Nagrody za przyciąganie studentów, badaczy i wykładowców z zagranicy

Umiędzynarodowienie jest siłą napędową polskich uczelni i nauki. Zagraniczni studenci, wybierając nasz kraj, potwierdzają, że nasze szkolnictwo wyższe jest na wysokim poziomie.