Oferta dla przyszłych liderów i profesjonalistów

Technologie przełomowe, górnictwo miejskie, zarządzanie państwem czy energy studies – od przyszłego roku akademickiego uczelnie planują wiele nowych kierunków.

Publikacja: 29.05.2023 09:00

Przez ponad 25 lat na gruncie prestiżowych studiów Master of Business Administration zdążyło sporo się zmienić, ale pewne rzeczy pozostały stałe.

Na Politechnice Łódzkiej od tego roku czekać będą dwa nowe kierunki studiów: ekotechnologie i bioprocesy oraz marketing w przemyśle. Kierunek ekotechnologie i bioprocesy powstał z myślą o osobach zainteresowanych rozwiązaniami proekologicznymi oraz technologiami pomagającymi chronić klimat i naszą planetę. Student tego kierunku zdobędzie umiejętności niezbędne do obsługi przedsiębiorstw w dobie „zero waste”.

– Absolwent nowego kierunku będzie przygotowany do projektowania i rozwijania innowacyjnych ekologicznych technologii dla recyklingu, odzysku bioodpadów i produktów ubocznych poprzez opracowanie procesów biotechnologicznych dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i rolnictwa – wyjaśnia przewodnicząca nowego kierunku, dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni.

Kierunek ekotechnologie i bioprocesy to jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek studiów oparty na ścisłej współpracy z przemysłem, łączący zagadnienia biotechnologii przemysłowej, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ekoprojektowania.

Celem kierunku marketing w przemyśle jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu działań marketingowych przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów przemysłu. Studenci tego kierunku będą mieli szczególne możliwości pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów. – Naukę na kierunku marketing w przemyśle wieńczy semestr doskonalenia w jednostkach partnerskich, podczas którego to student decyduje, jakie kompetencje i gdzie chce rozwijać – mówi przewodnicząca nowego kierunku, dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni. – Pogłębione tą drogą umiejętności pozwolą wykształcić specjalistów gotowych do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. sprzedaży, menedżer marki, menedżer produktu, konsultant ds. reklamy, specjalista ds. public relations, menedżer ds. kluczowych klientów, copywriter, content manager, doradca klienta, specjalista ds. mediów społecznościowych czy analityk rynku.

Jak podkreślają władze uczelni, marketing w przemyśle to unikatowy kierunek w skali kraju i Europy. W ramach programu przewidziane są co najmniej trzy specjalności.

Politechnika Łódzka zamierza uruchomić także kolejne nowe kierunki studiów: Business, Society and Technology (studia I stopnia w dwóch wersjach językowych: angielskiej i angielsko-francuskiej), a także Smart Manufacturing (studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym).

Nowe kierunki znalazły się także na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jednym z nich są studia licencjackie zarządzanie państwem, innym – studia miejskie. „Rosnąca liczba mieszkańców miast na całym świecie powoduje, że z roku na rok popyt na dobrze wykształconych specjalistów w zakresie administracji publicznej, zarządzania zasobami miast oraz lokalnymi politykami publicznymi jest coraz większy. Program studiów powstał jako rezultat konsultacji pracowników naukowych, praktyków, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ruchów miejskich. Twórcy programu czerpali z doświadczeń ośrodków zagranicznych kształcących w zakresie urban studies, chcąc stworzyć nowoczesny, innowacyjny program kształcenia odpowiadający potrzebom i wyzwaniom XXI wieku” – czytamy w opisie kierunku.

Akademia Sztok Pięknych w Łodzi wprowadza kierunek nowe media. To interdyscyplinarne studia, łączące sztukę i innowacyjne technologie o ogromnym twórczym potencjale, są odpowiedzią na dynamiczną ewolucję mediów cyfrowych we współczesnej kulturze oraz ich stale rosnący wpływ na wszelkie obszary ludzkiej aktywności, w tym na sztuki wizualne. Celem studiów jest kształcenie nowego pokolenia artystów potrafiących w sposób twórczy posługiwać się zaawansowanymi technologiami w zakresie interaktywnych mediów cyfrowych, sztuki algorytmicznej i generatywnej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Nowe kierunki uruchamia również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wśród nich znalazła się kryminologia – kierunek skierowany do osób, które interesują się tematami związanymi z przestępczością, dążeniem do prawdy, logiką czy prawem karnym. Program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: psychologia, komunikacja interpersonalna, kontrola przestępczości, patologie społeczne, ochrona własności intelektualnej, prawo czy medycyna sądowa. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania przejawów przestępczości oraz zagrożeń, a przede wszystkim sposobów im zapobiegania.

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa podpisały porozumienie dotyczące powstania nowego kierunku: zarządzania w ochronie zdrowia. Program łączy zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studenci wyposażeni zostaną w wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży. Program kładzie nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, co przekłada się na duży udział seminariów i ćwiczeń. Dwie ścieżki studiów umożliwiają specjalizację w obszarze systemowym lub organizacyjnym.

– Potrzebujemy profesjonalistów, a profesjonaliści to menedżerowie, którzy znają też uwarunkowania sektorowe – podkreśla dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Dodał również, że bardzo cieszy się z podpisania porozumienia, bo połączenie kompetencji WUM z kompetencjami SGH pozwoli przygotowywać profesjonalistów, którzy będą zarządzać organizacjami ochrony zdrowia.

Na kierunku media społecznościowe i marketing cyfrowy kształcić się będą studenci Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Mają tam odbywać się przede wszystkim zajęcia praktyczne, które umożliwią studentom poznanie od środka biznesu, zasad kreacji marki i wizerunku oraz promocji swojej działalności w social mediach.

Uczelnia podkreśla, że to jedyne studia z obszaru mediów społecznościowych, na których można zdobyć wiedzę ekonomiczną i z zakresu finansów, potrzebną do tego, by samodzielnie rozumieć i kreować modele biznesowe, które stoją za każdym sukcesem odniesionym w mediach społecznościowych. Dodatkowo studenci nauczą się korzystania z systemów analitycznych, metod researchu, e-commerce, influencer marketingu, kreowania marki osobistej i firmowej.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie uruchamia też tzw. energy studies. Na specjalności gospodarka obiegu zamkniętego studenci poznają wszystkie kwestie niezbędne do swobodnego poruszania się w obszarze współczesnego sektora energetycznego, takie jak konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, łańcuch dostaw, prawo i bezpieczeństwo energetyczne, a także lokalna polityka energetyczna i jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. W ramach przedmiotów specjalnościowych zgłębią też wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania – jak zielony model biznesowy czy koncepcje ESG.

Z kolei na specjalności polityka energetyczna OZE studenci poznają m.in. charakterystykę i zastosowanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, zasady administrowania systemami energetycznymi czy ciąg łańcucha dostaw energii – od producentów, przez dystrybutorów, aż po odbiorców. Uczelnia wyposaży ich również w wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju gospodarczego, magazynowania energii, a także prawa i bezpieczeństwa energetycznego.

Nowym kierunkiem na AEH są również nauki o rodzinie. W programie kształcenia studenci mają do wyboru jeden z dwóch modułów rozszerzających: asystent rodziny lub koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Jak przekonują władze uczelni, to studia, dzięki którym ich uczestnicy zrealizują swoje powołanie do wspierania rodzin w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uruchomił studia geoarcheologiczne, które łączą wiedzę archeologiczną z geośrodowiskową i umożliwiają uzyskanie wszechstronnej wiedzy o przeszłości Polski i Europy w kontekście ówczesnego środowiska przyrodniczo-społecznego. W programie studiów, oprócz wiedzy stricte archeologicznej na temat każdej epoki – osadnictwo – migracje, obrządek pogrzebowy – rytuały czy „biografia przedmiotów”.

Uniwersytet SWPS wprowadza studia podyplomowe „Lider transformacji cyfrowej 4.0. Transformacja cyfrowa w organizacji”. Celem programu jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli lidera sekcji „wprowadzanie zmiany w organizacjach”, a także zapoznanie go z praktycznymi rozwiązaniami, jakie pozwalają wprowadzać organizację na wyższy poziom z pomocą cyfryzacji. Absolwent studiów będzie w stanie przygotować strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa stopniowo wdrażającego kolejne poziomy cyfryzacji w danej firmie z dopasowaniem do etapu rozwoju, na którym te organizacje się znajdują.

Zadaniem wykładowców będzie też dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przemysłu 4.0, cyfryzacji, robotyzacji, a także finansowania przemysłu, otoczenia prawnego, marketingu, zarządzania zespołami, nowoczesnych metod zarządzania, które prowadzą do uzyskania przewag konkurencyjnych w biznesie, łącząc działania wielu sfer w organizacji i wykorzystując efekt synergii.

Politechnika Wrocławska uruchamia kierunek Urban Mining – inżynieria recyklingu. Górnictwo miejskie to odzyskiwanie cennych surowców z zużytych produktów (np. pojazdów, sprzętu elektronicznego), instalacji, budynków i różnych infrastruktur. Jest to termin określający recykling surowców wtórnych, który pozwala na dostrzeżenie cennych złóż wszędzie tam, gdzie ludzie pozostawili ślad swojej działalności.

W Wojskowej Akademii Technicznej będzie można studiować technologie przełomowe. W ramach kierunku uczelnia oferuje kształcenie w siedmiu różnych specjalnościach: technologie optoelektroniczne, systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, technologie fotoniczne, technologie maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów, technologie w inżynierii mechanicznej, systemy mechatroniczne, inżynieria lądowa i geoprzestrzenna.

Nowy kierunek planuje uruchomić także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – Inżynieria biokompozytów i biomateriałów jest kierunkiem, który wykształci specjalistów gotowych do podjęcia pracy w wielu sektorach nowoczesnego przemysłu nastawionego na wytwarzanie i badanie materiałów przyszłości, w tym materiałów dla medycyny – mówi prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia, dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni.

Studenci tego kierunku nauczą się projektowania, wytwarzania, badania i recyklingu nowych materiałów wykorzystywanych w wielu gałęziach gospodarki. Biokompozyty są coraz częściej obecne w przemyśle opakowaniowym, budownictwie, rolnictwie, przemyśle maszynowym i w firmach wytwarzających materiały na potrzeby medycyny. Biomateriały stanowią szczególną grupę – są stosowane w różnych dziedzinach medycyny, np. ortopedii czy stomatologii. Wzrost popularności tego typu materiałów pociągnął za sobą zwiększające się zainteresowanie specjalistami w tej dziedzinie.

Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?