Szkoły łatwiej załatają braki kadrowe.

– Jeśli uczęszcza do nich choć jeden uczeń z Ukrainy, będą mogły zatrudnić nauczycieli, którzy przeszli na świadczenie kompensacyjne. Zmiana zostanie wprowadzona nowelizacją tzw. specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, po spotkaniu w resorcie edukacji i nauki.

Do końca tego roku szkolnego nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne może podjąć zatrudnienie w charakterze pomocy nauczyciela, nauczyciela w szkole z oddziałem przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy lub nauczyciela języka polskiego. Zatrudnienie takie nie powoduje zawieszenia prawa do świadczenia kompensacyjnego bez względu na przychód.

Na spotkaniu rozmawiano także o znowelizowanej ustawie – Prawo oświatowe i rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli. W przyszłym tygodniu ma się spotkać zespół, który wypracuje zmiany. Resort zapowiedział też korekty w naliczaniu subwencji oświatowej w gminach, które oddały szkoły w ręce stowarzyszeń.

– Z przedstawicielami związków zawodowych rozmawialiśmy o świadczeniach kompensacyjnych, ocenie pracy nauczycieli oraz podziale subwencji oświatowej. W każdym z tematów znaleźliśmy punkty wspólne. To było merytoryczne spotkanie – mówił wiceminister Dariusz Piontkowski.

Delegacja ZNP złożyła na ręce szefa MEiN pismo z postulatem wypłaty wszystkim nauczycielom jednorazowego dodatku inflacyjnego do 31 grudnia 2022 r. Zdaniem związkowców środki na jego pokrycie powinny pochodzić między innymi z niewykorzystanej rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r.

Czytaj więcej

Świadczenie kompensacyjne także po rozwiązaniu umowy terminowej