Zmiany podstawy programowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje nowelizacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zakończeniu konsultacji społecznych projektów zmian w podstawach programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Publikacja: 22.05.2024 12:37

Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna

Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna

Foto: tv.rp.pl

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

W ramach społecznego opiniowania swoje uwagi zgłosiły 33 publiczne podmioty, partnerzy społeczni i związki zawodowe. Do MEN wpłynęło również 417 indywidualnych uwag i sugestii. Wcześniej, w dniach od 12 do 19 lutego 2024 r. w ramach tzw. prekonsulatcji do resortu oświaty wpłynęło aż 50 262 opinii, a najwięcej uwag dotyczyło zmian w nauczaniu historii (31 411), języku polskim (11 092), historii i teraźniejszości (2820) oraz biologii (1519).

MEN deklaruje również, że analizom zostaną poddane postulaty zgłoszone podczas publicznego wysłuchania propozycji zmian w podstawie programowej języka polskiego, które było zorganizowane w połowie maja.

Kilka dni temu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że wszystko to, co zostało zgłoszone, posłuży teraz ekspertom do tego, by mniej więcej do końca tego tygodnia przygotować dla resortu ostateczną wersję podstaw programowych wraz z kanonem lektur.

Wprowadzone zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2024 r., a gotowe rozporządzenia planuje się ogłosić do końca czerwca.

Czytaj więcej

Zmiany podstawy programowej coraz bliżej. Odchudzenie i egzamin ósmoklasisty

MEN przygotowuje kilka nowelizacji

Będą to nowelizacje: rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia.

Zaproponowane zmiany mają zapewnić nauczycielom i uczniom więcej czasu na spokojniejszą i pełniejszą realizację zagadnień określonych w podstawie programowej. Stąd - jak podaje ministerstwo - treści nauczania z poszczególnych przedmiotów zostaną ograniczone o około 20 proc.

.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

W ramach społecznego opiniowania swoje uwagi zgłosiły 33 publiczne podmioty, partnerzy społeczni i związki zawodowe. Do MEN wpłynęło również 417 indywidualnych uwag i sugestii. Wcześniej, w dniach od 12 do 19 lutego 2024 r. w ramach tzw. prekonsulatcji do resortu oświaty wpłynęło aż 50 262 opinii, a najwięcej uwag dotyczyło zmian w nauczaniu historii (31 411), języku polskim (11 092), historii i teraźniejszości (2820) oraz biologii (1519).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
„Inżynierowie Przyszłości”. Sukces młodych naukowców
Szkoły podstawowe i średnie
Nauczyciele szkół średnich dostaną po kieszeni. Liczba uczniów wpłynie na ich zarobki
Szkoły podstawowe i średnie
Nowy rok szkolny rozpocznie się 2 września. Kiedy ferie i przerwy świąteczne?
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian