W Polsce studiuje coraz więcej osób z zagranicy

Polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Jednak niemal połowa studentów z zagranicy to Ukraińcy.

Aktualizacja: 07.08.2023 06:40 Publikacja: 07.08.2023 03:00

W Polsce studiuje coraz więcej osób z zagranicy

Foto: stock.adobe.com

W poprzednim roku akademickim w Polsce studiowało blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów. To o ponad 4,7 tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych opublikowanych w raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Raport przygotowany został w na podstawie danych GUS za rok akademicki 2021/2022; danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on; badań własnych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, a także na podstawie danych OECD, UNESCO oraz Project Atlas.

Studenci z zagranicy stanowią obecnie ponad 7,3 proc. ogółu pobierających naukę w naszym kraju. Najliczniejszą grupą są wśród nich Ukraińcy. W poprzednim roku akademickim ich liczba zbliżała się do 40 tys.

Jaki jest poziom umiędzynarodowienia polskich uczelni

Część Ukraińców uczy się w trybie online, ale nie wiadomo, jaki to odsetek. Przykładowo, z niepełnych danych zebranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich wynika, że w odniesieniu do studentów pierwszego roku pochodzących z Ukrainy zdalnie studiuje ok. 10 proc. To głównie mężczyźni w wieku poborowym, którzy nie mogli przekroczyć granicy.

Czytaj więcej

Naukowczynie: jesteśmy dyskryminowane w naszym środowisku

Jak oceniać poziom umiędzynarodowienia polskich uczelni? „Więcej studentów zagranicznych studiuje u naszych sąsiadów: w Czechach, na Węgrzech, Słowacji czy Litwie. Polska pozostaje wciąż jednym z najmniej umiędzynarodowionych krajów Unii Europejskiej i OECD” – czytamy w analizie.

W 2021 r. wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce było blisko 16 tys. osób z zagranicy. To wzrost, bo w 2019 r. było ich ok. 14,7 tys., a w 2017 r. – ok. 11,4 tys. Z danych z systemu ELA, czyli ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, wynika, że liczba cudzoziemców jest mocno zróżnicowana w zależności od dziedziny studiów oraz ich rodzaju (studia I lub II stopnia, studia jednolite magisterskie). Na przykład wśród absolwentów studiów I i II stopnia najwięcej jest absolwentów-cudzoziemców na kierunkach z dziedziny sztuki oraz z dziedziny nauk społecznych.

Czytaj więcej

Studia przyszłości. Jaki kierunek studiów wybrać w 2023 r.

Jeśli chodzi o absolwentów studiów jednolitych magisterskich, są to często absolwenci studiów medycznych. To osoby pochodzące najczęściej ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Holandia pierwszym kierunkiem polskich studentów

Na studia zagranicą decydują się coraz częściej Polacy. Jak wynika z z danych Elab Education Laboratory, wybierają oni zazwyczaj uczelnie holenderskie. Studiuje na nich aż 18 proc. z tych, którzy pobierają naukę za granicą. To efekt nie tylko szerokiej oferty studiów w języku angielskim, ale także relatywnie niskich kosztów studiowania. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Irlandia, gdzie studiować chce co dziesiąta osoba. Na trzecim miejscu znalazły się Włochy (8 proc.).

Spadło natomiast zainteresowanie studiami w Danii (1,5 proc.), gdzie ograniczono liczbę kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Choć wcześniej Dania mogła liczyć nawet na dwucyfrowy wynik, w tym roku nawet Hiszpania i Francja (po 2 proc.) wyprzedziły najmniejszy z krajów nordyckich.

Najczęściej wybieranym za granicą kierunkiem jest medycyna i kierunki okołomedyczne (np. Medical and Health Sciences, Biomedical Science, ale też medycyna weterynaryjna). Drugą najpopularniejszą grupą kierunków są te związane z biznesem (Business Administration, International Business).

W pierwszej piątce znalazły się również kierunki z zakresu Artistic Courses, a także kierunki informatyczne.

W poprzednim roku akademickim w Polsce studiowało blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów. To o ponad 4,7 tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych opublikowanych w raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Raport przygotowany został w na podstawie danych GUS za rok akademicki 2021/2022; danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on; badań własnych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, a także na podstawie danych OECD, UNESCO oraz Project Atlas.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich