Na terenie Polski uczelni artystycznych o kierunku plastycznym jest zaledwie kilkanaście. Tylko te państwowe mogą sobie pozwolić na kształcenie malarzy, rzeźbiarzy i grafików. Prywatne stawiają na poszukiwane na rynku pracy kierunki, kształcą więc projektantów mody, dekoratorów wnętrz czy designerów. Zdarza się też, że dzięki dotacjom unijnym i na prywatnych uczelniach można zdobyć dobry zawód za darmo.

[srodtytul]Design Management[/srodtytul]

W Poznaniu młodzi adepci sztuki mogą się kształcić na pięciu uczelniach o profilu artystycznym. W ostatnim czasie z potrzeby kształcenia designerów zdała też sobie sprawę prywatna Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Uczelnię powołał do życia Piotr Voelkel, który jest również założycielem i udziałowcem firmy Vox, jednego z największych producentów mebli w Polsce. – Design nie ogranicza się jedynie do strony wizualnej projektowania. Integruje wiele dziedzin, tj. technikę, technologię, ergonomię, marketing, psychologię, socjologię, ekonomię i zarządzanie w celu stworzenia innowacyjnych wartości i rozwiązań – wyjaśnia Monika Tokarska-Nyga, pełnomocnik ds. mediów i PR w firmie Meble Vox. Po sześciu latach przygotowań od października ubiegłego roku w WSNHiD w Poznaniu ruszyły unikatowe i nowatorskie w skali Polski roczne studia menedżerskie typu MBA – Design Management. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę z międzynarodowym doświadczeniem praktycznym i edukacyjnym w zakresie design managementu w różnych sektorach branżowych. Dlaczego design management? – Kiedy zaproponowano mi stworzenie działu rozwoju odpowiedzialnego za zarządzanie designem w firmie Meble Vox, wiedza na ten temat w Polsce nie była dostępna. Od stworzenia działu rozwoju doszliśmy do skonstruowania strategii firmy opartej o design. Studia menedżerskie to efekt poszukiwań wiedzy na temat design managmentu, zdobywania doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi ekspertami oraz rozwiązywania realnych problemów firmy produkcyjnej. Cieszę się, że teraz mogę się tą wiedzą i doświadczeniem podzielić z innymi menedżerami borykającymi się z problem skutecznego zarządzania designem, bez którego polskie przedsiębiorstwa nie mogą już dłużej efektywnie funkcjonować – wyjaśnia Anna Wróblewska, design management konsultant, autorka studiów typu MBA z zakresu zarządzania designem w WSNHiD. To studia dla tych, którzy już są projektantami lub stanowią kadry menedżerskie wyższego i średniego szczebla dużych, średnich oraz małych i mikroprzedsiębiorstw. Kompetencje z zakresu design managementu mogą zdobyć właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy, menedżerowie działów rozwoju, marketingu, badań i analiz, dyrektorzy i kierownicy produkcji, absolwenci studiów projektowych, projektanci oraz graficy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym na menedżerskim stanowisku. – Podczas zajęć nasi studenci uczą się analizowania światowych trendów i uwarunkowań rynkowych oraz kompleksowego przygotowania projektu począwszy od wizji aż do etapów technologicznych włącznie – wyjaśnia Anna Wróblewska. Jesienią tego roku WSNHiD pójdzie jeszcze o krok dalej – otwiera bowiem Wydział Sztuki Użytkowej. W jego ramach 80 osób będzie mogło bezpłatnie studiować na kierunku grafika (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym). Całkowicie darmowy cykl kształcenia jest możliwy, ponieważ projekt WSNHiD zatytułowany „Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb rynku pracy” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji planu studiów przewiduje się ścisłą współpracę z pracodawcami, która ma zapewnić jak najlepsze dostosowanie treści kształcenia do potrzeb rynku pracy. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: grafika projektowa dwuwymiarowa oraz grafika projektowa wielowymiarowa. Pierwsza umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz artystycznych w zakresie grafiki. Stanowić będzie doskonałe przygotowanie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach czy agencjach graficznych. Studenci drugiej specjalności – grafiki projektowej wielowymiarowej – zdobędą wiedzę o działaniach i strukturach wizualnych, podstawowych regułach kompozycji plastycznych, a także dzieł animowanych.

