Akademia Kaliska uniwersytetem?

Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego złożyła w sejmie grupa posłów. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, uczelnia od 1 października 2023 zmieni swoją nazwę.

Publikacja: 27.02.2023 00:08

Na uczelni mogą wkrótce powstać nowe wydziały np. prawa

Na uczelni mogą wkrótce powstać nowe wydziały np. prawa

Foto: Adobe Stock

Posłowie uzasadniają: „celem projektu jest stworzenie w Kaliszu i makroregionie Południowej Wielkopolski uczelni o statusie uniwersyteckim, kształcącej studentów oraz prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w pełnym, szerokim zakresie”. Tłumaczą też, że uniwersytet będzie oferował kształcenie i rozwój naukowy na wysokim poziomie dostosowanym do potrzeb regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Stworzy też szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Studia prowadzone są tam na czterech wydziałach: Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Politechnicznym oraz Wydziale Medyczno-Społeczno-Technicznym we Wrześni. Dodatkowo w strukturze Akademii funkcjonują instytuty naukowe prowadzące badania naukowe takie jak: Instytut - Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych (International Prevention Research Institute Collaborating Center - IPRi) w Lyonie Francja, Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych.

Jakie nowe wydziały mogą powstać w Kaliszu? 

– Przekształcenie Akademii Kaliskiej w Uniwersytet Kaliski to proces, który trwa w uczelni już kilka lat i korzyści z niego płynące są dostrzegalne nawet teraz, gdy projekt ustawy o powołaniu uczelni trafił do Sejmu – mówi rzecznik Akademii Kaliskiej Jakub Banasiak. – Zaczęło się od ambitnych planów przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w Akademię Kaliską, co stało się 1 września 2020 roku. Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej tego dnia, dziennikarze pytali rektora uczelni, prof. Andrzeja Wojtyłę, czy spełniło się jego marzenie. Ten – całkiem poważnie odparł, że spełni się dopiero, gdy powstanie Uniwersytet Kaliski. I tak naprawdę już wtedy rozpoczęły się działania, mające doprowadzić do realizacji tego celu. Pierwszym było namówienie do współpracy naukowców, którzy będą stanowili kadrę dydaktyczno – naukową na Wydziale Lekarskim.

Jak dodaje, ambitne plany kaliskiej uczelni zostały zauważone w wielu ośrodkach akademickich w Polsce i z czasem do rektora Wojtyły sami zgłosili się samodzielni pracownicy naukowi (pochodzący z Kalisza bądź dawnego województwa kaliskiego) z propozycją utworzenia na uczelni Wydziału Prawa. Zrezygnowali oni z pracy w macierzystych uczelniach i są dzisiaj zatrudnieni na pierwszym etacie w Akademii Kaliskiej.

– Sam wniosek o pozwolenie na kształcenie studentów na kierunku prawo jest procedowany i spodziewamy się pozytywnej decyzji w tej sprawie – mówi rzecznik. – To jednak nie wszystko – w listopadzie ubiegłego roku Akademia Kaliska została członkiem naukowego konsorcjum, w skład którego wchodzą najlepsze na świecie instytuty naukowe i uniwersytety. Konsorcjum będzie współpracować w zakresie prowadzenia badań naukowych, a z czasem w kształceniu doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i medycyny.

Umowę podpisało 12 uniwersytetów i instytutów: Akademia Kaliska, Narodowy Instytut Badań i Szkoleń w zakresie Bioprocesów (NIBRT) w Dublinie (Irlandia), Uniwersytety z Galway i Maynooth (Irlandia), Neapolu (Włochy), Münster, Monachium (Niemcy), Granady (Hiszpania), Porto (Portugalia), Maastricht i Utrechtu (Holandia), Tartu (Estonia) oraz Karolinska Institutes w Sztokholmie (Szwecja).

– Szczególnie współpraca z ostatnim z wymienionych partnertów, jest nobilitująca dla Akademii Kaliskiej, gdyż Instytut Karolinska w rankingu QS World University Rankings w dziedzinie Nauk o Życiu zajmuje 7. miejsce na świecie i 3. w Europie – tłumaczy Jakub Banasiak. – Dlatego, gdy naukowcy z tego instytutu wskazali nas, jako partnera do prowadzenia wspólnej, polsko – szwedzkiej szkoły doktorskiej, poczuliśmy się szczególnie wyróżnieni, gdyż wzięli pod uwagę badania i międzynarodowe osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych  z ostatnich 3 lat, potencjał oraz prestiż międzynarodowy i światowy kadry naukowej. Co ważne – badania, które dotychczas prowadzili naukowcy Akademii Kaliskiej, były w znacznej części finansowane ze środków własnych uczelni. Mamy nadzieję, że powołanie uniwersytetu to zmieni i będziemy z powodzeniem ubiegać się o granty właśnie na ten cel.

Jego zdaniem dzisiaj trudno mówić o tym, jak będzie wyglądała uroczystość związana z powołaniem Uniwersytetu Kaliskiego. – Podejmujemy działania, by od nowego roku akademickiego otworzyć nowe kierunki studiów (prawo, logistyka, historia) a nasi naukowcy nieprzerwanie prowadzą badania i przygotowują publikacje naukowe – informuje. – Gdy tylko uniwersytet zostanie powołany, zostanie opracowany plan i scenariusz inauguracji roku akademickiego nowej uczelni i zapewne będzie ona miała szczególny wymiar – dodaje.

Czytaj więcej

Inżynier jądrowy potrzebny od zaraz

Posłowie uzasadniają: „celem projektu jest stworzenie w Kaliszu i makroregionie Południowej Wielkopolski uczelni o statusie uniwersyteckim, kształcącej studentów oraz prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w pełnym, szerokim zakresie”. Tłumaczą też, że uniwersytet będzie oferował kształcenie i rozwój naukowy na wysokim poziomie dostosowanym do potrzeb regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Stworzy też szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich