MEiN wprowadza nowe branże i zawody

Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, animator rynku książki i technik aranżacji wnętrz to tylko niektóre nowe zawody, dla których Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje wprowadzić podstawy programowe.

Publikacja: 23.02.2023 15:08

Resort edukacji zmienia zasady kwalifikacji zawodowej

Resort edukacji zmienia zasady kwalifikacji zawodowej

Foto: fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Informacji i Promocji

Do międzyresortowych uzgodnień trafiło rozporządzenie ministra edukacji i nauki „w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Jak tłumaczy ministerstwo, konieczność uaktualnienia podstaw programowych wynika ze zmian nazw niektórych  branż, wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów oraz zmian w klasyfikacji niektórych zawodów..

Jakie zawody wkrótce powstaną?

W rozporządzeniu określono podstawy programowe w nowym zawodzie przyporządkowanym do branży budowlanej – technik aranżacji wnętrz. Stworzone zostały też dwa nowe zawody w branży drzewno-meblarskiej: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego.

„Biorąc pod uwagę postęp technologiczny i rozwój automatyzacji w przemyśle drzewnym, w branży drzewno-meblarskiej projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany merytoryczne w zakresie kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, polegające na zmodyfikowaniu treści nauczania dotyczących montażu, demontażu i obsługi maszyn konwencjonalnych, które – na skutek automatyzacji przemysłu drzewnego – zostały zastąpione liniami produkcyjnymi i maszynami sterowanymi cyfrowo” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zmieniła się też nazwa branży poligraficznej, która obecnie jest „branżą poligraficzno-księgarska”. Znalazły się w niej nowe zawody. Pierwszy to animator rynku książki, a drugi – administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz technik animacji filmowej. Z kolei branża chemiczna stała się branżą chemiczną i ochrony środowiska. Kształcić się będzie można tam w trzech nowych zawodach: operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami oraz pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami.

W katalogu zawodów szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży audiowizualnej ministerstwo dodało zawody: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz technik animacji filmowej. Dodano też podstawy programowe kształcenia w zawodach: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej i technik aranżacji wnętrz.

MEiN przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2023 r.

Czytaj więcej

Czarnek: zakaz telefonów w szkołach jeszcze przed wyborami
Prawo oświatowe
Ekspert: Polscy nauczyciele nie potrafią oceniać zgodnie z prawem
Prawo oświatowe
MEiN chce zrezygnować z papierowych legitymacji
Prawo oświatowe
Coraz więcej kontrowersji po zawieszeniu dyrektorki krakowskiego liceum
Prawo oświatowe
Czy szkoła może nie dopuścić do matury „uczniów nierokujących?
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Prawo oświatowe
Czarnek: mniej prywatnego sprzętu elektronicznego w szkole. Możliwa zmiana prawa
Prawo oświatowe
Zuzanna Dąbrowska: Minister Czarnek i trzecia konkwista