Co studiować? Uczelnie kuszą maturzystów nowymi kierunkami i specjalnościami

Choć na wyniki matur trzeba jeszcze czekać niemal miesiąc, to już na uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W ofercie uczelni wyższych nie brakuje nowych kierunków i specjalności

Publikacja: 13.06.2023 18:14

Od października na Uniwersytecie Warszawskim będzie można studiować medycynę

Od października na Uniwersytecie Warszawskim będzie można studiować medycynę

Foto: adobe stock

Wiele szkół wyższych oferuje przyszłym studentom – zupełnie nowe kierunki, na innych niektóre wracają …po latach.

– Odchodzimy od wąskiej specjalizacji na rzecz podejścia interdyscyplinarnego. Kształtujemy programy zintegrowanych kierunków studiów oraz dobieramy nowe formy i metody kształcenia w taki sposób, aby student stał się podmiotem, a nie przedmiotem kształcenia a nauczyciel akademicki przewodnikiem w tym procesie – mówi prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej.

Medycyna i big data

We wtorek 6 czerwca rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz na część studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród nowych kierunków studiów na warszawskiej uczelni w tym roku znajduje się: biofizyka, Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies, geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii. Wśród nowości znalazły się takie kierunki jak studia pierwszego stopnia Social and Public Policy. A drugiego: cyberbezpieczeństwo, polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, polityka publiczna i nanoinżynieria.

W tym roku po 70 latach przerwy na UW powróci nauczanie na kierunku lekarskim. Na utworzenie nowego kierunku uczelnia otrzymała 40 mln zł obligacji skarbowych. - W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji – podała warszawska uczelnia.

Z kolei nowością na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia: big data w analityce społecznej, który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk socjologicznych z najnowszymi technologiami informatycznymi. - Absolwenci tego kierunku znajdą pracę jako analitycy danych w bankach, firmach doradczych i konsultingowych, eksperci w biznesie i administracji publicznej, a także konsultanci w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji centralnej i samorządowej – podaje uczelnia.

Czytaj więcej

W jaki sposób ubiegać się o kredyt studencki?

Filologia ukraińska dla obcokrajowców

Na Uniwersytecie Jagiellońskim rekrutacja rozpoczęła się z początkiem czerwca. – Jak co roku przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę skierowaną zarówno do tegorocznych maturzystów, którzy czekają jeszcze na wyniki egzaminu dojrzałości, jak i tych z lat poprzednich oraz do studentów studiów drugiego stopnia. Mamy świadomość, że liczba kandydatów na studia w Polsce maleje, ale nie oznacza to, że nie mamy napływu bardzo poważnych maturzystów ubiegających się o jedno miejsce na kierunkach, na których trzeba mieć powyżej 90-procentowy wynik z matury, co podkreśla rangę naszej uczelni – mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Najstarsza polska uczelnia na nowy rok akademicki przygotowała niemal 17 tys. miejsc na 273 kierunkach. - Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, której od lat udaje się utrzymać liczbę studentów na stałym poziomie. W tym roku nie było potrzeby otwierania nowych kierunków na studiach pierwszego stopnia, bo uznaliśmy, że nasza dotychczasowa oferta jest adekwatna do oczekiwań rynku – przekazał prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki.

W tegorocznej rekrutacji oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego wzbogaciła się za to o dwa kierunki na studiach II stopnia. Nowością jest filologia ukraińska. Dla chętnych przewidziano 32 miejsca – 12 dla obywateli polskich oraz 20 dla cudzoziemców.

Wśród nowości jest też elektroradiologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Celem tych studiów jest wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej kraju, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej.

Malarstwo czy medyczna biotechnologia molekularna

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego powiększyła się o osiem nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, malarstwo, menedżer rozwoju produktu, nanotechnologia, nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski, optometria, psychologia czy studia miejskie. Uczelnia przygotowała ponad 10 tys. miejsc na 67 kierunkach.

Także na Uniwersytecie Wrocławskim ruszyła z początkiem czerwca. W nowym roku akademickim oferta dydaktyczna tej uczelni powiększyła się o pięć nowych kierunków studiów. To medyczna biotechnologia molekularna, slawistyka, studia śródziemnomorskie i klasyczne, zielona chemia, zarządzanie informacją.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w sumie ponad 16 tysięcy miejsc, z czego ponad 12 tysięcy na studiach stacjonarnych. Oferta uczelni obejmuje w sumie aż 204 kierunki i specjalności.

Wśród nich jest archeometria prowadzona wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Archeometria zajmuje się badaniem obiektów, źródeł archeologicznych metodami chemii analitycznej. Poza tym na UAM będzie można studiować od nowego roku akademickiego geoslawistykę - są to studia drugiego stopnia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Uczelnia uruchamia także studia drugiego stopnia na Wydziale Socjologii.

Kierunki zintegrowane

Zmieniają się także kierunki na uczelniach politechnicznych. Od tego roku na Politechnice Śląskiej nowością jest 15 zintegrowanych, elastycznych kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia. To pionierski i unikatowy format studiów, który Politechnika Śląska wprowadza jako pierwsza techniczna uczelnia w Polsce.

Od nowego roku akademickiego obejmie następujące kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa, automatyka i robotyka przemysłowa, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria lotnicza i kosmiczna; Inżynieria materiałowa, inżynieria ogólna, inżynieria produkcji i zarządzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika przemysłowa, transport, transport kolejowy.

Na czym polega elastyczny system kształcenia? Najprościej mówiąc umożliwia studentowi skomponowanie swoich studiów inżynierskich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami w budowaniu własnej zawodowej kariery.

W programie 70 proc. stanowią zajęcia obowiązkowe, częściowo obieralne, a 30 proc. stanowią moduły dowolnie obieralne. Na pierwszych dwóch latach studiów student realizuje zajęcia ogólne, podstawowe i kierunkowe, w większości o charakterze obowiązkowym, natomiast od piątego semestru sam decyduje, czego chce się uczyć.

Nowościami w nadchodzącym semestrze są dwa kierunki: na I stopniu - technologie kognitywne i media społecznościowe, a na II - Chemia przemysłowa. Są też nowe specjalności - na kierunku Transport będzie można wybrać specjalności Kontrolera ruchu lotniczego oraz Obsługę Naziemnych Systemów Zabezpieczeń Lotów. 

Z kolei na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej powstał kierunek informatyka i inżynieria danych. Jak podaje uczelnia, dzięki studiom będzie można dołączyć do grupy specjalistów, którzy projektują i wdrażają zaawansowane systemy przechowywania, przetwarzania i integracji danych.

Czytaj więcej

Uczelnie podniosą czesne, ale więcej studentów skorzysta ze wsparcia
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich