Rektorzy pracują nad standardami dla uczelni kształcących lekarzy

Nie należy obniżać wymagań stawianych szkołom wyższym, na których mają studiować przyszłe kadry medyczne – podkreślają przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Publikacja: 11.03.2023 14:37

Obecny rok akademicki jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę studentów medycyny.

Obecny rok akademicki jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę studentów medycyny.

Foto: Adobe Stock

Obecny rok akademicki jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę studentów medycyny. Limit na kierunku lekarskim wynosił 9323, a na lekarsko-dentystycznym - 1334 miejsca. Do 24 wzrosła też liczba uczelni kształcących lekarzy. Zgodę na uruchomienie kierunku od października 2022 r. otrzymały dwie nowe uczelnie -  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie oraz Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Trzy następne - Akademia Kaliska, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie  otrzymały zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego od roku akademickiego 2023/24. Tym samym liczba szkół wyższych, na których kształcą się lekarze wzrośnie do 27.

- Powstają kierunki medyczne, również lekarskie, na uczelniach niemedycznych, które nie prowadziły badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Są tworzone kierunki medyczne na uczelniach zawodowych. W nas – rektorach budzi to obawy o jakość kształcenia. Chcemy rozpocząć dyskusję, jak zadbać o to, żeby absolwent posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności, które zagwarantują bezpieczeństwo pacjentom – mówił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący KRAUM na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w trosce o poziom wiedzy i umiejętności przyszłych lekarzy, pracuje nad standardami, które powinny obowiązywać na uczelniach kształcących kadry medyczne.

- Wszyscy zgadzamy się co do tego, że liczba lekarzy w Polsce musi wzrosnąć. Finalizujemy prace nad rekomendacjami dotyczącymi kształcenia kadr medycznych. Chciałbym, żeby zostały zaakceptowane przez wszystkich interesariuszy. Naszym naturalnym partnerem jest Polska Komisja Akredytacyjna- wyjaśnił prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przedstawiciele KRAUM nie negują potrzeby otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach niż dotychczas. Muszą mieć jednak odpowiedną kadrę, bazę kliniczną i pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

- Kryteria dla uczeni nie mogą być zaporowe; nie mogą uniemożliwiać udziału nowych szkół wyższych w procesie kształcenia kadr medycznych. Być może należy w trakcie studiów weryfikować wiedzą studentów państwowym egzaminem – zauważył prof. Piotr Ponikowski.

Jak podkreślają przedstawiciele KRAUM, w Zielonej Górze, Olsztynie i w Warszawie - na Uczelni Łazarskiego, udało się otworzyć kierunki lekarskie, na których jakość kształcenia jest dobra.

- Wówczas nie obniżano jednak warunków, które należy spełnić. To, że uczelnia podpisze umowę ze szpitalem, który ma dobrą kadrę, wcale nie oznacza, że zatrudnieni w nim lekarze będą dobrymi dydaktykami i potrafią przekazać wiedzę studentom - podkreślał prof. Gruchała.

Czytaj więcej

Prezes ELSA Poland: Wiele uczelni rekomenduje bezpłatne praktyki studenckie

Obecny rok akademicki jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę studentów medycyny. Limit na kierunku lekarskim wynosił 9323, a na lekarsko-dentystycznym - 1334 miejsca. Do 24 wzrosła też liczba uczelni kształcących lekarzy. Zgodę na uruchomienie kierunku od października 2022 r. otrzymały dwie nowe uczelnie -  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie oraz Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Trzy następne - Akademia Kaliska, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie  otrzymały zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego od roku akademickiego 2023/24. Tym samym liczba szkół wyższych, na których kształcą się lekarze wzrośnie do 27.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?