Co zabrać ze sobą na maturę? Słownik, tablice wzorów a może lupę?

Egzamin maturalny 2024 coraz bliżej. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji dla tegorocznych maturzystów. Co wolno zabrać ze sobą na egzamin?

Publikacja: 08.05.2024 08:03

Co zabrać ze sobą na maturę? Słownik, tablice wzorów a może lupę?

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem! Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Rzeczpospolita opublikuje w tym roku arkusze maturalne wraz z odpowiedziami z języka polskiego i matematyki. Odpowiedzi dostarczą najlepsi specjaliści z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Czytaj więcej

Matura 2024: arkusze maturalne z odpowiedziami na rp.pl. Rozwiążą je eksperci z WSiP

Matura 2024: co wziąć ze sobą, a co zapewnić powinna szkoła?

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze są różne w zależności od zdawanego przedmiotu. I tak, na egzaminie z biologii i chemii dodatkowo należy mieć linijkę i kalkulator prosty. Obowiązkowo szkoła musi zapewnić „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki”. Na fizyce- zamiast kalkulatora prostego - można mieć kalkulator naukowy. Na geografii – linijkę, kalkulator prosty i lupę. Na egzaminie z matematyki obowiązkowo zdający musi mieć linijkę, kalkulator prosty, cyrkiel i zabezpieczone przez Szkołę „ Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki”.

Na egzaminach z historii i historii sztuki można zabrać ze sobą lupę, a na egzaminie z historii muzyki obowiązkowo szkoła dostarcza odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami.

Czytaj więcej

Wyniki matur: gdzie i kiedy? Podajemy najważniejsze informacje

Słowniki na maturze 2024: język polski, języki mniejszości i słownik dwujęzyczny dla Ukraińców

Na egzaminach z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski, łemkowski) szkoła obowiązkowo dostarcza właściwe słowniki językowe (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż jeden na 25 osób. Podczas zdawania języka kaszubskiego i łemkowskiego powinien być dostępny także słownik ortograficzny języka polskiego oraz słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż jeden na 25 zdających.

Także słownik ortograficzny języka polskiego (minimum jeden na 25 osób) powinien znaleźć się na egzaminie z języka polskiego, a na języku łacińskim i kulturze antycznej słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego oraz atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób.

Na informatyce obowiązkowo należy mieć kalkulator prosty, a na egzaminie z wiedzy o społeczeństwie tylko fakultatywnie.

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

Czytaj więcej

Brak progu, wymóg 30%, a może więcej? Na ile trzeba napisać maturę w 2024, by zdać?

Zdający uczniowie z Ukrainy mogą mieć słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym).

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Czytaj więcej

Matura 2024: Jak walczyć z egzaminacyjnym stresem. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem! Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Matura 2024: co wziąć ze sobą, a co zapewnić powinna szkoła?

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje
Matura i egzamin ósmoklasisty
W czwartek matura z języków obcych. Większość maturzystów wybrała język angielski