Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie przeprowadzany w dniach 14-16 maja (wtorek-czwartek). Przystąpi do niego ponad 214.500 uczniów z ponad 11.190 szkół. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

Aktualizacja: 09.05.2024 08:22 Publikacja: 09.05.2024 08:00

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Foto: PAP/Lech Muszyński

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Egzaminy zostaną przeprowadzone według harmonogramu:

  • 14 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się 120-minutowy egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut,
  • 16 maja, w czwartek będzie egzamin z języka obcego nowożytnego (potrwa 90 minut).

W przypadku uczniów-obywateli Ukrainy, czas przeprowadzania egzaminu z języka polskiego może zostać przedłużony o nie więcej niż 90 minut.

W bieżącym roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 214.500 uczniów z ponad 11.190 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 643.500 arkuszach oraz ponad 11.600 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 3.400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 34.800 arkuszach.

Jakie są progi zdawalności egzaminu ósmoklasisty? Czy jest on obowiązkowy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Aby ukończyć szkołę podstawową wymagane jest przystąpienie do egzaminu, ale nie określono tzw. minimalnego wyniku, który należy uzyskać. Do egzaminu przystępują uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty będzie łatwiejszy. Ale całkowitej jego likwidacji MEN nie planuje

Jakie języki obce wybierali uczniowie na egzamin ósmoklasisty?

Największa grupa ósmoklasistów (97,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4% ósmoklasistów.

Spośród uczniów-obywateli Ukrainy największa grupa (75,4%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4% uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,2% spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty 2024: ogłoszenie wyników

3 lipca swoje wyniki poznają uczniowie oraz zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Egzaminy zostaną przeprowadzone według harmonogramu:

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
Matura i egzamin ósmoklasisty
W czwartek matura z języków obcych. Większość maturzystów wybrała język angielski
Matura i egzamin ósmoklasisty
Ćwiek-Świdecka: Egzaminy maturalne powinny odbywać się poza szkołami