4 czerwca 2024 roku na terenie Muzeum Gazowni Warszawskiej odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych – laureatów programu „Inżynierowie Przyszłości”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, należąca do Grupy Orlen.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania swoich pomysłów przed szerokim gronem odbiorców, co pozwoliło im na doskonalenie umiejętności prezentacyjnych i nawiązywanie cennych kontaktów w środowisku naukowym.

Wydarzenie wzbogaciły prelekcje ekspertów, m.in. Grzegorza Jóźwiaka – twórcy Akademii Wodorowej w Grupie Orlen, oraz Krzysztofa Fornalskiego – specjalisty pracującego przy projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce.