Nagrody za przyciąganie studentów, badaczy i wykładowców z zagranicy

Umiędzynarodowienie jest siłą napędową polskich uczelni i nauki. Zagraniczni studenci, wybierając nasz kraj, potwierdzają, że nasze szkolnictwo wyższe jest na wysokim poziomie.

Publikacja: 21.02.2023 17:00

Nagrody za przyciąganie studentów, badaczy i wykładowców z zagranicy

Foto: Adobe Stock

Międzynarodowa popularność polskich uczelni to efekt pracy wielu osób, które chcą i potrafią przyciągać do szkół wyższych zarówno studentów z zagranicy, jak i zagranicznych badaczy i wykładowców. Tym, którzy na co dzień zajmują się taką działalnością i mają szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" przyznała Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia.

Otrzymały je m.in. osoby pracujące w działach rekrutacji i marketingu, w szkołach języka polskiego, a także menedżerowie, nauczyciele akademiccy i badacze. W ten sposób zostali uhonorowani ludzie, dzięki którym polskie uczelnie są coraz bardziej „światowe" i otwarte na inne kultury.

W roku akademickim 2021/2022 w Polsce studiowało ponad 89 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów, o 4,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Studenci ci stanowią teraz 7,3 proc. ogółu uczących się w szkołach wyższych w naszym kraju. Trzynaście lat temu było ich zaledwie 0,8 proc., a w roku akademickim 2016/2017 – 4,9 proc.

Więcej w dodatku „Rzeczpospolitej" „Rektorzy o swoich uczelniach", który ukaże się 27 lutego 2023 r.

• Do kogo trafiły Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia?

• Jakie osiągnięcia pracowników uczelni zostały docenione?

• Jakie znaczenie dla naukowców ma udział w konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych?

Międzynarodowa popularność polskich uczelni to efekt pracy wielu osób, które chcą i potrafią przyciągać do szkół wyższych zarówno studentów z zagranicy, jak i zagranicznych badaczy i wykładowców. Tym, którzy na co dzień zajmują się taką działalnością i mają szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" przyznała Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia.

Otrzymały je m.in. osoby pracujące w działach rekrutacji i marketingu, w szkołach języka polskiego, a także menedżerowie, nauczyciele akademiccy i badacze. W ten sposób zostali uhonorowani ludzie, dzięki którym polskie uczelnie są coraz bardziej „światowe" i otwarte na inne kultury.

Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka