Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ustawa ma na celu wzmocnienie ośrodka akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim. Filia funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim od 1981 r. początkowo jako filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Ośrodek został utworzony na bazie Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszym kierunkiem kształcenia było nauczanie początkowe na 3-letnich studiach zawodowych. W kolejnych latach uczelnia uzyskiwała uprawienia do prowadzenia studiów na innych kierunkach zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Piotrkowska filia realizuje działalność dydaktyczną i naukową uwzględniającą specyfikę i potrzeby regionu. „Akademii przysługują uprawnienia podmiotu posiadającego kategorię naukową B+ (…) w dyscyplinie naukowej pedagogika, nie dłużej jednak niż do zakończenia pierwszej po utworzeniu Akademii ewaluacji jakości działalności naukowej” – czytamy w ustawie.

Za utworzeniem nowej uczelni głosowało 429 posłów, przeciw – 5, a wstrzymało się – 10.

Czytaj więcej

Mniej plagiatów na uczelniach - pokazują dane systemu antyplagiatowego