Egzamin ósmoklasisty. Wyniki gorsze niż przed rokiem. Lepsze tylko z jednego przedmiotu

Blisko 223 tys. uczniów, którzy w maju pisali egzamin ósmoklasisty, zna już jego wyniki. Uczniowie wypadli gorzej niż przed rokiem.

Publikacja: 03.07.2024 20:28

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki gorsze niż przed rokiem. Lepsze tylko z jednego przedmiotu

Foto: PAP,Lech Muszyński

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę wyniki egzaminów ósmoklasisty. Od godz. 8:30 uczniowie mogli się już logować na swoje konta na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, by sprawdzić, jak poszedł im egzamin. O godz. 10:00 opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostały zaś ogólnodostępne dane, przedstawiające rozkład wyników w całym kraju.

– Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych – przeczytać możemy w raporcie CKE.

Gorsze wyniki niż przed rokiem. Tylko angielski trzyma się mocno

Język polski zdało 61 proc. uczniów, matematykę 52 proc., a angielski 66 proc. Tylko język angielski wypadł tak samo jak w zeszłym roku, w pozostałych przypadkach uczniowie zanotowali gorsze wyniki. W 2023 roku średnio z języka polskiego otrzymywali wynik 66 proc, a z matematyki 53 proc.

Najwyższe wyniki (od 90 do 100 proc.) uzyskało: z języka polskiego 9 643, z matematyki 25 933, a z angielskiego aż 68 434 uczniów. Z kolei 2,6 proc. uczniów zdobyło takie wyniki ze wszystkich trzech egzaminów łącznie.

Czytaj więcej

Joanna Ćwiek - Świdecka: Miniony rok szkolny pod szyldem zmiany warty

Z innych języków niż angielski o bardzo dobrych wynikach możemy mówić w przypadku języków francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego (mediana wyniosła w każdym przypadku 93 proc.), zaś o niższych — w przypadku języka niemieckiego (mediana 45 proc.) i włoskiego (mediana 49 proc.).

Przystępujący do egzaminu musieli wybrać jeden język nowożytny. Język angielski był wyborem 97,67 proc. uczniów (1,6 proc. w przypadku języka niemieckiego, 0,66 proc. dla języka rosyjskiego).

Do logowania na stronie Zintegrowanego Interfejsu potrzebne są login i hasło, otrzymane przez ucznia w szkole. Oprócz wyników, Interfejs pozwala na uzyskanie przez ucznia niezbędnych zaświadczeń, potrzebnych przy rekrutacji do szkół średnich. Jest to bowiem najważniejszy element związany z egzaminem – jego wynik wpływa często na ostateczny wybór przez ucznia placówki, w której będzie kontynuował naukę.

W egzaminie wzięło udział ponad 11 tysięcy uczniów z Ukrainy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Zdanie go nie jest jednak bynajmniej warunkiem ukończenia szkoły podstawowej – nie został określony minimalny próg zdawalności egzaminu. Egzamin trwał od 14 do 16 maja, zaś dla uczniów którzy nie mogli do niego wtedy przystąpić — od 10 do 12 czerwca.

Jak podała CKE, w egzaminie w maju wzięło udział 220 900 uczniów, z czego 11 300 stanowili uczniowie z Ukrainy. Z każdego z głównych przedmiotów – z języka polskiego, angielskiego i matematyki – przygotowano po ponad 31 000 arkuszy z dostosowaniem. W liczbie tej zawierają się m.in. arkusze dla osób z autyzmem, niewidzących, niesłyszących oraz dla dostosowane językowo dla dzieci z Ukrainy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę wyniki egzaminów ósmoklasisty. Od godz. 8:30 uczniowie mogli się już logować na swoje konta na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, by sprawdzić, jak poszedł im egzamin. O godz. 10:00 opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostały zaś ogólnodostępne dane, przedstawiające rozkład wyników w całym kraju.

– Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych – przeczytać możemy w raporcie CKE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Sondaż: Czy należy zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwach?
Szkoły podstawowe i średnie
Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.
Szkoły podstawowe i średnie
W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?
Szkoły podstawowe i średnie
Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Szkoły podstawowe i średnie
"Sio z paskami". Małopolska kurator mówi, że "stopni nie trzeba wyrażać w skali 1-6"
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą