Większość nauczycieli bez szans na podwyżki

Tylko najmłodsi nauczyciele mogą liczyć na podniesienie pensji wraz z początkiem roku szkolnego.

Publikacja: 01.09.2022 03:00

Większość nauczycieli bez szans na podwyżki

Foto: Adobe Stock

Od września wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniesie 3424 zł, co oznacza dla stażysty podwyżkę w wysokości 345 zł brutto, a dla kontraktowego – 257 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych i dyplomowanych się nie zmieni. Będzie wynosiło odpowiednio – 3597 i 4224 zł brutto.

– W rezultacie wysokość wynagrodzenia nauczyciela rozpoczynającego pracę i tego z 20-letnim stażem różni się właściwie dodatkiem stażowym – mówił Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność na konferencji pod gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj więcej

1 września to początek nowego. Szkoły czekają duże zmiany.

Mimo braku podwyżek dla większości nauczycieli wszyscy będą musieli spędzić więcej czasu w szkole lub przedszkolu. Każdy nauczyciel samorządowej szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy będzie musiał być dostępny w placówce przez godzinę tygodniowo (w przypadku nauczycieli zatrudnionych przynajmniej na pół etatu). Nauczyciele zatrudnieni na mniej niż pół etatu muszą odbywać konsultacje raz na dwa tygodnie.

Wchodząca w życie wraz z początkiem roku szkolnego nowelizacja Karty nauczyciela likwiduje część stopni awansu – nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole będzie mógł starać się o stopień nauczyciela mianowanego. W tym czasie przez trzy lata i dziewięć miesięcy nauczyciel ma odbywać nie staż, lecz „przygotowanie do zawodu”. W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał m.in. prowadzić lekcje pokazowe. Będzie też pod opieką mentora.

Czytaj więcej

Marek Kobylański: Uczeń jest najważniejszy

Do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego niezbędne stanie się posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, a także – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczyciel będzie obowiązkowo oceniany pod kątem m.in. poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć, dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, znajomości praw dziecka i ich realizacji. Nauczyciel powinien też wspierać każdego ucznia, w tym niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzyć warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Podczas oceny będzie sprawdzane, czy kształtuje u uczniów szacunek do drugiego człowieka, świadomość posiadanych praw oraz postawę obywatelską, patriotyczną i prospołeczną. Powinien dawać dobry przykład.

Przez pierwsze dwa lata pracy w szkole początkujący nauczyciel ma otrzymać umowę na czas określony. Do tej pory na podstawie takiej umowy pracował rok. Otrzymanie umowy na stałe będzie uwarunkowane uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy. Jeśli nauczyciel po sześciu latach pracy nie zdobędzie mianowania, będzie mógł zostać zwolniony.

Podstawa prawna: ustawa z 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta nauczyciela, DzU z 2022 r., poz. 1730, rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 24 sierpnia, DzU z 2022 r., poz. 1798, rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 25 sierpnia, DzU z 30 sierpnia 2022 r., poz. 1822

Od września wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniesie 3424 zł, co oznacza dla stażysty podwyżkę w wysokości 345 zł brutto, a dla kontraktowego – 257 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych i dyplomowanych się nie zmieni. Będzie wynosiło odpowiednio – 3597 i 4224 zł brutto.

– W rezultacie wysokość wynagrodzenia nauczyciela rozpoczynającego pracę i tego z 20-letnim stażem różni się właściwie dodatkiem stażowym – mówił Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność na konferencji pod gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nauczyciele
Profesor polonistyki „dostał” jedynkę za szkolne wypracowanie
Nauczyciele
Likwidacja HiT może uderzyć w nauczycieli. ZNP chce powrotu wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciele
Rozmowy o pragmatyce zawodowej nauczycieli. MEN zapowiada powołanie nowego zespołu
Nauczyciele
Nauczyciele i dyrektorzy szkół odpowiedzą na pytania. Czym jest barometr TALIS?
Nauczyciele
Nie tylko Lublin - gdzie nauczyciele dostali już podwyżki?