Biblioteki akademickie w Polsce coraz częściej aktywnie korzystają z Facebooka

Biblioteki używają mediów społecznościowych jako narzędzi służących marketingowi, prezentują tam swoje zbiory, a także informują o ciekawych wydarzeniach czy przedsięwzięciach.

Publikacja: 31.03.2023 22:04

Biblioteki promują się w mediach społecznościowych

Biblioteki promują się w mediach społecznościowych

Foto: AdobeStock

Uniwersytecki naukowiec badał m.in., w jakim stopniu biblioteki akademickie w Polsce są aktywne na Facebooku i czym różnią się pod względem dynamiki użytkowania serwisu. Sprawdzał też, jakiego typu treści są udostępniane na ich profilach, jakie hasztagi są stosowane w postach oraz w jaki sposób użytkownicy reagują na biblioteczne posty.

– Pracownicy polskich bibliotek akademickich coraz częściej aktywnie korzystają z serwisów społecznościowych jako narzędzi służących marketingowi bibliotecznemu, prezentują za ich pośrednictwem swoje zbiory, informują o ciekawych wydarzeniach czy przedsięwzięciach. Nie tylko zresztą bibliotecznych, ale także dotyczących szeroko rozumianej kultury, edukacji i nauki. Facebook od 2009 roku staje się istotnym elementem służącym komunikacji i współpracy z użytkownikami. Tymi obecnymi, jak i potencjalnymi, do których bibliotekarze, za pomocą mediów społecznościowych, próbują dotrzeć – mówi dr hab. Grzegorz Gmiterek, z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego który bada to zjawisko.

24 lutego na łamach serwisu internetowego czasopisma naukowego „The Journal of Academic Librarianship” ukazał się jego artykuł pt. „Use of Facebook fan pages in Polish academic libraries (2009–2022)”. Praca zawiera wyniki badań dotyczących wykorzystania przez polskie biblioteki akademickie jednego z najpopularniejszych dzisiaj serwisów społecznościowych – Facebooka. Zakres chronologiczny analizy obejmuje czas od powstania pierwszych fanpage’ów bibliotek do roku 2022.

– W publikacji dokonałem analizy zastosowania Facebooka jako platformy komunikacji i współpracy użytkowników z bibliotekami uniwersyteckimi wchodzącymi w skład publicznych uczelni w Polsce – tłumaczy Grzegorz Gmiterek.

Artykuł jest dostępny na stronie ScienceDirect. Dr hab. Gmiterek prowadzi obecnie analizy dotyczące wykorzystania innych mediów społecznościowych przez polskie biblioteki akademickie i publiczne. Badania są finansowane w ramach wewnętrznego uniwersyteckiego systemu grantowego, ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Czytaj więcej

Uczniowie na Politechnice Warszawskiej
Uczelnie wyższe
Wiedza cenna zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity
Uczelnie wyższe
Cyfrowe kompetencje w cenie
Uczelnie wyższe
Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów
Uczelnie wyższe
Programy nauczania stale ewoluują, by nadążyć za nowoczesnymi trendami
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Uczelnie wyższe
Wykorzystanie nowych technologii to przyszłość biznesu
Uczelnie wyższe
Oferta dla przyszłych liderów i profesjonalistów