Wyższe wymagania wobec dyrektorów szkół

Funkcje dyrektora i wicedyrektora będzie mógł objąć tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – także nauczyciel kontraktowy.

Publikacja: 08.11.2022 07:05

Wyższe wymagania wobec dyrektorów szkół

Foto: Adobe Stock

Nauczyciel kontraktowy nie będzie już mógł sprawować funkcji kierownika szkoły polskiej dla polskich dzieci przebywających za granicą, a także funkcji wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce albo zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek.

Takie rozwiązania znalazły się w ministerialnym projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Zmiany musiały zostać wprowadzone po ostatniej nowelizacji Karty nauczyciela, która m.in. zlikwidowała stopień nauczyciela stażysty i kontraktowego.

Po zmianie przepisów funkcje dyrektora i wicedyrektora będzie mógł obejmować jedynie nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – także nauczyciel kontraktowy. Konieczna będzie także co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatnich pięciu lat.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. mieli stopień kontraktowego, a nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, i pełnią funkcje dyrektorskie lub kierownicze, będą mogli je sprawować do 31 sierpnia 2027 r.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Udział społeczeństwa w zarządzaniu szkołami publicznymi (2)
Nauczyciele
Rozmowy o pragmatyce zawodowej nauczycieli. MEN zapowiada powołanie nowego zespołu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Nauczyciele
Nauczyciele i dyrektorzy szkół odpowiedzą na pytania. Czym jest barometr TALIS?
Nauczyciele
Nie tylko Lublin - gdzie nauczyciele dostali już podwyżki?
Nauczyciele
Nauczycielom trudno zrealizować bon na zakup laptopa
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nauczyciele
Katastrofa w oświacie: rok szkolny w pełni a nauczycieli wciąż nie ma