Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów

IT, analiza danych, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza biznesowa, a także ekologia i ochrona środowiska – to zdaniem przedstawicieli uczelni przyszłościowe kierunki studiów podyplomowych. Kandydaci chętnie wybierają też studia, które pozwalają na zdobycie uprawnień zawodowych i doskonalenie umiejętności miękkich.

Publikacja: 31.05.2023 09:00

Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów

Foto: Adobe Stock

Studia podyplomowe to rozwiązanie dla specjalistów, którzy chcą elastycznie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. – Rozszerzają kompetencje w bardzo wąskich dziedzinach, są uzupełnieniem dotychczasowych umiejętności. Na niektórych można uzyskać certyfikaty czy uprawnienia, które umożliwiają prace na danym stanowisku lub zmianę branży – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uniwersytet Rzeszowski, podobnie jak wiele innych uczelni, notuje duże zainteresowanie kandydatów studiami, których ukończenie wiąże się z nabyciem stosownych uprawnień. Tak jest w przypadku studiów nauczycielskich, w zakresie audytu wewnętrznego czy logopedii. – Studia podyplomowe pomagają być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami w danej dziedzinie, zapewniając aktualną wiedzę i umiejętności, ale kształcenie to nie tylko nauka. To także możliwość nawiązania nowych, cennych kontaktów zawodowych – podkreśla mgr inż. Oskar Kaczorowski, kierownik działu kształcenia podyplomowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkoły wyższe co roku proponują nowości, by absolwenci byli jak najlepiej wykształceni. – W tym roku proponujemy pożądane na rynku kierunki studiów podyplomowych: pedagog specjalny w edukacji włączającej i psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym – dodaje Kaczorowski.

Tempo zmian gospodarczych wymaga dostosowania się

Anna Stoińska-Maraszek, dyrektor ds. rozwoju Uniwersytetu WSB Merito Szczecin uważa, że aktualne trendy skupiają się głównie wokół: IT, analizy biznesowej, big daty, a także ekologii i ochrony środowiska, co wynika głównie z tempa zmian gospodarczych, klimatycznych oraz rozwoju technologicznego. – Nasza topowa oferta jest niezmienna od lat, to m.in. kadry i płace, HR manager, administracja, psychologia w zarządzaniu, audyt, BHP, psychodietetyka, doradztwo podatkowe, rachunkowość, wycena nieruchomości – mówi. Ale odpowiadając na obecne trendy, uczelnia przygotowała kilka nowości. To m.in.: fintech – innowacje technologiczne na rynku finansowym, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej oraz zarządzanie turystyką wellbeing.

Popularne i przyszłościowe

Przyszłościowe, ale jednocześnie cieszące się największym zainteresowaniem w Akademii Górniczo-Hutniczej są studia podyplomowe z IT, analizy danych, cyberbezpieczeństwa, content marketingu, marketingu internetowego. – W ostatnim czasie popularny jest też audyting i certyfikacja energetyczna budynków, co wynika z konieczności dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów dyrektyw UE oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalistów, którzy mają tę wiedzę, stale potrzeba na rynku pracy. Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu – mówi Anna Żmuda-Muszyńska.

Z kolei najczęściej wybieranymi kierunkami podyplomowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim są: studia dla tłumaczy, analiza biznesowa, testowanie programowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe prowadzone w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego (żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna, trychologia w kosmetologii, podstawy psychoterapii, medycyna ekstremalna i medycyna podróży, medycyna bólu, badania kliniczne).

Umiejętności miękkie w cenie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako przyszłościowe także wymienia specjalności z zakresu IT, ale również dot. umiejętności miękkich i zrównoważonego rozwoju. – Popularne są zwłaszcza te dotyczące zarządzania projektami. Skok technologiczny wymaga pracy specjalistów w zakresie data science, analizy danych, bezpieczeństwa IT czy sztucznej inteligencji. Coraz większego znaczenia nabierają profesjonalna komunikacja i umiejętności zarządcze. W długoterminowych strategiach biznesowych firmy stawiają też na ekorozwój, poszukując specjalistów CSR i ekspertów od zrównoważonego rozwoju – mówi Kamila Grela, specjalistka z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. I dodaje, że dziś powoli zaciera się podział na humanistów i umysły ścisłe. – Andreas Schleicher z OECD powiedział: „Pomysł, że kształcisz się do pracy, to pomysł z przeszłości. Dziś uczysz się tworzyć (…) swoją pracę”. Dobrze oddaje to kierunek zmian. Inżynierowie muszą coraz częściej uwzględniać w projektach aspekty społeczne i kulturowe. W prowadzeniu zaś efektywnych kampanii reklamowych potrzebna jest wiedza z psychologii, ale również analizy danych – mówi Grela.

Popyt na programy studiów, w ramach których można doskonalić umiejętności miękkie, zauważa także dr Katarzyna Olejko, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – Po pandemii zauważyliśmy wzrost zainteresowania tego typu studiami podyplomowymi. Być może taka tendencja jest efektem deficytu relacyjnego i próby poszukiwania remedium pozwalającego na ograniczenie dyskomfortu wynikającego z braku poczucia przynależności. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy doskonalenia umiejętności menedżerskich – mówi dr Olejko. Jak podkreśla ekspertka, osoby doświadczone, które realizują konsekwentnie filozofię doskonalenia przez całe życie, chętnie wybierają programy studiów meedżerskich, w ramach których prowadzone są głównie zajęcia warsztatowe. – Popularne są też kierunki, po których studenci nabywają umiejętność interdyscyplinarnego spojrzenia na przedsiębiorstwo i dostrzegania powiązań oraz zależności pomiędzy zachodzącymi w nim procesami. Takiej oferty poszukują kandydaci z dużym dorobkiem zawodowym wspartym najczęściej gruntownym specjalistycznym wykształceniem. Zainteresowaniem cieszą się też kierunki związane z nowymi technologiami i te, które wspierają realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju – mówi. Nową propozycją są studia techniczno-ekonomiczne, łączące wiedzę z zakresu nauk ścisłych z ekonomią czy zarządzaniem. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował program takich studiów – menedżer produkcji. Proponuje też inne programy menedżerskie, np. Master of Corporate Gocernance i MBA i Corporate Governance i nowości, m.in. psychologia dla menedżera.

Finanse i rachunkowość wciąż na topie

W ofercie Akademii Finansów i Biznesu Vistula na topie od lat jest kierunek finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA. Wybierają go głównie osoby już pracujące, świadome korzyści wynikających z ACCA. Wielu chętnych zapisuje się także na: audyt i kontrolę wewnętrzną w administracji i gospodarce, testera oprogramowania oraz komunikację techniczną. Uczelnia proponuje w tym roku trzy nowości: akademia kadr i płac z certyfikatem zawodu; metodologia i metody badawcze w naukach społecznych, zaprojektowane dla tych, którzy chcą zyskać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych oraz bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji.

Trzeba pamiętać o własnym potencjale

Według prof. Małgorzaty Dobrowolskiej, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej, przy wyborze studiów warto uwzględnić zmiany, które obserwujemy, bo to właśnie obecna IV, a niektórzy mówią już, że V rewolucja przemysłowa i związane z nią konsekwencje społeczne i technologiczne otwierają różne drogi na rozwój biznesu. – Dziś wzrasta zapotrzebowanie w zawodach związanych z transformacjami technologicznymi, transformacją energetyczną, cyfrową, z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednak zawsze należy pamiętać o własnym potencjale, o predyspozycjach. Ideałem jest, mówiąc potocznie, gdy pasujemy do pracy, którą mamy wykonywać, a praca pasuje do nas. Nie wszyscy możemy być kierowani wyłącznie do zawodów technicznych. Z uwagi na rozwój sztucznej inteligencji można zaryzykować stwierdzenie, że najlepszymi zawodami, będą te, które wykorzystywać będą jej potencjał i nasz. Obszary, w których jesteśmy potrzebni i niezastąpieni, to te związane z dużą nieprzewidywalnością, podejmowaniem niestandardowych decyzji, działaniem intuicyjnym, nieuniwersalnym – mówi prof. Dobrowolska.

Studia podyplomowe to rozwiązanie dla specjalistów, którzy chcą elastycznie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. – Rozszerzają kompetencje w bardzo wąskich dziedzinach, są uzupełnieniem dotychczasowych umiejętności. Na niektórych można uzyskać certyfikaty czy uprawnienia, które umożliwiają prace na danym stanowisku lub zmianę branży – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uniwersytet Rzeszowski, podobnie jak wiele innych uczelni, notuje duże zainteresowanie kandydatów studiami, których ukończenie wiąże się z nabyciem stosownych uprawnień. Tak jest w przypadku studiów nauczycielskich, w zakresie audytu wewnętrznego czy logopedii. – Studia podyplomowe pomagają być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami w danej dziedzinie, zapewniając aktualną wiedzę i umiejętności, ale kształcenie to nie tylko nauka. To także możliwość nawiązania nowych, cennych kontaktów zawodowych – podkreśla mgr inż. Oskar Kaczorowski, kierownik działu kształcenia podyplomowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
Program CEEPUS wspiera studentów i akademików
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Uczelnie wyższe
Młodzież chce oglądać Perseidy. Rośnie też zainteresowanie studiami astronomicznymi
edukacja
Przemysław Czarnek wiedział, kto na uczelniach zaszczepił się przeciw COVID-19
Uczelnie wyższe
W Polsce studiuje coraz więcej osób z zagranicy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Uczelnie wyższe
Naukowczynie: jesteśmy dyskryminowane w naszym środowisku
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej