Szkoła musi pomóc uczniowi nadrobić zaległości w nauce

Jeśli dyrektor szkoły wysyła uczniów w trakcie lekcji na kursy zawodowe, musi potem umożliwić im nadrabianie zaległości. Nie można oblać go tylko za to, że nie umie rzeczy, które były omawiane w czasie jego nieobecności.

Publikacja: 30.05.2024 23:44

Przyszli kelnerzy uczą się zawodu w szkole i na dodatkowych kursach

Przyszli kelnerzy uczą się zawodu w szkole i na dodatkowych kursach

Foto: AdobeStock

Szkoły branżowe może nie są nastawione na wiedzę teoretyczną, a koncentrują się na praktycznej nauce zawodu. Stąd dobre szkoły starają się organizować uczniom dodatkowe kursy i szkolenia. Tyle, że nie zawsze wychodzi im to na dobre.

- W szkole mojego syna uczniowie małymi grupkami, po 3-5 osób, wysyłani są na dodatkowe, miesięczne kursy. Reszta klasy w tym czasie ma jednak dodatkowe lekcje. Kursanci po powrocie muszą zaliczyć wszystkie sprawdziany i nadrobić zaległości. Jest im ciężko, czasu mało a sprawdzianów dużo –opowiada ojciec ucznia zdobywającego zawód kelnera. Jak dodaje, uczeń nie może zrezygnować z kursu, bo jego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkoły. – Finał jest jednak taki, że z takich przedmiotów jak np. język polski, pół klasy jest zagrożona – dodaje.

Szkoła może wysyłać uczniów na kursy zewnętrzne

Zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy szkoła ma prawo wysyłać uczniów na kursy kosztem lekcji. „Uczniowie będący młodocianymi pracownikami kierowani są przez pracodawców do branżowych szkół I stopnia na dokształcanie teoretyczne (ogólne i zawodowe). W przypadku, gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego, kieruje uczniów będących młodocianymi pracownikami na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywający się przez okres 4 tygodni w każdej klasie.” – czytamy w odpowiedzi, która przyszła do redakcji.

MEN dodaje, że za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły, a szczegółowe warunki organizacji pracy szkoły, dotyczące m.in. organizacji nauczania i oceniania, reguluje statut szkoły, który również określa organizację kształcenia ogólnego i zawodowego - w przypadku pracowników młodocianych.

Nieobecnemu uczniowi trzeba pomóc nadrobić zaległości

Nie oznacza to jednak, że uczniowie są pozostawieni sami sobie, bo „szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi warunki umożliwiające zrealizowanie treści nauczania określonych w podstawach programowych. Jeżeli z przyczyn uzasadnionych dyrektor szkoły nie może zapewnić wszystkim uczniom–młodocianym pracownikom w danym oddziale odbywania w tym samym czasie turnusów dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, powinien umożliwić tym uczniom uzupełnienie wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących, które realizowane były w szkole podczas pobytu tego ucznia na turnusie.”

Oznacza to tyle, że nauczyciele mają obowiązek pomóc uczniom uzupełnić wiedzę, a nie odpytywać ich z wiadomości objętych podstawą programową.

Szkoły branżowe może nie są nastawione na wiedzę teoretyczną, a koncentrują się na praktycznej nauce zawodu. Stąd dobre szkoły starają się organizować uczniom dodatkowe kursy i szkolenia. Tyle, że nie zawsze wychodzi im to na dobre.

- W szkole mojego syna uczniowie małymi grupkami, po 3-5 osób, wysyłani są na dodatkowe, miesięczne kursy. Reszta klasy w tym czasie ma jednak dodatkowe lekcje. Kursanci po powrocie muszą zaliczyć wszystkie sprawdziany i nadrobić zaległości. Jest im ciężko, czasu mało a sprawdzianów dużo –opowiada ojciec ucznia zdobywającego zawód kelnera. Jak dodaje, uczeń nie może zrezygnować z kursu, bo jego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkoły. – Finał jest jednak taki, że z takich przedmiotów jak np. język polski, pół klasy jest zagrożona – dodaje.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo oświatowe
Zmiany podstawy programowej coraz bliżej. Odchudzenie i egzamin ósmoklasisty
Prawo oświatowe
MEN chce, by od września działał Rzecznik Praw Uczniowskich
Prawo oświatowe
Bon na zakup laptopa - resort cyfryzacji wyjaśnia wątpliwości
Prawo oświatowe
Nauczyciele klas I-III nie dostaną bonów na zakup laptopa. Jest rozporządzenie ministra
Prawo oświatowe
Lekarze: szkoła nie ma prawa żądać od uczniów zwolnień lekarskich
Prawo oświatowe
Facetka_z_Poradni: nie podoba mi się pomysł powszechnego ważenia i mierzenia uczniów