Sondaż: Polacy, za politykę w zakresie szkolnictwa, wystawiają rządowi "jedynki" i "dwójki"

"Jak ocenia Pani/Pan politykę rządu PiS w zakresie edukacji i szkolnictwa?" - takie pytanie zadaliśmy, w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 31.08.2023 11:14

Sondaż: Polacy, za politykę w zakresie szkolnictwa, wystawiają rządowi "jedynki" i "dwójki"

Foto: Adobe Stock

4 września (o trzy dni później niż zazwyczaj, z racji tego, że 1 września przypada w piątek) rozpocznie się nowy rok szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Z tej okazji spytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp.pl jak oceniają politykę rządu PiS w zakresie szkolnictwa.

Czego brakuje polskim szkołom? Pieniędzy i nauczycieli

W ostatnich dniach głośno jest o problemach kadrowych polskich szkół, o których alarmują nauczycielskie związki zawodowe. W szkołach, tuż przed 1 września, ma brakować nawet ok. 20 tysięcy nauczycieli. Jednak, zdaniem ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka, problem jest wyolbrzymiany, ponieważ większość szkół potrzebuje - jak mówi minister - nauczycieli nie na pełny etat lecz na prowadzenie kilku godzin lekcyjnych tygodniowo.

Szkoły, w których brakuje nauczycieli mają problem z ułożeniem planu lekcji dla uczniów, często wprowadzają zmianowy system nauczania, który sprawia, że niektórzy uczniowie kończą lekcje późnym wieczorem.

Nauczyciele od lat sygnalizują też, że problemem polskiej szkoły są zbyt niskie wynagrodzenia - pensja nauczyciela rozpoczynającego dopiero po studiach przygodę ze szkołą wynosi obecnie 3 690 zł brutto, a więc niewiele więcej niż płaca minimalna, która wynosi dziś w Polsce 3 600 zł brutto.

Minister Przemysław Czarnek ogłosił przed kilkoma dniami, że wzrośnie dodatek dla nauczycieli, które otrzymują wychowawstwo - dodatek ten ma wzrosnąć o niemal 100 proc. (z 300 zł brytto do ok. 600 zł brutto).

W ostatnich miesiącach kontrowersje wzbudziło też wprowadzenie do programu nauki w szkołach średnich przedmiotu Historia i Teraźniejszość, którzy krytycy uznają za narzędzie kształtowania korzystnej dla obecnej władzy wersji wydarzeń z historii najnowszej.

Czytaj więcej

Już nie wakacje, jeszcze nie rok szkolny

Kontrowersje budzą też kolejne próby większego podporządkowania szkół kuratorom mianowanym przez ministra - taki charakter, zdaniem krytyków, mają ustawy określane jako "lex Czarnek".

Czarnek jest ministrem edukacji i nauki od 19 października 2020 roku. Wcześniej ministrami edukacji w rządzie PiS (resort nauki był oddzielnym ministerstwem) byli Dariusz Piontkowski i Anna Zalewska

PiS po przejęciu władzy w 2015 roku przeprowadził dużą reformę systemu edukacji likwidując gimnazja i powracając do modelu szkoły 8+4.

Czytaj więcej

Ilu nauczycieli brakuje w szkołach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Sondaż: Tylko 2,3 proc. Polaków ocenia politykę edukacyjną rządu na "szóstkę"

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają politykę rządu PiS w zakresie edukacji i szkolnictwa.

Na tak zadane pytanie odpowiedź "celująco" wybrało 2,3 proc. respondentów.

9,2 proc. oceniło ją "bardzo dobrze".

13,6 proc. wystawiło polityce PiS w tym zakresie ocenę "dobrą".

13,5 proc. ocenia politykę rządu w zakresie edukacji i szkolnictwa "dostatecznie".

23,1 proc. wystawiło rządowi ocenę "mierną".

Najwięcej - bo 38,3 proc. badanych - oceniło politykę rządu w tym zakresie "niedostatecznie", czyli na szkolną "jedynkę".

- Kobiety (43%) częściej od mężczyzn (33%) oceniają niedostatecznie politykę rządu PiS w zakresie edukacji i szkolnictwa. Ponad cztery osoby na dziesięć (43%) w wieku powyżej 50 lat oraz taki sam odsetek badanych posiadających wykształcenie wyższe wystawia ocenę niedostateczną polityce rządu PiS w zakresie oświaty. Tak samo ocenia ją co drugi respondent (49%) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców. Niedostateczną ocenę polityce rządu PiS w zakresie oświaty najczęściej (44%) wystawiają osoby z dochodem między 2001 a 3000 zł netto - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29-30 sierpnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.


Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji
Szkoły podstawowe i średnie
Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Szkoły podstawowe i średnie
MEN myśli o wprowadzeniu do szkół „różowych skrzyneczek”