Studia po studiach. Jak podnieść kwalifikacje albo zmienić zawód?

Wciąż trwa rekrutacja na studia podyplomowe. Na każdej uczelni jest do wyboru po kilkadziesiąt różnych kierunków lub specjalizacji. W tym także sporo nowości.

Publikacja: 20.09.2022 12:38

Coraz więcej osób chce podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych

Coraz więcej osób chce podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych

Foto: Adobe Stock

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi obecnie rekrutację na 39 kierunków studiów podyplomowych, na które już zapisało się blisko 500 osób.

- Zwyczajowo najwięcej osób aplikuje na studia podyplomowe we wrześniu, a nawet na początku października, stąd wskazana powyżej liczba zapisów, z pewnością ulegnie jeszcze zmianie- zauważa Aneta Adamska, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak dodaje, w większości są to osoby posiadające przerwę w kształceniu.

W roku akademickim 2022/2023 w ofercie studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazły się 32 programy. - Oferujemy zarówno kwalifikacyjne, jak i doskonalące studia podyplomowe. Skierowane są do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji, a także przedstawicieli wybranych grup zawodowych: prawników, przedsiębiorców, menedżerów, lekarzy – mówi Małgorzata Poszwa, rzecznik prasowy UŚ. Jak przyznaje, kandydaci to zarówno osoby kontynuujące naukę po zakończeniu studiów wyższych, jak i osoby, które po latach chcą uzupełnić swoje kwalifikacje czy zdobyć dodatkowe umiejętności. Rekrutacja na studia podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwa do 30 września 2022 roku. Chętni wciąż się zapisują.

Rekrutacja na studia podyplomowe wciąż trwa na Uniwersytecie Opolskim. - Na tę chwilę liczby kandydatów na poszczególne proponowane kierunki nie sięgają dwudziestu chętnych, spodziewamy się jednak wzrostu zainteresowania pod koniec okresu rekrutacji – mówi Maciej Kochański, rzecznik uczelni.

Zwykle na takie studia zapisują się osoby, które już jakiś czas temu skończyły studia. Opolska uczelnia oferuje naukę m.in. na pedagogice specjalnej w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - profil praktyczny czy w zakresie resocjalizacji - profil praktyczny. Dużym zainteresowaniem cieszy się też psychogerontologia  – profil praktyczny, lub studia teologiczno – katechetycznych czy wychowania do życia w rodzinie. Są też studia z zakresu piwowarstwa.

Co nowego na uczelniach?

W tym roku UMCS uruchamia cztery nowe kierunki. Są to metodyka i metodologia pracy socjalnej, doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatyczne, doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki. - Roczne studia podyplomowe Metodologia i metodyka pracy socjalnej to studia kwalifikacyjne, które powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowane kadry pomocy społecznej chcące pracować w  nowopowstających w Polsce nowoczesnych placówkach, jakimi są Centra Usług Społecznych lub inne instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe itp. – mówi Aneta Adamska.

Celem studiów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej jest przygotowanie nauczycieli do nauki informatyki według wymogów nowej podstawy programowej w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach I-III. - Kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie informatyki skierowane są do osób posiadających tytuł magistra, które są nauczycielami, ale nie posiadają kwalifikacji do nauczania informatyki, a zainteresowanych ich zdobyciem – mówi rzecznik UMCS.

Rzeczniczka przyznaje, że uczelnia co roku stara się wprowadzać nowości w odpowiedzi na potrzeby szeroko pojętego rynku pracy, w tym np. środowiska oświatowego.

Od października Uniwersytet Śląski wprowadza siedem nowości. Wśród nich są m.in. doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej, podyplomowe studia logopedyczne. specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy, czy Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów).

- Nowo powołane programy studiów podyplomowych odpowiadają na zapotrzebowanie rynku. Głównymi zainteresowanymi są z jednej strony nauczyciele, dostrzegający potrzebę poszerzenia swoich kompetencji, umożliwiających zarówno lepsze perspektywy zawodowe, jak również dostosowanie warunków pracy do zmieniających się tendencji

w oświacie, z drugiej specjaliści, którzy poszukują możliwości zdobycia umiejętności realizacji zadań w nowych realiach rynkowych – mówi Małgorzata Poszwa.

Jej zdaniem ciekawą ofertą są studia podyplomowe Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów), bo projekt studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynkowe związane z gospodarką cyfrową. - Zakres studiów opiera się na interdyscyplinarności - uczestnik ma zrozumieć technologię, aby móc o niej mówić i z nią pracować w projektach. Nowe ważne umiejętności i kompetencje, wsparte odpowiednio wybraną wiedzą z zakresu nowych technologii, pozwalają zawodom nie-technicznym odnaleźć się w realiach postępującej cyfryzacji – tłumaczy rzecznik UŚ.

A wśród nowości na UO są m.in. nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego -  profil praktyczny czy Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji- profil praktyczny. - Uruchomienie studiów podyplomowych było podyktowane potrzebą rynku pracy, rozmowami z pracodawcami i deklarowanym przez nich zapotrzebowaniem na pracowników z konkretnymi uprawnieniami – mówi Maciej Kochański.

Coraz więcej osób podnosi kwalifikacje

Chętnych na podyplomówki jest z roku na rok jest coraz więcej. - Widzimy lekki wzrost zainteresowania ofertą studiów podyplomowych w stosunku do lat poprzednich – mówi Maciej Kochański. - Studia podyplomowe to dobry wybór dla osób, które chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe – podkreśla Małgorzata Poszwa. I przyznaje, że zainteresowanie jest duże. - Obecna sytuacja, zmieniający się rynek, niepewność na rynku pracy zwiększają zainteresowanie zdobyciem dodatkowych umiejętności czy kompetencji. Studia podyplomowe są gwarancją rozwinięcia potencjału zawodowego, który pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy – dodaje rzeczniczka UŚ

Aneta Adamska z UMCS przyznaje, że na razie trudno jest stwierdzić, czy ilość chętnych jest porównywalna do lat ubiegłych z uwagi na to, że ostatnie dwa lat były pandemiczne. Ale w tym roku przeszkodą może być inflacja. - Studia podyplomowe o ile nie mają dofinansowania są w pełni płatną formą kształcenia. W związku z rosnącą inflacją, wyższymi kosztami utrzymania, wzrostem kosztów dojazdu itp., liczymy się więc z możliwością spadku zainteresowania taką formą kształcenia – podsumowuje Adamska. 

Czytaj więcej

11 polskich uczelni wśród światowej elity
Materiał Promocyjny
Szkoła ery cyfrowej: uczniowie tego liceum tworzą profesjonalne gry wideo w 36 godzin
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał partnera
Powstaną branżowe centra umiejętności
Rozwój zawodowy
Euroskills 2023: Polscy zawodnicy otrzymali rekordową liczbę medali
Rozwój zawodowy
EuroSkills 2023: w Gdańsku ruszyły największe zawody umiejętności branżowych
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Rozwój zawodowy
W poszukiwaniu mistrzów przyszłości – EuroSkills Gdańsk 2023