Matury 2024. Kto? Gdzie? Kiedy?

Matura 2024 w formie pisemnej odbędzie się od 7 do 24 maja, natomiast ustne matury 2024 między 11 i 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Przedstawiamy terminy egzaminów maturalnych, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez CKE.

Aktualizacja: 08.05.2024 08:02 Publikacja: 08.05.2024 08:02

(fot. ilustracyjna)

(fot. ilustracyjna)

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Rp.pl opublikuje w tym roku arkusze maturalne wraz z odpowiedziami z języka polskiego i matematyki. Odpowiedzi dostarczą najlepsi specjaliści z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 7 maja rano odbędzie się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. 8 maja będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. 9 maja natomiast odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego. 10 maja - egzamin (poziom rozszerzony) z wiedzy o społeczeństwie, a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2024 roku

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2024 roku

PAP

Czytaj więcej

Matura 2023. CKE podała ostateczne wyniki zdawalności

Egzaminy pisemne będą odbywać się o dwóch porach: porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Matura 2024. Egzaminy pisemne

Kolejne pisemne egzaminy maturalne odbędą się według następującego harmonogramu:

  • 13 maja godz. 9:00 język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)
  • 14 maja godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
  • 15 maja godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
  • 16 maja godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)
  • 17 maja godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
  • 20 maja godz. 9:00 język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język mniejszości (poziom rozszerzony)
  • 21 maja godz. 9:00 historia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
  • 22 maja godz. 9:00 informatyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony)
  • 23 maja godz. 9:00 fizyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
  • 24 maja godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów dwujęzycznych szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie podstawowym, od godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony).

Matura 2024. Egzaminy ustne

Dla wszystkich maturzystów obowiązkowe są dwa egzaminu ustne — z języka polskiego i z języka obcego (abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego ze swojego języka).

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja i będą przeprowadzane według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Na egzaminie ustnym z języka polskiego, maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich jest z zakresu lektury obowiązkowej (pochodzi z grupy zadań jawnych ogłoszonych przez CKE), drugie (z grupy pytań niejawnych) związane jest z literaturą lub z innymi dziełami sztuki.

Czytaj więcej

Matura 2024. CKE publikuje listę jawnych pytań z języka polskiego

Matura 2024. Sesja dodatkowa i poprawkowa

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zaplanowana została w czerwcu. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 3 do 17 czerwca, a sesja egzaminów ustnych odbędzie się w dniach 10-12 czerwca.

Egzaminy poprawkowe zaplanowano w sierpniu — egzamin pisemny odbędzie się 20 sierpnia od godziny 9:00.

Część ustna (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych) zaplanowana jest dzień później, na 21 sierpnia.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 9 lipca.

Czytaj więcej

Brak progu, wymóg 30%, a może więcej? Na ile trzeba napisać maturę w 2024, by zdać?

Dwie formuły egzaminu maturalnego — 2015 i 2023

Do egzaminu maturalnego w Formule 2015 będą przystępowali absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci liceum uzupełniającego lub liceum profilowanego oraz absolwenci 4-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia na poziomie gimnazjum.

W nowej Formule 2023 będzie zdawał egzamin maturalny pierwszy rocznik absolwentów 5-letnich techników. Absolwenci liceów ogólnokształcących maturę w tej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. Wówczas przystąpił do nich pierwszy rocznik absolwentów 4-letniego liceum po szkole podstawowej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje
Matura i egzamin ósmoklasisty
W czwartek matura z języków obcych. Większość maturzystów wybrała język angielski