Rekrutacja do szkół średnich – najważniejsze terminy

Rusza rekrutacyjny maraton. Przez niemal cały lipiec szkoły średnie będą przygotowywać listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas.

Publikacja: 02.07.2023 17:06

Największe emocje wzbudza rekrutacja do liceów

Największe emocje wzbudza rekrutacja do liceów

Foto: adobe stock

Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki egzaminów ósmoklasisty w poniedziałek 3. lipca o godz. 10.00. Będą one dostępne w systemie ZIU (SIOEO). Sprawdzenie wyników będzie możliwe po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła. Można także sprawdzić poprzez profil zaufany.

Dyrektorzy szkół po zaświadczenia o wynikach egzaminów udadzą się do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 5. lipca. Dzień później – 6. lipca przekażą je ósmoklasistom, którzy razem ze świadectwami naniosą te wyniki w złożonym elektronicznie wniosku. Mają na to czas do 12 lipca.

To też jest ostatni moment na to, by zmienić wybraną przez siebie szkołę – należy zmienić wniosek i na nowo złożyć go do innej placówki.

Szkoły średnie będą weryfikować złożone wnioski do 18 lipca.

Jak oceniać będzie komisja rekrutacyjna?

W rekrutacji można uzyskać 200 punktów - 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz 100 punktów za świadectwo i dodatkowe konkursy. Na maksymalną (100) sumę punktów za świadectwo składają się: ocena z języka polskiego - 18 pkt, ocena z matematyki - 18 pkt, ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji - 18 pkt, ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji - 18 pkt, szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - 18 pkt, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt, aktywność społeczna (wolontariat) - 3 pkt. Z kolei wyniki egzaminu ósmoklasisty podawane są w procentach, które mnożymy 100x,35 (język polski i matematyk) lub 100x3 (język obcy).

19. lipca, zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół.

Następnie od 20 do 26 lipca będzie czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły średniej. Trzeba wtedy złożyć oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożono tych dokumentów już wcześniej).

27 lipca nastąpi oficjalne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a dzień później (28 lipca) ogłoszenie liczby wolnych miejsc w szkołach średnich. Po ogłoszeniu list rusza rekrutacja uzupełniająca. Osoby, które chcą wziąć w niej udział, powinny kontaktować się bezpośrednio ze szkołą.

Czytaj więcej

Rekrutacja do szkół średnich – młodzież walczy głównie o miejsca w liceach

Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki egzaminów ósmoklasisty w poniedziałek 3. lipca o godz. 10.00. Będą one dostępne w systemie ZIU (SIOEO). Sprawdzenie wyników będzie możliwe po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła. Można także sprawdzić poprzez profil zaufany.

Dyrektorzy szkół po zaświadczenia o wynikach egzaminów udadzą się do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 5. lipca. Dzień później – 6. lipca przekażą je ósmoklasistom, którzy razem ze świadectwami naniosą te wyniki w złożonym elektronicznie wniosku. Mają na to czas do 12 lipca.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Egzamin ósmoklasisty. Wyniki gorsze niż przed rokiem. Lepsze tylko z jednego przedmiotu
Szkoły podstawowe i średnie
Sondaż: Czy należy zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwach?
Szkoły podstawowe i średnie
Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.
Szkoły podstawowe i średnie
W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Szkoły podstawowe i średnie
Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą