W jaki sposób ubiegać się o kredyt studencki?

Od czterystu do tysiąca złotych miesięcznie mogą otrzymać studenci lub doktoranci w ramach tzw. kredytu studenckiego. Jego spłata rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów, na które pożyczaliśmy środki.

Publikacja: 09.06.2023 12:58

Kredyt studencki najczęściej jest umarzany z uwagi na dobre wyniki w nauce

Kredyt studencki najczęściej jest umarzany z uwagi na dobre wyniki w nauce

Foto: Adobe Stock

Najlepsi studenci czy doktoranci mogą liczyć częściowe umorzenie, podobnie jak osoby, w trudnej sytuacji życiowej. - Najwięcej umorzeń, bo ok. 80 proc. to takie ze względu na wyniki w nauce, czyli znalezienie się w grupie najlepszych absolwentów w danym roku akademickim – przyznaje Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP.

Rządowe wsparcie dla mniej zamożnych studentów

Okres studiów to czas wielu wydatków nawet gdy za same studia nie płacimy. Ale sporo kosztuje najem pokoju czy mieszkania, zakup podręczników, bilet miesięczny, stołówka.

Do tego dochodzi również czesne pobierane przez uczelnie prywatne, a także opłaty za studia zaoczne i wieczorowe.

Osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziców mogą skorzystać z kredytu studenckiego. Jednym z warunków otrzymania takiej pożyczki jest określony dochód, który nie może przekroczyć 3 tys. na jedną osobę. Pod uwagę bierze się poprzedni rok podatkowy.

O kredyt można starać się przez cały rok i niezależnie od innych świadczeń finansowych, w tym stypendiów. Procedura składania wniosku kredytowego jest jednorazowa, a student będzie otrzymywał pieniądze przez cały okres trwania studiów. Decyzję kredytową bank wyda w ciągu miesiąca.

Czytaj więcej

Kredyt studencki w liczbach: z pożyczki skorzystało ponad 400 tys. osób

W trakcie nauki oraz dwóch latach po jej zakończeniu odsetki spłaca państwo. Wysokość oprocentowania wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a czas na spłatę to dwukrotność okresu, w którym kredyt był pobierany. Z kolei rata to połowa pobieranej wcześniej kwoty.

Jak podaje Pekao SA oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Student spłaca jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, a pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt studencki można otrzymać maksymalnie na okres sześciu lat. We wniosku należy wskazać wysokość raty, która następnie wypłacana jest przez rok akademicki.

Może to być od 400 do 1000 zł — kwotę otrzymywanych pieniędzy można modyfikować w zależności od potrzeb. Jeśli wnioskowaliśmy o niższą transzę można poprosić bank o wyższą.

W trakcie wypłacania kredytu student musi potwierdzać ważność legitymacji. Nie można korzystać z pożyczki i w trakcie nauki rzucić studiów.

Banki wymagają informacji o skreśleniu z listy studentów lub doktorantów, urlopie dziekańskim czy zawieszeniu w prawach studenta.

Nie wszyscy chętni ostatecznie decydują się na kredyt

W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W ub. roku 2022 zawarto 1 280 takich umów – podało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Z systemu nadal korzysta ok. 39 tys.  osób, z których ok. 6,2 tysiąca otrzymuje comiesięczne wypłaty transz kredytu. 

W ub. roku podczas akcji kredytowej w roku 2022 do banków( PKO BP, Pekao SA czy

Banku Polskiej Spółdzielczości S.A) wpłynęło zaledwie 1 612 wniosków kredytowych spełniających kryterium dochodowe,

Banki zawarły ze studentami i doktorantami 1 280 umów kredytowych. - Liczba zawartych umów stanowiła 79,4 proc. liczby studentów i doktorantów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby albo nie zgłosiły się, aby podpisać umowę, lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia – podał resort edukacji i nauki.

Najwięcej wnioskodawców (87,3 proc.) podpisało umowę o kredyt studencki z wysokością miesięcznej transzy tysiąca zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 8,2 proc. kredytobiorców, 600 zł – 4,1 proc. kredytobiorców. Najmniej popularny był kredyt z ratą wynosząca 400 zł.

Promocje przy łączeniu bankowych produktów

W roku 2022 najczęściej wybieranym przez wnioskodawców (studentów i doktorantów) bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o preferencyjny kredyt studencki podpisało ponad 82,9 proc. kredytobiorców. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 16,7 proc. nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. mniej niż 1 proc.

Dlaczego studenci wybierają PKO BP? -  Mamy duże doświadczenie w udzielaniu kredytów studenckich, wybór naszego banku to oznaka zaufania ze strony klientów. Możliwość wyboru wysokości wypłacanych transz, dogodne raty w okresie spłaty, możliwość umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni oraz brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku dla posiadaczy dowolnego rachunku w PKO Banku Polskim – to tylko niektóre zalety oferowanego produktu – mówi Małgorzata Witkowska z banku PKO BP.

Biuro prasowe Pekao SA podało, że jest drugim, co do wielkości bankiem, który od wielu lat posiada w swojej ofercie kredyty studenckie. A dodatkowo jedynym bankiem, który od ubiegłego roku udziela kredytów na finansowanie studiów medycznych.

- Jesteśmy bankiem coraz częściej wybieranym właśnie przez młodych klientów. Posiadamy w ofercie bezwarunkowo bezpłatne Konto Przekorzystne, kartę do konta i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą dla osób w wieku do 26 lat oraz jedną z najlepszych aplikacji mobilnych PeoPay na rynku – podaje bank.

Przyznaje też, że zainteresowanie kredytem studenckim w ostatnich miesiącach jest na zbliżonym poziomie w porównaniu z zeszłym rokiem.

- Studenci mogą obecnie składać wnioski o kredyt studencki przez cały rok. Kwota kredytu jest powiązana ściśle z okresem studiów i jest regulowana ustawą. Na tę chwilę nie mamy informacji, aby Ministerstwo Edukacji i Nauki planowało wzrost kwoty kredytu studenckiego – informuje Pekao SA.

Najlepsi mogą liczyć na częściowe umorzenie

Spłata kredytu wraz z odsetkami rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów przed kredytobiorcę.

Student może liczyć na umorzenie nawet połowy pożyczonych pieniędzy. Potrzebne do tego są wybitne wyniki w nauce — należy być w określonym odsetku najlepszych absolwentów z danego rocznika.

Bank Gospodarstwa Krajowego umarza połowę kredytu jeśli student jest w 1 proc. najlepszych absolwentów,. 35 proc. jeśli student jest w przedziale od 1,01 proc. do 5 proc., lub 20 proc. jeśli student jest w przedziale od 5,01 proc. do 10 proc.

Kredyt może zostać także umorzony w przypadku, gdy kredytobiorca znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2022 roku skorzystało 398 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok 20,2 tys. Największa liczba umorzeń wynikała ze znalezienia się w grupie od 1 do 10 proc. najlepszych absolwentów uczelni (umorzenia od 20 do 50 proc. kredytu).  W Pekao SA dotychczas umorzonych zostało około trzy procent kredytów studenckich.

Kredyt studencki można pobierać od 1998 r. Do 2022 roku z takiej możliwości skorzystało 409 tys. osób.

Resort edukacji poinformował właśnie, że od nowego roku akademickiego kryterium dochodowe będzie wynosiło 3,5 tys. zł na osobę w rodzinie, a nie 3 tys. zł jak obecnie.

Najlepsi studenci czy doktoranci mogą liczyć częściowe umorzenie, podobnie jak osoby, w trudnej sytuacji życiowej. - Najwięcej umorzeń, bo ok. 80 proc. to takie ze względu na wyniki w nauce, czyli znalezienie się w grupie najlepszych absolwentów w danym roku akademickim – przyznaje Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP.

Rządowe wsparcie dla mniej zamożnych studentów

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich