Pomyłka egzaminatorów może sporo kosztować. Ale trzeba walczyć do końca

Licea ogłosiły listy przyjętych uczniów, ale można jeszcze walczyć o wymarzoną szkołę. Pod warunkiem, że po weryfikacji egzaminacyjnych punktów, ich suma będzie większa.

Publikacja: 24.07.2023 16:14

W tym roku do liceum trudniej było się dostać niż w poprzednich latach

W tym roku do liceum trudniej było się dostać niż w poprzednich latach

Foto: adobe stock

W piątek kandydaci do warszawskich liceów, techników i szkół branżowych poznali listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych szkół. W tym roku dla 26,6 tys. stołecznych ósmoklasistów miasto przygotowało 31,1 tys. miejsc. O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w stolicy ubiegało się łącznie ponad 32,9 tys. kandydatów z całej Polski.

W tym roku chętnych jest więcej także dlatego, że w rekrutacji bierze udział 1,5 rocznika nastolatków. To tzw. druga kumulacja roczników, związana z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Dlatego dla nastolatków ważne były wyniki egzaminów ośmioklasistów.

Czytaj więcej

O. Tadeusz Rydzyk nie chce religii na pierwszej lub ostatniej lekcji. „Pilnujcie dyrektorów”

Córka pana Mariusza z Warszawy pisała właśnie taki egzamin. Nie poszedł jej źle, ale punktacja rozczarowała dziewczynę i jej rodziców, dlatego postanowili sprawdzić pracę z języka polskiego i matematyki.

- Na pierwszy rzut oka widać było, że zaniżono jej punktację. Odwołaliśmy się do okręgowej komisji egzaminacyjnej, która jeszcze raz sprawdziła jej wyniki z polskiego. Komisja przyznała, że punktacja rzeczywiście została zaniżona – mówi ojciec nastolatki.

I choć ostatecznie dziewczynie przyznano więcej punktów, to problem pozostał. - Nie dało się już wprowadzić nowej, poprawionej punktacji do systemu szkolnego, bo "system został zamknięty". To oznacza, że córka startuje z mniejszymi szansami do wybranego liceum, bo ktoś w komisji egzaminacyjnej popełnił błąd – uważa ojciec nastolatki.

Jego zdaniem ujawnienie błędów komisji egzaminacyjnej nic nie zmienia, a konsekwencje za błędy komisji ma ponieść uczennica. - To jest absurd– dodaje ojciec nastolatki.

Wielu reklamuje wyniki egzaminów

W tym roku w maju do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w całym kraju ponad 510 tys. uczniów szkół podstawowych. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna średnia z języka polskiego to było 66 proc. tyle samo z angielskiego, a z matematyki- 53 proc.

Zdający mogą obejrzeć swoje prace, a nawet wnioskować o weryfikację sumy punktów. Do OKE w Warszawie już wpłynęło 2813 wniosków o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z zakresu szkoły podstawowej, w których wskazano  4526 egzaminów. - To oznacza, że zdający  często wnioskują o obejrzenie pracy z więcej niż jednego przedmiotu. Najwięcej osób ubiega się o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z języka polskiego - podała nam OKE w Warszawie.

Jej urzędnicy tłumaczą, że po wglądzie do pracy egzaminacyjnej z zakresu szkoły podstawowej osoba, która dokonała wglądu, może najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych złożyć wniosek do dyrektora właściwej komisji egzaminacyjnej o weryfikację sumy punktów elektronicznie, listownie albo bezpośrednio w siedzibie Komisji.

- Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń i dyrektor OKE w terminie 14 dni od ich otrzymania pisemnie informuje zdającego (lub jego rodziców) o wyniku weryfikacji sumy punktów – podaje OKE.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty rozstrzygniecie dyrektora OKE w sprawie wyniku weryfikacji sumy punktów jest ostateczne i nie ma możliwości odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Marek Szymański, dyrektor OKE w Łodzi mówi, że nadal trwa proces wglądu do prac egzaminacyjnych. - Podsumowanie wglądów i weryfikacji sumy punktów będzie możliwe po ich zakończeniu – tłumaczy.

Monika Brzezicka, z OKE w Krakowie przekazała nam, że obecnie rozpatrywane są na bieżąco wnioski, które wpływają do OKE. – Ich liczba jest podobna jak w latach ubiegłych – przekazała.

Bo walczą o lepsze szkoły

Czy poprawa wyniku egzaminu przez OKE jest uwzględniona podczas rekrutacji do szkoły średniej? Jest to możliwe. - W przypadku dokonania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zmiany wyników egzaminu ósmoklasisty i dostarczenia nowego zaświadczenia do szkolnej komisji egzaminacyjnej w terminie pozwalającym na korektę danych w systemie informatycznym wykorzystywanym w postępowaniu rekrutacyjnym czyli do 17 lipca, dane były zmieniane – zapewnia Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu.

Urzędniczka przyznaje, że jeżeli zaświadczenie o nowym wyniku egzaminu rodzice otrzymali po tym terminie, ale przed ogłoszeniem list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół, a liczba punktów uzyskanych przez kandydata uwzględniająca zmieniony wynik egzaminu jest równa lub większa od minimalnej liczby punktów uprawniającej do zakwalifikowania do przyjęcia do szkoły wskazanej to rodzice powinni w terminie od 27 lipca do 1 sierpnia wystąpić do komisji rekrutacyjnej w tej szkole, w trybie odwoławczym określonym w art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe. - Szkolna komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wszystkich dokumentów, powinna uwzględnić takie odwołanie i przyjąć kandydata do szkoły – zapewnia Patrycja Piekoszewska.

Katarzyna Plucińska kierowniczka II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania przyznaje, że w przypadku zgłoszeń kandydatów, którym dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w wyniku przeprowadzonej weryfikacji sumy punktów wydał nowe zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty to kandydat składa odwołanie do komisji rekrutacyjnej w szkole pierwszego wyboru.

- Komisja przelicza na nowo punkty oraz sprawdza na nowo kwalifikacje kandydata. Dyrektor szkoły, do której kandydat zostałby zakwalifikowany (po ponownym przeliczeniu punktów), przyjmuje kandydata z odwołania – mówi urzędniczka.

Czytaj więcej

Zakaz używania smartfonów w szkołach? Przemysław Czarnek: To jest kompetencja szkół

W piątek kandydaci do warszawskich liceów, techników i szkół branżowych poznali listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych szkół. W tym roku dla 26,6 tys. stołecznych ósmoklasistów miasto przygotowało 31,1 tys. miejsc. O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w stolicy ubiegało się łącznie ponad 32,9 tys. kandydatów z całej Polski.

W tym roku chętnych jest więcej także dlatego, że w rekrutacji bierze udział 1,5 rocznika nastolatków. To tzw. druga kumulacja roczników, związana z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Dlatego dla nastolatków ważne były wyniki egzaminów ośmioklasistów.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Zmiany podstawy programowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje nowelizacje
Szkoły podstawowe i średnie
Nowy rok szkolny rozpocznie się 2 września. Kiedy ferie i przerwy świąteczne?
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian