Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów

IT, analiza danych, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza biznesowa, a także ekologia i ochrona środowiska – to zdaniem przedstawicieli uczelni przyszłościowe kierunki studiów podyplomowych. Kandydaci chętnie wybierają też studia, które pozwalają na zdobycie uprawnień zawodowych i doskonalenie umiejętności miękkich.

Publikacja: 31.05.2023 09:00

Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów

Foto: Adobe Stock

Studia podyplomowe to rozwiązanie dla specjalistów, którzy chcą elastycznie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. – Rozszerzają kompetencje w bardzo wąskich dziedzinach, są uzupełnieniem dotychczasowych umiejętności. Na niektórych można uzyskać certyfikaty czy uprawnienia, które umożliwiają prace na danym stanowisku lub zmianę branży – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uniwersytet Rzeszowski, podobnie jak wiele innych uczelni, notuje duże zainteresowanie kandydatów studiami, których ukończenie wiąże się z nabyciem stosownych uprawnień. Tak jest w przypadku studiów nauczycielskich, w zakresie audytu wewnętrznego czy logopedii. – Studia podyplomowe pomagają być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami w danej dziedzinie, zapewniając aktualną wiedzę i umiejętności, ale kształcenie to nie tylko nauka. To także możliwość nawiązania nowych, cennych kontaktów zawodowych – podkreśla mgr inż. Oskar Kaczorowski, kierownik działu kształcenia podyplomowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkoły wyższe co roku proponują nowości, by absolwenci byli jak najlepiej wykształceni. – W tym roku proponujemy pożądane na rynku kierunki studiów podyplomowych: pedagog specjalny w edukacji włączającej i psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym – dodaje Kaczorowski.

Tempo zmian gospodarczych wymaga dostosowania się

Anna Stoińska-Maraszek, dyrektor ds. rozwoju Uniwersytetu WSB Merito Szczecin uważa, że aktualne trendy skupiają się głównie wokół: IT, analizy biznesowej, big daty, a także ekologii i ochrony środowiska, co wynika głównie z tempa zmian gospodarczych, klimatycznych oraz rozwoju technologicznego. – Nasza topowa oferta jest niezmienna od lat, to m.in. kadry i płace, HR manager, administracja, psychologia w zarządzaniu, audyt, BHP, psychodietetyka, doradztwo podatkowe, rachunkowość, wycena nieruchomości – mówi. Ale odpowiadając na obecne trendy, uczelnia przygotowała kilka nowości. To m.in.: fintech – innowacje technologiczne na rynku finansowym, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej oraz zarządzanie turystyką wellbeing.

Popularne i przyszłościowe

Przyszłościowe, ale jednocześnie cieszące się największym zainteresowaniem w Akademii Górniczo-Hutniczej są studia podyplomowe z IT, analizy danych, cyberbezpieczeństwa, content marketingu, marketingu internetowego. – W ostatnim czasie popularny jest też audyting i certyfikacja energetyczna budynków, co wynika z konieczności dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów dyrektyw UE oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalistów, którzy mają tę wiedzę, stale potrzeba na rynku pracy. Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu – mówi Anna Żmuda-Muszyńska.

Z kolei najczęściej wybieranymi kierunkami podyplomowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim są: studia dla tłumaczy, analiza biznesowa, testowanie programowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe prowadzone w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego (żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna, trychologia w kosmetologii, podstawy psychoterapii, medycyna ekstremalna i medycyna podróży, medycyna bólu, badania kliniczne).

Umiejętności miękkie w cenie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako przyszłościowe także wymienia specjalności z zakresu IT, ale również dot. umiejętności miękkich i zrównoważonego rozwoju. – Popularne są zwłaszcza te dotyczące zarządzania projektami. Skok technologiczny wymaga pracy specjalistów w zakresie data science, analizy danych, bezpieczeństwa IT czy sztucznej inteligencji. Coraz większego znaczenia nabierają profesjonalna komunikacja i umiejętności zarządcze. W długoterminowych strategiach biznesowych firmy stawiają też na ekorozwój, poszukując specjalistów CSR i ekspertów od zrównoważonego rozwoju – mówi Kamila Grela, specjalistka z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. I dodaje, że dziś powoli zaciera się podział na humanistów i umysły ścisłe. – Andreas Schleicher z OECD powiedział: „Pomysł, że kształcisz się do pracy, to pomysł z przeszłości. Dziś uczysz się tworzyć (…) swoją pracę”. Dobrze oddaje to kierunek zmian. Inżynierowie muszą coraz częściej uwzględniać w projektach aspekty społeczne i kulturowe. W prowadzeniu zaś efektywnych kampanii reklamowych potrzebna jest wiedza z psychologii, ale również analizy danych – mówi Grela.

