Jak na razie taki kierunek będzie prowadzony tylko na jednej uczelni w Polsce. Podczas zajęć studenci będą mieli m.in. takie zajęcia jak techniki przetrwania, anatomię człowieka, zwierzęta jadowite i toksyczne, rośliny jadalne, rośliny ratownicze, sztukę tropienia zwierząt, fizjologię człowieka z elementami fizjologii wysiłku, kuchnię survivalową, pierwszą pomoc przedmedyczną, podstawy ekonomii, przedsiębiorczość, animację przyrodniczą w obszarach chronionych, organizację zielonych szkół czy projektowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Podczas rekrutacji uczelnia będzie brała pod uwagę wyniki matury z języka obcego nowożytnego i z jednego z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka i geografia.

Czytaj więcej

Biblioteki akademickie w Polsce coraz częściej aktywnie korzystają z Facebooka