Stypendia pomostowe czekają na studentów

W przyszłym roku akademickim Stypendia Pomostowe może otrzymać około pięciuset tegorocznych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne. Dotychczas na takie stypendia zostało przeznaczonych 165 mln zł.

Publikacja: 14.06.2023 12:28

Studenci z małych miejscowości w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysok

Studenci z małych miejscowości w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 700 zł miesięcznie

Foto: Adobe Stock

Stypendia pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie będą wypłacane przez dziesięć miesięcy. Przyszli studenci mogą składać wnioski online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć stypendium?

W poprzednim roku kilkuset stypendystów skorzystało z takiej możliwości, w tym 451 na I roku studiów. Wśród nich znalazł się m.in. Miłosz Rogalski student trzeciego roku psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na pierwszym roku otrzymał on stypendium pomostowe, a na drugim za wyniki w nauce w ramach konkursu Prymus, na trzecim zaś stypendia im. Prof. Jerzego Dietla oraz stypendium im. Bronisława Geremka. – Dzięki temu mogę studiować nie podejmując pracy w trakcie nauki. Gram w siatkówkę w klubie AZS UW, dzięki stypendiom nie muszę rezygnować z tej pasji – mówi nam.

Stypendystką jest też Luiza Ochrymiuk, która studiuje psychologię zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dla niej także takie wsparcie stypendialne pozwala skupić się na nauce, ale też na rozwoju własnych umiejętności.

– W ramach programu społecznego Projektor realizowałam prace z dziećmi ze szkół z mniejszych miejscowości – opisuje. Miała też np. możliwość przećwiczenia wystąpień publicznych w ramach konferencji Naukowy Start.  – Okazją dla rozwoju naukowego, jaką stwarza program stypendialny jest np. możliwość skorzystania z platformy z kursami czy udział w bezpłatnych warsztatach dotyczących rynku pracy – opisuje Luiza Ochrymiuk. Pochodzi ona z Sokółki na Podlasiu i dzięki stypendium może wynająć pokój w Trójmieście.    

Czytaj więcej

W jaki sposób ubiegać się o kredyt studencki?

- Program Stypendiów Pomostowych to inwestycja w przyszłość, w młode pokolenie. Zależy nam na tym, aby przed młodymi ludźmi otworzyć nowe możliwości. Wspieramy ich w rozwoju, zachęcamy do zaangażowania społecznego, przygotowujemy do wejścia na rynek pracy, aby mądrze i odważnie wykorzystywali szanse, budując pomyślną przyszłość i osobiste kariery. Nasi stypendyści to ambitni młodzi ludzie, którzy poprzez wykształcenie chcą zbudować pomyślną przyszłość i mądrze żyć. Studiują w dobrych uczelniach i coraz więcej studiuje na przyszłościowych, wymagających kierunkach – mówi dr Zofia Sapijaszka, prezeska zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

W jaki sposób można ubiegać się o stypendium?

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2443 zł brutto) i mający dobre wyniki w nauce. Oprócz tego muszą spełniać jeden z warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR; być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole średniej; pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka; mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

W roku akademickim 2023/24 blisko tysiąc studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około pięciuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Przeprowadzone wśród stypendystów pomostowych badania wykazują, że prawie 94 proc. absolwentów Programu uważa, że stypendium wpłynęło w bardzo i dość dużym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. Z badań stypendystów I i II roku wynika, że dla 82 proc. stypendystów na I roku (86 proc. na II roku), stypendium pomostowe zdecydowanie poprawiło sytuację materialną. Z badania wynika, że 90 proc. kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70 proc. kończy studia w terminie, zaledwie 4 proc. absolwentów przerwało studia.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Zainicjowała go Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce.

Program ma na celu ułatwienie podjęcia studiów maturzystom, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku, oraz umożliwienie wsparcia na późniejszej ścieżce edukacji. W ramach rozbudowanego systemu stypendialnego przyznawane jest pięć różnych rodzajów stypendiów na studia. Cały proces rozpoczyna się od Stypendiów Pomostowych, przyznawanych na I rok studiów. Jeżeli student - stypendysta, podczas roku akademickiego osiągnie dobre wyniki w nauce, może skorzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów. Oprócz tego ma prawo aplikować na stypendia językowe, stypendia umożliwiające odbycie części studiów i staże za granicą, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających kompetencje miękkie, które ułatwią im wejście na rynek pracy i budowanie kariery zawodowej.

165 mln zł dla maturzystów

W XXI edycji Programu (2022/2023) w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przyznanych zostało 451 stypendiów na I rok studiów; 198 stypendiów na II rok studiów w ramach konkursu Prymus; 81 stypendiów na III i IV rok studiów, na wybranych kierunkach (w ramach stypendiów korporacyjnych); 4 stypendia na studia zagraniczne; 36 stypendiów językowych.

W trakcie dotychczasowych edycji Programu na realizację przedsięwzięć edukacyjnych przeznaczonych zostało 165 mln złotych. Partnerzy przekazali na stypendia ponad 138 mln złotych, dzięki czemu udało się przyznać 26 700 stypendiów (w tym więcej niż 18 tys. tylko na I rok studiów).

Fundacja organizuje także coroczną konferencję naukową „Naukowy Start”, która jest okazją do spotkania się stypendystów pomostowych wszystkich lat studiów oraz absolwentów. Podstawowym celem konferencji jest dzielenie się zainteresowaniami i wynikami badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy, a także wzbogacenie stypendystów o doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przemówień publicznych. Konferencja odbywa się zawsze na wiosnę, w Łodzi.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspiera też wydawnictwa naukowe dotyczące ekonomii, finansów i zarządzania. O rozwój umiejętności miękkich studentów dba nie tylko poprzez organizowanie warsztatów (np.  „Digital Skills”), ale także przy pomocy narzędzia, dzięki którym mogą realizować kursy w dogodnym czasie. W listopadzie 2021 wprowadziła platformę ekampus.pl, na której stypendyści mogą brać udział w kursach z zakresu samorozwoju i kompetencji przyszłości.

Partnerami strategicznymi programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Inter Cars. Partnerem głównym jest Fundacja BNP Paribas. Z Fundacją współpracuje także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji „Stocznia”.

„Rzeczpospolita” objęła patronat nad tym programem.

Stypendia pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie będą wypłacane przez dziesięć miesięcy. Przyszli studenci mogą składać wnioski online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć stypendium?

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
W jaki sposób ubiegać się o kredyt studencki?
Oświata
Matura 2024: Łatwa podstawa, trudne rozszerzenia
Oświata
Pieniądze z rządowego programu dla szkół skończyły się w 12 minut
Oświata
Sprzeciw biskupów wobec zmian proponowanych przez Barbarę Nowacką
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Oświata
Działacze młodzieżowi wkurzeni na marszałka Szymona Hołownię
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą