W czasie przerwy świątecznej dyrektor szkoły nie musi zapewniać opieki świetlicowej uczniom, nawet tym najmłodszym. Tę kwestię reguluje rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Ten czas dla nauczycieli wcale jednak nie jest wolny. Formalnie w czasie przerwy w dni robocze nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy wynikającego z Karty nauczyciela. To dyrektor decyduje, jak będzie w czasie przerwy świątecznej wyglądała praca nauczycieli i czy przydzieli im jakieś zadania, np. opiekuńcze. Najczęściej jednak nauczyciele nie przychodzą w tym czasie do szkół, ale np. sprawdzają klasówki lub przygotowują się w domu do zajęć.

Sytuacja w przedszkolach zależy od samorządu. Przedszkola to placówki nieferyjne. Pracują cały rok – nie dotyczą ich ferie zimowe ani wakacje. Przerwy w zajęciach ustala gmina. Dotyczy to też oddziałów przedszkolnych w szkołach. Najczęściej jednak przedszkola między świętami a Nowym Rokiem pracują.

Czytaj więcej

Czy szkoła musi zapewnić opiekę w okresie świąt