[srodtytul]Szkoła szycia[/srodtytul]

Z potrzeby kształcenia projektantów trzy lata temu zdała sobie również sprawę poznańska Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, tworząc kierunek wzornictwo i architektura wnętrz. – Głównym powodem założenia tych kierunków było rosnące zapotrzebowanie na rynku absolwentów tego typu kierunków artystycznych. Na przestrzeni ostatnich lat rosło też zainteresowanie studentów tą specjalnością – wyjaśnia Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda z WSUS. Dziś na powołanym w 2006 roku kierunku kształci się 330 studentów, z czego na specjalności wzornictwo 140, a na architekturze wnętrz 190. Kadrę naukową stanowią współpracujący z nami wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych z Poznania, Warszawy i Łodzi, a także cenieni w środowisku praktycy oraz kadra uczelni. Kierunek wzornictwo wybierają najczęściej osoby, które wiedzą już, że to z rzemiosłem artystycznym chcą wiązać swoje dalsze plany zawodowe. Nie mają jednak jeszcze sprecyzowanych zainteresowań. Dopiero na II roku wybierają (na podstawie przeprowadzonych zajęć) szczegółowe specjalizacje, takie jak projektowanie ubioru, projektowanie produktu, witraż czy grafika użytkowa. – To kierunek, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ jego ukończenie daje zarówno perspektywy rozwoju zawodowego, jak i artystycznego. I choć to młody kierunek i nasi absolwenci nie mieli jeszcze możliwości zmierzenia się z rynkiem pracy, to wśród studentów mamy już spore grono pracujących w galeriach czy agencjach reklamowych, a ich prace cieszą się uznaniem wśród pracodawców. To dobrze rokuje na ich przyszłość i odnalezienie się na rynku pracy – stwierdza Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda. Na kierunek wzornictwo do WSUS zjeżdżają studenci z całej Polski. – Mamy studentów zarówno z południa, jak i z północy. Możemy się też poszczycić studentami na stałe mieszkającymi za granicą, którzy na zajęcia w naszej uczelni przyjeżdżają specjalnie z Anglii, Szwecji czy Finlandii – chwali się Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda, która dodaje, że uczelnia stara się przekazać studentom wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pozwalającym absolwentom na zdobycie pracy i sprawne funkcjonowanie w realiach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. – Szczególny nacisk na kształcenie w zakresie sztuki użytkowej pozwala absolwentom na zdobycie konkretnego zawodu, umożliwiającego pracę w różnych instytucjach – wyjaśnia Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda.

[srodtytul]Być rzeźbiarzem[/srodtytul]

– Trzy lata temu skończyłam „rzeźbę” na poznańskiej ASP. Moja praca dyplomowa stoi w ogrodzie przy domu, a ja jestem na trzecim roku konserwacji zabytków w Toruniu. Lubię tworzyć monumentalne rzeźby, a to bardzo ciężka fizyczna praca. Spalinowa piła, dziesięciokilogramowy młotek i dłuto to podstawowe narzędzia w mojej pracy. Zdałam sobie sprawę, że mogę fizycznie nie dać sobie rady. A przy tym surowiec, w którym rzeźbię, jest niesłychanie drogi. Na razie mnie nie stać. Dlatego zdecydowałam się na to, by mieć jeszcze jeden fach w ręku. Stąd pomysł, by zostać konserwatorem zabytków – wyjaśnia Maria, która w 2008 roku znalazła się w elitarnym gronie absolwentów Akademi Sztuk Pięknych w Poznaniu. To obecnie jedna z najlepszych wyższych uczelni artystycznych i projektowych w kraju. Składa się na nią sześć wydziałów: Grafiki, Malarstwa, Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Architektury i Wzornictwa, a także Edukacji Artystycznej i najmłodszy Wydział Komunikacji Multimedialnej. Aktualnie w akademii studiuje 1480 studentów: w systemie studiów stacjonarnych – 723 osoby oraz 757 na studiach niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych i podyplomowych). W roku 2008 liczba absolwentów wyniosła 336 osób, z czego studia stacjonarne ukończyły 142 osoby, studia niestacjonarne – 194 osoby. Jest jedyną uczelnią w kraju, która realizuje studia w zakresie architektury i urbanistyki na poziomie inżynierskim i magisterskim oraz studia na kierunku projektowanie architektury krajobrazu oraz projektowanie scenografii.

[srodtytul]Krajobraz po ASP[/srodtytul]

W październiku ubiegłego roku po raz pierwszy przyjęci byli alumni na studia stacjonarne I stopnia na specjalność sztuka projektowania krajobrazu w ramach rekrutacji na kierunek wzornictwo. Specjalność prowadzona jest w pracowniach Katedry Bioniki. Specjalność realizuje zadania wyznaczone przez Europejską Konwencję Krajobrazową, która zobowiązuje kraje UE do podjęcia działań na rzecz szkolenia specjalistów, tworzenia multidyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ochrony i planowania krajobrazu. – Zdecydowaliśmy się na powołanie tej specjalności będąc przekonani, że projektowanie przestrzeni publicznych stanowi dla sztuk projektowych ważny obszar kształtowania współczesnej kultury i cywilizacji – wyjaśnia prof. Marek Owsian, kierownik Katedry Bioniki na poznańskiej ASP. To studia dla wrażliwych na przestrzeń, kolor i formę, umiejących logicznie myśleć, prowadzić analizy problemów plastyczno-projektowych i dokonywać ich syntezy. – Absolwenci tej specjalności zostają wyposażeni m.in. w umiejętności projektowania przestrzeni w zurbanizowanym i otwartym krajobrazie. Zdobędą więc umiejętności w rewitalizacji zdegradowanych i poprzemysłowych obszarów krajobrazu, uwzględniając zarówno urbanistyczne, jak i architektoniczne potrzeby. Dzięki studiom absolwenci bez trudu poradzą sobie z rewaloryzacją i rewitalizacją historycznych zasobów krajobrazu kulturowego objętych ochroną konserwatorską, np.: ogrodów, parków wiejskich, dworskich, przypałacowych czy miejsc pamięci.

[srodtytul]A w Krakowie… [/srodtytul]

… w zakresie wzornictwa przemysłowego od blisko pół wieku prym wiedzie Akademia Sztuk Pięknych, która w 1961 roku jako pierwsza w Polsce rozpoczęła kształcenie w zakresie form przemysłowych, którego kierownikiem został doc. Zbigniew Chudzikiewicz. Po ukończeniu tego kierunku w dzisiejszych czasach najłatwiej znaleźć pracę. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą wyższą uczelnią artystyczną w Polsce. Powstała w roku 1818. Od lat jej najmocniejszymi stronami obok kształcenia studentów z dziedziny form przemysłowych są malarstwo, rzeźba, projektowanie wnętrz, scenografia i konserwacja zabytków. Cenionym wśród pracodawców dyplomem jest też ten z Katedry Grafiki. To tu opracowano charakterystyczny dla polskich uczelni plastycznych program dydaktyczny, który łączy grafikę artystyczną z projektowaniem graficznym. To bardzo uniwersalny program obejmujący zagadnienia z kształcenia podstawowego, z jego kreacyjnymi etycznymi i społecznymi wartościami otwartymi na wyzwania współczesności. Układ programu zapewnia studentowi swobodę w wyborze specjalności, pracowni, przedmiotów, a także czasu, jaki zamierza na nie przeznaczyć. To wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów. Pedagodzy i absolwenci Katedry Grafiki krakowskiej ASP dziś wytyczają trendy w Polsce. Katedra Grafiki Warsztatowej składa się z Pracowni Drzeworytu, Litografii, Miedziorytu, Serigrafii i Wklęsłodruku. Katedra Grafiki Projektowej kształci w pracowniach: Form Reklamowych, Książki i Typografii, Liternictwa oraz Plakatu. Ponadto można specjalizować się w pracowniach: Filmu Animowanego, Fotografii i Obrazowania Cyfrowego. Absolwenci posługują się więc zarówno klasycznym warsztatem graficznym, malarskim i rysunkowym, jak i najnowszymi mediami. Wielostronne wykształcenie plastyczne umożliwia im podejmowanie samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Krakowska Akademia kształci więc kreatywnych i przygotowanych do wyzwań współczesnej sztuki niezależnych twórców i projektantów.

[srodtytul]Krakowska Akademia Fotografii [/srodtytul]

Akademia Fotografii jest niepubliczną instytucją szkoleniową, prowadzącą działalność w zakresie edukacji fotograficznej, której ukończenie daje absolwentom solidnie ugruntowane umiejętności i szeroką wiedzę z zakresu fotografii traktowanej zarówno jako zawód, jak i dziedzina sztuki. Głównym celem Akademii Fotografii jest edukowanie z zakresu fotografii oraz promowanie jej słuchaczy i absolwentów w ramach organizowanych oraz współorganizowanych przez Akademię wystaw, wernisaży oraz spotkań autorskich. Szkoła funkcjonuje od 2003 r. w Warszawie, a od 2007 r. także w Krakowie, i od początku swojego istnienia wykształciła już ponad 2000 słuchaczy i kursantów. To miejsce stworzone z myślą o osobach poszukujących praktycznej wiedzy na temat fotografii oraz pragnących poszerzać swoje twórcze pasje i umiejętności z zakresu fotografii użytkowej i artystycznej. Wyróżnia ją autorski program nauczania. Program AF realizowany jest w dwuletnim cyklu zaocznym (cztery semestry) oraz rocznym cyklu dziennym (dwa semestry) na Wydziale Fotografii. Po ich zakończeniu słuchacze przystępują do przygotowania pracy dyplomowej w wybranej pracowni. W obowiązkowym programie szkoły znajdują się również plenery, warsztaty i spotkania autorskie. Słuchacze cenią sobie przede wszystkim warsztaty fotoreportażu. Skierowane są do tych wszystkich, których interesuje fotografia reportażowa i dokumentalna. Celem warsztatów jest przygotowanie fotografów do pracy w szeroko rozumianej profesji fotoreportera, w tym pracującego na zamówienie redakcji prasowej, reporterskiej agencji fotograficznej, a także wolnego strzelca realizującego własne projekty oferowane różnym odbiorcom, publikującego materiały będące wizualnym dziennikarstwem. Zajęcia trwają rok i odbywają się raz w miesiącu – w sobotę i niedzielę. Rekrutacja bez egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Na rynku pracy od lat poszukiwani są także absolwenci Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, gdzie mieści się jedna z najlepszych pracowni ceramiki artystycznej pod kierunkiem prof. Teresy Klaman.

Udział w zajęciach w zakresie specjalizacji ceramika artystyczna jest uwarunkowany zaliczeniem przedmiotu technologia ceramiki. Przedmiotem kształcenia jest zgłębianie wiedzy oraz umiejętności technicznych w zakresie formowania, metod wypalania i barwienia ceramiki. Zasadą jest wyczulenie na indywidualne poszukiwania twórcze studentów. Istotne jest odważne i ambitne podejście do wykonywanych zadań oraz poczucie adekwatności wybranych technik ceramicznych do realizowanych projektów.

Pracownia ceramiki przygotowuje studentów do samodzielnej pracy projektantów. Przez poznanie tworzywa i różnorodnych technik stwarza im możliwości własnej artystycznej wypowiedzi.