Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski mówił w Sejmie, że łącznie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaproponowane na 2023 r. to ponad 70 mld 520 mln zł. To o 13,3 proc. więcej niż w tym roku. Największą część wydatków na oświatę zajmuje subwencja ogólna. Zgodnie z projektem, ma ona wynieść 64 mld 432 mln 715 tys. zł, co oznacza, że będzie wyższa o 20,8 proc. od kwoty subwencji oświatowej określonej w ustawie budżetowej na roku 2022 r.

Według projektu ustawy budżetowej kwota bazowa to 3 981,55 zł   (wzrost o 443,75 zł). Czyli średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wyniesie 4777,86 zł, mianowanego -  5733,43 zł a dyplomowanego - 7326 zł

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego zaproponowane podwyżki są zbyt niskie. ZNP spodziewało się, że kwota bazowa wyniesie minimum 4025,87 zł. Co i tak nie byłoby zbyt wysoko w porównaniu do poziomu inflacji. Według wstępnych danych GUS w październiku wyniosła ona 17,9 proc.

Czytaj więcej

Prof. Konopczyński: Nauczyciel nie jest robotem. To kreator, twórca młodego człowieka