Matura 2024: język polski - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta

Matura 2024 - dzień dziesiąty. Dziś maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Publikujemy arkusze CKE z odpowiedziami ekspertów.

Matura 2024: geografia - arkusze CKE

Matura 2024 - dzień dziewiąty. Dziś maturzyści zmagali się z egzaminem z geografii na poziomie rozszerzonym. Publikujemy arkusze CKE.

Na egzaminie ósmoklasisty dobre wyniki z angielskiego rzadko są zasługą szkoły

Kończą się egzaminacyjne zmagania ósmoklasistów. W czwartek napisali ostatni egzamin – z języka angielskiego. To ich ulubiony test. I taki, z którego zawsze są najlepsze wyniki.

Egzamin ósmoklasisty 2024: język angielski - arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2024 - dzień trzeci. Dziś uczniowie kończący szkoły podstawowe zdawali egzamin z języka obcego nowożytnego. Mieli do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Publikujemy arkusze CKE z dwóch najczęściej wybieranych języków: angielskiego i niemieckiego.

Matura 2024: matematyka - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta

Matura 2024 - dzień siódmy. Uczniowie kończący szkoły średnie mierzyli się dziś z arkuszami z matematyki na poziomie rozszerzonym. Publikujemy maturalne arkusze CKE z rozwiązanymi przez najlepszych ekspertów zadaniami.

Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Odpowiedzi eksperta

Egzamin ósmoklasisty 2024 - dzień drugi. Uczniowie ósmych klas zmierzyli się dziś z zadaniami z matematyki. Publikujemy arkusze CKE z tego egzaminy z odpowiedziami eksperta. Popularna matma często budzi postrach wśród uczniów szkół podstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski. Odpowiedzi eksperta i omówienia wypracowań

Egzamin ósmoklasisty 2024 - dzień pierwszy. Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zmagali się dzisiaj z językiem polskim. Publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE i odpowiedzi naszych ekspertów.

Startuje egzamin ósmoklasisty. Nie można go nie zdać

Pisemnym sprawdzianem z języka polskiego rozpocznie się we wtorek o godzinie 9. trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół.

Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Podczas egzaminu uczniowie muszą wykazać się znajomością lektur, które czytali od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ich znajomość może okazać się kluczowa.

Joanna Ćwiek-Świdecka: W tym tygodniu egzaminy klas ósmych. Czy powinny zostać zlikwidowane?

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i rekrutacja do szkół średnich powinny być zmodyfikowane. Potrzebna jest dyskusja o tym, w jaki sposób to zrobić.

Matura 2024: język angielski - arkusze CKE - poziom rozszerzony

Matura 2024 - dzień piąty. Dziś maturzyści zdawali egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Publikujemy arkusze CKE.

Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Matura 2024: WOS - arkusze CKE

Matura 2024 - dzień czwarty. Dziś maturzyści zmagali się z egzaminem z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Publikujemy arkusze CKE.

Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający

Egzamin ósmoklasisty 2024. W przypadku wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE - egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Matura 2024: język angielski - arkusze CKE

Matura 2024 - dzień trzeci. Dziś maturzyści podczas egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym musieli odpowiedzieć m.in. na pytania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych . Publikujemy arkusze CKE.

Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie przeprowadzany w dniach 14-16 maja (wtorek-czwartek). Przystąpi do niego ponad 214.500 uczniów z ponad 11.190 szkół. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

W czwartek matura z języków obcych. Większość maturzystów wybrała język angielski

Matura 2024 - dzień trzeci. W czwartek 9 maja o godzinie 9:00 maturzyści podejdą do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. O godz. 14.00 matura z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

Matura 2024: matematyka - poziom podstawowy. Odpowiedzi eksperta

Matura 2024 - dzień drugi. Dziś zmagania z arkuszami z matematyki na poziomie podstawowym. Publikujemy maturalne arkusze CKE z rozwiązanymi przez najlepszych ekspertów zadaniami.