W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?

Edukacja prozdrowotna, wychowanie obywatelskie, edukacja dla bezpieczeństwa i pro obronna, rozwój kompetencji cyfrowych i dobrostan uczniów znalazły się wśród priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

Publikacja: 19.06.2024 07:26

W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?

Foto: Adobe Stock

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Minister Edukacji, zobligowany przepisami ustawy Prawo oświatowe, w czerwcu każdego roku wydaje dokument przedstawiający kierunki realizacji polityki oświatowej na kolejny rok szkolny. „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej” stanowią potem podstawę do planowania działań przez organy nadzoru pedagogicznego i placówki doskonalenia nauczycieli.

Czytaj więcej

MEN chce, by od września działał Rzecznik Praw Uczniowskich

Kierunki zmian w oświacie: zdrowie, bezpieczeństwo, obronność

W ogłoszonym kilka dni temu dokumencie ustalono siedem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025:

  • Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
  • Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.
  • Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.
  • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
  • Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
  • Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
  • Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Nałożono również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli. Między innymi, w szkołach podstawowych kontrolowana będzie zgodność z przepisami Prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej

Prawo oświatowe: Łatwiejsze kształcenie zawodowe

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Minister Edukacji, zobligowany przepisami ustawy Prawo oświatowe, w czerwcu każdego roku wydaje dokument przedstawiający kierunki realizacji polityki oświatowej na kolejny rok szkolny. „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej” stanowią potem podstawę do planowania działań przez organy nadzoru pedagogicznego i placówki doskonalenia nauczycieli.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Egzamin ósmoklasisty. Wyniki gorsze niż przed rokiem. Lepsze tylko z jednego przedmiotu
Szkoły podstawowe i średnie
Sondaż: Czy należy zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwach?
Szkoły podstawowe i średnie
Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.
Szkoły podstawowe i średnie
Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Szkoły podstawowe i średnie
"Sio z paskami". Małopolska kurator mówi, że "stopni nie trzeba wyrażać w skali 1-6"
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą