Ambasadorem akcji jest Nauczyciel Roku 2018 Przemysław Staroń. Jego zdaniem, „Szkolna Paczka” ma dobroczynny wpływ nie tylko na potrzebujących, ale również na integrację szkolnej społeczności. - Uzyskujemy – dzięki przygotowaniu Szkolnej Paczki – coś, co jest celem tak naprawdę bardzo wielu nauczycieli, nauczycielek, czyli integrację. Nie tylko na poziomie klasy, ale także w szerszym wymiarze, integrację na poziomie społeczności szkolnej, a nawet społeczności lokalnej. Zaczynamy współpracować ze sobą: rodzice, nauczyciele i nauczycielki dzieci. To jest po prostu petarda – podkreśla nauczyciel.

Pedagodzy zwracają także uwagę, że akcja jest „lekcją dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo, że jest zupełnie obcy – jest ważny”. - To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat. Dzieci i młodzież przygotowując pomoc dla konkretnej rodziny, mają możliwość realnie zmienić jej losy. Działanie w Szkolnej Paczce to także okazja do zajęć praktycznych, podczas których młodzi zaobserwują, że „Dobro to wynik dzielenia” – podkreślają organizatorzy Szlachetnej Paczki. 

Z kolei Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szkolnej Paczki przypomina, że „dzielenie się z innymi to najpiękniejsza forma mnożenia dobra” - Jest w nas zakorzeniona tak głęboko, że nawet mając niewiele, potrafimy dostrzec kogoś, kto ma mniej i mu pomóc. Dzielenie się jest ludzkim odruchem. Dlatego tak ważne jest, by dostrzec potrzeby tych, którzy mają gorzej w życiu i zareagować - mówi Joanna Sadzik.  

W akcji mogą brać udział również najmłodsi, ponieważ jest ona organizowana także na terenie przedszkoli. - Dzieci z naszego przedszkola - razem z rodzicami i personelem - w ciągu ostatnich lat przygotowały siedem Szlachetnych Paczek. W malutkich, bardzo wrażliwych serduszkach, dopiero rodzi się chęć niesienia pomocy innym ludziom. Dzięki wspólnemu działaniu przy Paczce, dzieci otrzymały konkretne wskazówki, jak można pomagać. Przede wszystkim było to motywowanie rodziców, dzielenie się tym, co mam, dopytywanie o historie Rodzin. Nie mam jednak wątpliwości, że najważniejsza dla dzieci była ta część, która w 100 proc. zależała od nich, czyli... przygotowanie laurki - mówi Krystyna, nauczycielka w przedszkolu na śląsku.  

Do akcji Szkolna Paczka można włączyć się podobnie jak w przypadku Szlachetnej Paczki, czyli poprzez stronę internetową, na której wybieramy konkretną rodzinę, której chcemy przekazać wsparcie.

Czytaj więcej

Prof. Wileczek: Rodzice chcą „czaić” co mówią ich dzieci. Śledzą więc językowe nowinki