Popyt na programy studiów, w ramach których można doskonalić umiejętności miękkie, zauważa także dr Katarzyna Olejko, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – Po pandemii zauważyliśmy wzrost zainteresowania tego typu studiami podyplomowymi. Być może taka tendencja jest efektem deficytu relacyjnego i próby poszukiwania remedium pozwalającego na ograniczenie dyskomfortu wynikającego z braku poczucia przynależności. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy doskonalenia umiejętności menedżerskich – mówi dr Olejko. Jak podkreśla ekspertka, osoby doświadczone, które realizują konsekwentnie filozofię doskonalenia przez całe życie, chętnie wybierają programy studiów meedżerskich, w ramach których prowadzone są głównie zajęcia warsztatowe. – Popularne są też kierunki, po których studenci nabywają umiejętność interdyscyplinarnego spojrzenia na przedsiębiorstwo i dostrzegania powiązań oraz zależności pomiędzy zachodzącymi w nim procesami. Takiej oferty poszukują kandydaci z dużym dorobkiem zawodowym wspartym najczęściej gruntownym specjalistycznym wykształceniem. Zainteresowaniem cieszą się też kierunki związane z nowymi technologiami i te, które wspierają realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju – mówi. Nową propozycją są studia techniczno-ekonomiczne, łączące wiedzę z zakresu nauk ścisłych z ekonomią czy zarządzaniem. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował program takich studiów – menedżer produkcji. Proponuje też inne programy menedżerskie, np. Master of Corporate Gocernance i MBA i Corporate Governance i nowości, m.in. psychologia dla menedżera.

Finanse i rachunkowość wciąż na topie

W ofercie Akademii Finansów i Biznesu Vistula na topie od lat jest kierunek finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA. Wybierają go głównie osoby już pracujące, świadome korzyści wynikających z ACCA. Wielu chętnych zapisuje się także na: audyt i kontrolę wewnętrzną w administracji i gospodarce, testera oprogramowania oraz komunikację techniczną. Uczelnia proponuje w tym roku trzy nowości: akademia kadr i płac z certyfikatem zawodu; metodologia i metody badawcze w naukach społecznych, zaprojektowane dla tych, którzy chcą zyskać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych oraz bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji.

Trzeba pamiętać o własnym potencjale

Według prof. Małgorzaty Dobrowolskiej, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej, przy wyborze studiów warto uwzględnić zmiany, które obserwujemy, bo to właśnie obecna IV, a niektórzy mówią już, że V rewolucja przemysłowa i związane z nią konsekwencje społeczne i technologiczne otwierają różne drogi na rozwój biznesu. – Dziś wzrasta zapotrzebowanie w zawodach związanych z transformacjami technologicznymi, transformacją energetyczną, cyfrową, z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednak zawsze należy pamiętać o własnym potencjale, o predyspozycjach. Ideałem jest, mówiąc potocznie, gdy pasujemy do pracy, którą mamy wykonywać, a praca pasuje do nas. Nie wszyscy możemy być kierowani wyłącznie do zawodów technicznych. Z uwagi na rozwój sztucznej inteligencji można zaryzykować stwierdzenie, że najlepszymi zawodami, będą te, które wykorzystywać będą jej potencjał i nasz. Obszary, w których jesteśmy potrzebni i niezastąpieni, to te związane z dużą nieprzewidywalnością, podejmowaniem niestandardowych decyzji, działaniem intuicyjnym, nieuniwersalnym – mówi prof. Dobrowolska.

Studia podyplomowe to rozwiązanie dla specjalistów, którzy chcą elastycznie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. – Rozszerzają kompetencje w bardzo wąskich dziedzinach, są uzupełnieniem dotychczasowych umiejętności. Na niektórych można uzyskać certyfikaty czy uprawnienia, które umożliwiają prace na danym stanowisku lub zmianę branży – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uniwersytet Rzeszowski, podobnie jak wiele innych uczelni, notuje duże zainteresowanie kandydatów studiami, których ukończenie wiąże się z nabyciem stosownych uprawnień. Tak jest w przypadku studiów nauczycielskich, w zakresie audytu wewnętrznego czy logopedii. – Studia podyplomowe pomagają być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami w danej dziedzinie, zapewniając aktualną wiedzę i umiejętności, ale kształcenie to nie tylko nauka. To także możliwość nawiązania nowych, cennych kontaktów zawodowych – podkreśla mgr inż. Oskar Kaczorowski, kierownik działu kształcenia podyplomowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pozostało 87% artykułu
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich