Nauczyciele i dyrektorzy szkół odpowiedzą na pytania. Czym jest barometr TALIS?

W badaniu, które udokumentuje uwarunkowania pracy w szkole, nauczania i uczenia się organizowane jest w 54 krajach świata na wszystkich kontynentach. Ankiety zostaną wysłane do 11 tysięcy szkół, na które odpowie ponad 215 tysięcy nauczycieli.

Publikacja: 15.03.2024 11:18

Nauczyciele i dyrektorzy szkół odpowiedzą na pytania. Czym jest barometr TALIS?

Foto: Adobe Stock

Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Co trzy lata odpowiedzialnych za edukację urzędników, nauczycieli, uczniów i ich rodziców elektryzują publikowane wyniki międzynarodowego badania PISA, które ukazują stan umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych piętnastolatków w ponad 70 krajach świata. Na ich podstawie opracowywane są strategie edukacyjne i wyznaczane kierunki rozwoju nauczania.

Jednak, by mieć prawdziwy obraz stanu edukacji, OECD organizuje także inne badanie. To TALIS, czyli czwarta edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (ang. Teaching and Learning International Survey), jeden z największych edukacyjnych programów badawczych na świecie i jednocześnie jedyne badanie o tej skali w pełni poświęcone organizacji, sposobom i warunkom pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Właśnie rozpoczęło się także w Polsce, a za jego przeprowadzenie, podobnie jak w przypadku PISA, odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Wyjątkowość tego badania polega na tym, że na postawione pytania odpowiadają sami nauczyciele i dyrektorzy szkół, pokazując realia pracy kadry pedagogicznej i kadry kierowniczej szkół z ich perspektywy.

Czytaj więcej

PISA – czy polscy uczniowie znów wypadną tak dobrze jak do tej pory?

TALIS. Barometr zawodu nauczyciela w liczbach

W badaniu, które udokumentuje uwarunkowania pracy w szkole, nauczania i uczenia się organizowane jest w 54 krajach świata na wszystkich kontynentach. Ankiety zostaną wysłane do 11 tysięcy szkół, na które odpowie ponad 215 tysięcy nauczycieli.

W Polsce wylosowano 279 szkól podstawowych ze wszystkich województw. Uczestnikami badania, które realizowane jest w formule online, są dyrektorzy oraz wylosowani nauczyciele klas V-VIII. Łącznie będzie to 7 300 respondentów.

Cele badania nauczycieli

Polityka edukacyjna oparta na faktach i merytoryczna debata publiczna na temat doskonalenia jakości edukacji, optymalizacji warunków do nauki i nauczania potrzebuje rzetelnych danych. Celem badania TALIS jest uzyskanie miarodajnych, reprezentatywnych, porównywalnych danych stanowiących podstawę do opisu i analizy warunków nauczania i uczenia się, tworzenia wskaźników pokazujących podobieństwa i różnice między systemami edukacji, śledzenia trendów i zmian, formułowania rekomendacji dotyczących jakości edukacji i zawodu nauczyciela oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie warunków pracy nauczycieli i organizacji nauczania.

Narzędzia badawcze barometru nauczycieli TALIS

TALIS jest badaniem kwestionariuszowym. Opracowano oddzielne zestawy standaryzowanych pytań zamkniętych do poszczególnych modułów badania i grup respondentów. W Polsce są realizowane dwa moduły badania: moduł podstawowy, do którego przystępują dyrektorzy i nauczyciele, oraz badanie wiedzy pedagogicznej skierowane do nauczycieli. Każdy respondent (nauczyciel/dyrektor) uzupełnia tylko jeden kwestionariusz.

W module podstawowym gromadzone są informacje i opinie o organizacji oraz warunkach pracy nauczycieli i dyrektorów. Poruszane zagadnienia to między innymi rozwój zawodowy, obowiązki i czas poświęcony na ich wykonanie oraz praktyka nauczania, zarządzanie szkołą i przywództwo edukacyjne oraz autonomia nauczycieli i dyrektorów, czy satysfakcja zawodowa.

Badanie wiedzy pedagogicznej koncentruje się na warsztacie pracy i eksperckiej wiedzy nauczyciela, niezależnej od nauczanego przedmiotu. Poruszane zagadnienia to procesy nauczania, uczenia się i oceniania, relacja pomiędzy wiedzą pedagogiczną a doświadczeniami i praktyką nauczania, tworzenie warunków do efektywnej nauki i nauczania.

Publikacja wyników barometru nauczycieli TALIS

Międzynarodowe i krajowe raporty z badania TALIS 2024 zostaną opublikowane na przełomie roku 2025-2026. Wyniki badania będą dostępne wyłącznie jako zbiorcze zestawienia statystyczne bez możliwości identyfikacji osób, szkół i gmin i posłużą do prezentacji sytuacji w danym kraju.

Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Co trzy lata odpowiedzialnych za edukację urzędników, nauczycieli, uczniów i ich rodziców elektryzują publikowane wyniki międzynarodowego badania PISA, które ukazują stan umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych piętnastolatków w ponad 70 krajach świata. Na ich podstawie opracowywane są strategie edukacyjne i wyznaczane kierunki rozwoju nauczania.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nauczyciele
„Jestem nauczycielem, społecznym zerem” – znani pedagodzy odchodzą ze szkół
Nauczyciele
Prezes ZNP alarmuje: W szkołach może zabraknąć nauczycieli
Nauczyciele
Zmiany w lekcjach religii. Czy katecheci stracą pracę?
Nauczyciele
Coraz więcej emerytów. Do szkół wracają najstarsi nauczyciele, odchodzą najmłodsi
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Nauczyciele
Profesor polonistyki „dostał” jedynkę za szkolne wypracowanie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą