Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów, liczba godzin zajęć czy miejsce odbycia praktyk - to informacje, które będą musiały znaleźć się w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres MBA

Międzynarodowy Kongres MBA organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko studentów i absolwentów studiów MBA oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla z różnych branż. Każdego roku bierze w nim udział ponad 200 osób. Tematem przewodnim tegorocznej jubileuszowej edycji Kongresu jest ”AI Powered Management – Evolution or Revolution?”.

Burek, Wierczyńska: Kilka gorzkich uwag o ręcznym sterowaniu nauką

Ostatnie lata pokazały, że duża część środowiska naukowego jest wyjątkowo kreatywna i elastyczna gdy chodzi o zdobywanie punktów za publikacje.

Prof. Wierczyński: Trzeba zmienić zasady ustalania punktacji czasopism

Sposobem ustalania w ostatnich latach listy czasopism punktowanych powinna zająć się prokuratura – uważa dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2020–2023 przewodniczący Zespołu Punktacji Czasopism Naukowych w Komitecie Nauk Prawnych PAN.

Dla ambitnych i nastawionych na zmiany. Studia MBA i podyplomowe

Rozwój osobisty i zawodowy, podniesienie kwalifikacji, szansa na zdobycie lepszej posady czy przekwalifikowanie się. Takie cele najczęściej stawiają sobie osoby podejmujące studia MBA czy podyplomowe. A uczelnie wyższe przygotowują programy umożliwiające osiągnięcie tych celów.

Warto uczyć się od praktyków biznesu

Studia MBA przeznaczone są dla osób, które mają już doświadczenie zawodowe i chcą podnosić swoje kompetencje menedżerskie oraz rozszerzyć kontakty zawodowe.

Polskie studia MBA wśród liderów nauki ekonomii

Program  Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego zajął 10. miejsce na świecie wśród uczelni, które najlepiej kształcą przyszłych menedżerów w zakresie ekonomii.