Dla ambitnych i nastawionych na zmiany. Studia MBA i podyplomowe

Rozwój osobisty i zawodowy, podniesienie kwalifikacji, szansa na zdobycie lepszej posady czy przekwalifikowanie się. Takie cele najczęściej stawiają sobie osoby podejmujące studia MBA czy podyplomowe. A uczelnie wyższe przygotowują programy umożliwiające osiągnięcie tych celów.

Warto uczyć się od praktyków biznesu

Studia MBA przeznaczone są dla osób, które mają już doświadczenie zawodowe i chcą podnosić swoje kompetencje menedżerskie oraz rozszerzyć kontakty zawodowe.

Polskie studia MBA wśród liderów nauki ekonomii

Program  Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego zajął 10. miejsce na świecie wśród uczelni, które najlepiej kształcą przyszłych menedżerów w zakresie ekonomii.