Zmiany podstawy programowej coraz bliżej. Odchudzenie i egzamin ósmoklasisty

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej zostanie skierowany do konsultacji społecznych w przyszłym tygodniu - zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka we wtorek na wieczornym posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Publikacja: 10.04.2024 08:55

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka

Foto: TV.RP.PL

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji od września w szkołach ma obowiązywać podstawa "odchudzona" o ok. 20 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu br. rozpoczęło prace nad zmianami polegającymi na ograniczeniu zakresu wymagań aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Opracowano koncepcję wprowadzanych zmian (zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej) oraz określono ich cel, którym jest zwiększenie czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania. Powołano 17 zespołów eksperckich, w których skład weszło 58 osób. Wśród nich są eksperci akademiccy, doświadczeni nauczyciele poszczególnych typów szkół, metodycy oraz eksperci systemu egzaminacyjnego.

Czytaj więcej

Zmiany w edukacji od nowego roku szkolnego. Zniknie kontrowersyjny przedmiot

Odchudzenie podstawy programowej: prekonsultacje

MEN zorganizowało w dniach od 12 do 19 lutego br. prekonsultacje społeczne wstępnych, roboczych (eksperckich) propozycji zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Przez formularz zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa wpłynęło ponad 50 tys. uwag, sugestii, opinii i propozycji. Dodatkowo, w dniach od 19 do 21 lutego br. zostały zorganizowane prekonsultacje online z wybranych przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii. Były one skierowane do przedstawicieli organizacji zrzeszających nauczycieli, dyrektorów szkół, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Łącznie do udziału w spotkaniach online zgłosiło się 270 osób.

Po przeglądzie uwag zgłoszonych w ramach prekonsultacji eksperci przygotowali końcowe wersje propozycji zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Obecnie resort oświaty pracuje nad przygotowaniem projektów nowelizacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, które w drugiej połowie kwietnia br. zostaną skierowane do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych - zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną.

Zmiany w podstawie programowej: jakie i od kiedy?

Podpisanie nowelizacji rozporządzeń jest planowane w terminie do 20 czerwca br.

Zmieniona podstawa programowa będzie obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025 w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Celem zmian w aktualnej podstawie programowej kształcenia ogólnego jest umożliwienie nauczycielom skupienia się na realizacji wymagań ogólnych podstawy programowej i zastąpienie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w latach 2021-2024.

Proponowane ograniczenia powinny dać nauczycielom i uczniom więcej czasu na bardziej pogłębioną realizację tych zagadnień, które w podstawie programowej pozostaną. Prace nad zmianami są prowadzone z uwzględnieniem najważniejszych założeń. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce pozostawienia aktualnego wymiaru godzin nauczania poszczególnych przedmiotów i pozostawienia aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników. Zmiany mają polegać przede wszystkim na ograniczeniu wymagań szczegółowych w treści nauczania i mogą obejmować potrzebne przesunięcia treści nauczania między podstawowym a rozszerzonym zakresem kształcenia w liceach i technikach (zmiany w odwrotnym kierunku nie są możliwe). Zmiany powinny uwzględniać korzystanie w procesie nauczania z cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie.

Bez zmian, w ramach obecnego etapu prac pozostaje podstawa programowa następujących przedmiotów: wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego (klasy I-III), przyrody, techniki, muzyki, plastyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, biznesu i zarządzania, wychowania do życia w rodzinie i etyki.

Czytaj więcej

Paweł Rożyński: Zmiany podstawy programowej do poprawki. Przed szkołą ważniejsze wyzwania

Egzaminy uwzględnią zmianę podstawy programowej

Zmieniona podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie w roku szkolnym 2024/2025 podstawą przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Z początkiem nowego roku szkolnego Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi zaktualizowane informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów uwzględniające wprowadzone w podstawie programowej zmiany.

Rozwiązania zmniejszające podstawę programową o 20 proc., planowane do wdrożenia od 1 września 2024 r. będą obowiązywać w okresie przejściowym, do czasu przygotowania kompleksowej zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, której wdrożenie planowane jest: w przypadku szkoły podstawowej - od roku szkolnego 2026/2027 (w klasie I, IV i VII) i w przypadku I klasy szkoły ponadpodstawowej - od roku szkolnego 2028/2029.

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji od września w szkołach ma obowiązywać podstawa "odchudzona" o ok. 20 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu br. rozpoczęło prace nad zmianami polegającymi na ograniczeniu zakresu wymagań aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Opracowano koncepcję wprowadzanych zmian (zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej) oraz określono ich cel, którym jest zwiększenie czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania. Powołano 17 zespołów eksperckich, w których skład weszło 58 osób. Wśród nich są eksperci akademiccy, doświadczeni nauczyciele poszczególnych typów szkół, metodycy oraz eksperci systemu egzaminacyjnego.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo oświatowe
MEN chce, by od września działał Rzecznik Praw Uczniowskich
Prawo oświatowe
Bon na zakup laptopa - resort cyfryzacji wyjaśnia wątpliwości
Prawo oświatowe
Nauczyciele klas I-III nie dostaną bonów na zakup laptopa. Jest rozporządzenie ministra
Prawo oświatowe
Lekarze: szkoła nie ma prawa żądać od uczniów zwolnień lekarskich
Prawo oświatowe
Facetka_z_Poradni: nie podoba mi się pomysł powszechnego ważenia i mierzenia uczniów