Pokrzywdzony nie jest stroną dyscyplinarek na uczelniach. RPO: zmienić przepisy

Osoba pokrzywdzona działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta nie ma statusu strony w postępowaniu dyscyplinarnym na uczelni. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o zainicjowanie odpowiedniej zmiany przepisów.

Publikacja: 05.12.2022 12:32

Uniwersytet Warszawski - brama główna

Uniwersytet Warszawski - brama główna

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska

Ze skarg wpływających do RPO wynika, że pokrzywdzony na uczelni jest na gorszej pozycji niż obwiniony, który nierzadko zajmuje wyższe miejsce w hierarchii zawodowej czy naukowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich  stwierdził, że zgodnie z art. 292 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych w sprawie studentów oraz doktorantów. Odmiennie przedstawia się kwestia statusu pokrzywdzonego w postępowaniu wyjaśniającym - na tym etapie ma on status strony. Ustawodawca w bardzo wąskim zakresie przewidział uprawnienia dla osób pokrzywdzonych na etapie postępowania dyscyplinarnego.

Czytaj więcej

Pakiet wolności akademickiej jedynie na papierze

Pokrzywdzony działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta ma możliwość uczestniczenia w rozprawie dyscyplinarnej (choć z przepisów nie wynika wprost obowiązek informowania pokrzywdzonego o terminie) oraz składania zeznań w charakterze świadka. Przewiduje się też możliwość złożenia w ramach postępowania dyscyplinarnego w sprawie nauczyciela akademickiego wniosku przez pokrzywdzonego o wyłączenie członków składu orzekającego i protokolanta. 

- Interesy pokrzywdzonego winny być chronione nie tylko na etapie postępowania wyjaśniającego, ale także - w równym stopniu - na etapie postępowania dyscyplinarnego. Taka zmiana mogłaby mieć pozytywny wpływ także na skuteczność postępowań dyscyplinarnych - uważa RPO. - Wpisałoby się to w tendencję do poszerzania uprawnień pokrzywdzonego - dodaje.

Status strony na etapie postępowania dyscyplinarnego przysługuje pokrzywdzonym przez adwokata, radcę prawnego czy lekarza. 

RPO Marcin Wiącek poprosił ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o "rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do przyznania pokrzywdzonemu statusu strony w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich".

Ze skarg wpływających do RPO wynika, że pokrzywdzony na uczelni jest na gorszej pozycji niż obwiniony, który nierzadko zajmuje wyższe miejsce w hierarchii zawodowej czy naukowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich  stwierdził, że zgodnie z art. 292 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych w sprawie studentów oraz doktorantów. Odmiennie przedstawia się kwestia statusu pokrzywdzonego w postępowaniu wyjaśniającym - na tym etapie ma on status strony. Ustawodawca w bardzo wąskim zakresie przewidział uprawnienia dla osób pokrzywdzonych na etapie postępowania dyscyplinarnego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich