Rekrutacja do szkół średnich – młodzież walczy głównie o miejsca w liceach

Wyniki egzaminu ósmoklasisty znane będą dopiero 3. lipca rano. Ale już teraz rekrutacja do szkół średnich idzie pełną parą. Największym zainteresowaniem cieszą się licea. Najmniejszym - szkoły branżowe.

Publikacja: 27.06.2023 14:08

Rekrutacje do szkół średnich będą trwały prawie przez cały lipiec

Rekrutacje do szkół średnich będą trwały prawie przez cały lipiec

Foto: Adobe Stock

W szkołach średnich zakończył się proces składania wniosków o przyjęcie do danej szkoły, a teraz i uczniowie, ich rodzic oraz szkoły czekają na wyniki egzaminów ośmioklasistów, które będą decydować o przyjęciu do danej szkoły.

- Od wielu miesięcy zwracamy uwagę, że rok 2023/2024 dla szkół ponadpodstawowych będzie bodaj najtrudniejszym w ponad 30 letniej historii, kiedy samorządy stały się organami prowadzącymi. W wyniku tzw. „reformy” edukacji min. Zalewskiej, do już skumulowanych roczników, w tym roku kolejne 1.5 rocznika ósmoklasistów ubiega się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych – przypomina Jakub Leduchowski, rzecznik stołecznego ratusza.

Czytaj więcej

Przemysław Czarnek krytycznie o „Szkole w Chmurze”. Mówił o „patologii”

Więcej kandydatów, więcej miejsc

W Gdańsku w ub. tygodniu zakończył się proces składania podań. - Udział w nim wzięło 6958 osób. Liczbę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poznamy 19 lipca – mówi Patryk Rosiński, z gdańskiego magistratu. Przyznaje, że w tym roku miasto w rekrutacji podstawowej przygotowało w szkołach średnich 6200 miejsc, co stanowi i tak wzrost o 500 miejsc w porównaniu do roku ubiegłego. - Liczba zainteresowanych pokazuje, że będziemy musieli uruchomić w rekrutacji uzupełniającej dodatkowe klasy. Ich liczba będzie możliwa do wskazania dopiero po zakończeniu rekrutacji podstawowej- mówi Patryk Rosiński.

Najlepsze gdańskie liceum - V LO przygotowało 136 miejsc, a chętnych jest niemal 1207, z czego aż dla 226 to placówka pierwszej preferencji. Ponad 430 absolwentów podstawówek, chce od września uczyć się w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, jednym z najlepszych w Polsce. Z czego aż dla 240 jest to placówka z pierwszej preferencji.

W tym roku warszawskie szkoły ponadpodstawowe opuściło 16.5 tys. uczniów, liczba absolwentów podstawówek to ponad 21.5 tysięcy. - W warszawskich samorządowych szkołach podstawowych uczy się 21,5 tys. ósmoklasistów, w tym jest 1000 uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Warszawy po wybuchu wojny. Jeśli przystąpili do egzaminów ósmoklasisty, to uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach jak polscy uczniowie – zauważa Jakub Leduchowski.

Jego zdaniem na pewno do samorządowych szkół średnich będą chcieli się dostać również uczniowie niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie spoza stolicy.

- Zarezerwowaliśmy też ok. 900 miejsc dla uczniów drugorocznych (tak jak w poprzednim roku). Warszawa przygotowała ponad 30 tys. miejsc, a więc tyle samo co w roku ubiegłym. Nie obniżamy poprzeczki organizacyjnej, ale na dziś nie jesteśmy już w stanie jej podnieść – mówi rzecznik stołecznego ratusza.

Przypomina, że na Mazowszu jest ok. 79 tys. uczniów, dla których przygotowano ok. 70 tys. miejsc. - Jedynym samorządem, który zapewnił więcej miejsc niż liczba absolwentów wszystkich szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) jest Warszawa. Na 24 tys. absolwentów przygotowaliśmy ponad 30 400 miejsc – mówi Jakub Leduchowski.

W Warszawie 19 czerwca zakończył się etap składania wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

W stołecznych szkołach branżowych przygotowano 1828 miejsc, a chętnych z pierwszej preferencji jest 795. W liceach ogólnokształcących przygotowano – 19938 miejsc, a chętnych z pierwszej preferencji jest 26565, z czego ponad 800 już negatywnie rozpatrzono. Z kolei w technikach przygotowano 8707 miejsc, a wniosków z pierwszej preferencji wpłynęło 7805.

- Liczba nierozpatrzonych wniosków wynika z błędnie wprowadzonych danych do systemu przez kandydatów. Liczba ta może się zmniejszyć na drugim etapie wprowadzania wniosków- mówi rzecznik stołecznego ratusza.

Zauważa, że postępowanie rekrutacyjne jeszcze trwa, bo nie ma przecież jeszcze wyników egzaminów ósmoklasisty zatem nie są znane również progi punktowe w konkretnych placówkach. - Do 12 lipca do godz. 15.00, kandydaci będą mogli: dokonać zmiany wyboru szkół/oddziałów na listach preferencji, dodać do listy nowe szkoły/oddziały (nie dotyczy oddziałów, do których obowiązują sprawdziany uzdolnień lub próby sprawności) czy złożyć nowe wnioski (dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wcześniej - mówi Jakub Leduchowski.

Listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane 21 lipca o godz. 12.

Jeszcze można zmienić szkołę 

W Krakowie zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego ustalonym przez Małopolską Kurator Oświaty 19 czerwca upłynął termin składania przez kandydatów wniosków rekrutacyjnych, którzy nie wybrali szkół z oddziałami, do których przyjęcie wymaga zaliczenia sprawdzianów predyspozycji lub kompetencji językowych albo sprawności fizycznej.

- Wszyscy kandydaci będą mieli jednak możliwość zmiany wniosków rekrutacyjnych, ze względu na zamianę szkół, do których kandydują, oraz możliwość złożenia całkiem nowego wniosku od 23 czerwca do 10 lipca – mówi Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu.

Dodaje, że to oznacza to, że dopiero 10 lipca faktycznie zakończy się etap składania wniosków rekrutacyjnych i 11 lipca znana będzie liczba kandydatów, którzy złożyli wnioski.

- Ostateczna liczba kandydatów uczestniczących w rekrutacji znana będzie 18 lipca, po zakończeniu przez szkolne komisje rekrutacyjne weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – mówi krakowska urzędniczka.

Z danych miasta wynika, że do te pory wnioski rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia złożyło 12 155 kandydatów (są to wnioski, które zostały potwierdzone przez szkolne komisje rekrutacyjne). Jako szkołę pierwszego wyboru wskazało: liceum – 8007 kandydatów, technikum – 3700,a branżową szkołę I stopnia – 448 .

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży prowadzone przez Kraków zaoferowały w rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 ogółem 11 380 miejsc, w tym w: liceach – 6144 miejsc,

technikach – 3952 i w branżowych szkołach I stopnia – 1284 miejsca.

Przemysław Foligowski , dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania mówi, że w ich mieście 16 czerwca zakończył się proces składania wniosków przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych w systemie naboru. Od 23 czerwca 10 lipca do godz. 15 kandydaci muszą uzupełnić wniosek o przyjęcie, dostarczając do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

- Jednocześnie w tym terminie istnieje możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów lub możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – mówi dyr. Foligowski.

Zapewnia, że miasto corocznie przygotowuje taką liczbę oddziałów i miejsc dla uczniów w każdej rekrutacji, która jest proporcjonalna do populacji liczby absolwentów z uwzględnieniem progu rezerwowego.

Czytaj więcej

PiS nie zmienił polskiej szkoły. Jest chyba nawet gorzej niż było

Wyniki w połowie lipca

Także w Łodzi zainteresowanie nauką w szkołach średnich jest bardzo duże. - Już w poprzednim roku do pierwszych klas szkół średnich w Łodzi poszło ponad 7,5 tysiąca uczniów, czyli o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Obecna rekrutacja jest jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ miasto musiało przygotować ofertę edukacyjną dla 9 tysięcy osób. To o 62 proc. więcej niż w roku szkolnym 2021/2022 – podał łódzki ratusz.

Urzędnicy zauważają, że jednocześnie szkoły średnie w tym roku opuścił jedynie 4,3 tysiąca uczniów. - Warto dodać, że spośród wszystkich 9 tys. kandydatów, około 20 proc. to osoby niemieszkające w Łodzi – informuje łódzki ratusz.

W tym mieście 31 maja zakończyła się weryfikacja złożonych przez kandydatów wniosków i dokumentów przez szkolne komisje rekrutacyjne. W dniach 4 - 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00, po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydaci będą mogli dokonać zmian na liście preferencji oddziałów, tj. będą mogli wypełnić ponownie wniosek wybierając inne oddziały i inne szkoły.

A od 6 lipca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

- Po dopełnieniu tych formalności informacje ze świadectw i zaświadczeń zostaną zweryfikowane przez komisje rekrutacyjne, a 14 lipca 2023 r. do godziny 12 podane do wiadomości zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – podał łódzki ratusz.

W szkołach średnich zakończył się proces składania wniosków o przyjęcie do danej szkoły, a teraz i uczniowie, ich rodzic oraz szkoły czekają na wyniki egzaminów ośmioklasistów, które będą decydować o przyjęciu do danej szkoły.

- Od wielu miesięcy zwracamy uwagę, że rok 2023/2024 dla szkół ponadpodstawowych będzie bodaj najtrudniejszym w ponad 30 letniej historii, kiedy samorządy stały się organami prowadzącymi. W wyniku tzw. „reformy” edukacji min. Zalewskiej, do już skumulowanych roczników, w tym roku kolejne 1.5 rocznika ósmoklasistów ubiega się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych – przypomina Jakub Leduchowski, rzecznik stołecznego ratusza.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szkoły podstawowe i średnie
Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów