Programy nauczania stale ewoluują, by nadążyć za nowoczesnymi trendami

W Polsce z roku na rok przybywa nowych studiów MBA.Jednocześnie wzrasta zainteresowanie nimi wśród kadrymenedżerskiej. Uczelnie chwalą się nowościami, wskazują też,które programy będą dla liderów optymalnym rozwiązaniemw dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym

Publikacja: 31.05.2023 09:00

Programy nauczania stale ewoluują, by nadążyć za nowoczesnymi trendami

Foto: Adobe Stock

Dyplom MBA jest przepustką do ciekawej kariery. Studia MBA rozwijają zdolności przywódcze i dają możliwość budowania networkingu. Co ważne, ich absolwenci są uprawnieni do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. – Dyplom to nie tylko prestiż i potwierdzenie menedżerskiej wiedzy. Dla świadomych uczestników programów istotne jest przede wszystkim podnoszenie kompetencji i nadążanie za nowoczesnymi trendami w zarządzaniu. Ważna jest też możliwość bezpośredniej konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych z doświadczeniami innych menedżerów – mówi Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Zdaniem prof. Grażyny Aniszewskiej-Banaś ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla jednych uczestników liczy się dyplom, kolejna pozycja w cv i szanse na rozwój kariery. – Drugą grupą są ci, dla których znaczenie ma przede wszystkim wiedza, poszerzenie horyzontów, podnoszenie kwalifikacji. Dyplom jest tylko miłym dodatkiem. Np. w programie CEMBA mamy w czasie rekrutacji sporo pytań o to, jakie jest doświadczenie praktyczne wykładowców, ale też jak bardzo zróżnicowana będzie grupa, z jakich sektorów pochodzą kandydaci. Kiedy dopytujemy, czy i dlaczego jest to dla kandydata ważne, na ogół słyszymy, że chce skonfrontować swoje postrzeganie biznesu z ludźmi z innych branż i z innym doświadczeniem – mówi.

Absolwenci mogą liczyć także na dobre zarobki. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, w 2021 roku magistrowie z dyplomem MBA zarabiali o 95 proc. więcej niż magistrowie bez tego dyplomu.

Transformacja cyfrowa

Szkoła Biznesu Politechniki Śląskiej proponuje słuchaczom dwa profile studiów MBA – Przemysł 4.0. oraz Technologie Wodorowe i Transformację Energetyczną. To programy, gdzie są poruszane najważniejsze zagadnienia związane z transformacjami technologicznymi – cyfrową i energetyczną. – To właśnie w tych dziedzinach liderów czeka najwięcej wyzwań. Zagadnienia MBA ukierunkowane na problematykę cyfryzacji czy zmian energetycznych są nieco odmiennym treściowo pakietem zajęć od klasycznych bloków tematycznych zagadnień dla nieprofilowanych MBA czy Executive MBA. W związku z szybko przebiegającym postępem technologicznym, zachodzącymi dynamicznie zmianami, potrzebujemy krótszych, kompleksowych form kształcenia typowo podyplomowego dla uzyskania bieżących, potrzebnych do codziennej pracy kwalifikacji i kompetencji. Taki właśnie model przyjęliśmy w naszej Szkole Biznesu. Koncentrujemy się na wykorzystaniu osiągnięć uczelni technicznej, wynikających z transformacji technologicznych, nawiązując do technologii przyszłości, łącząc z bardzo nowoczesnym podejściem do zagadnień typowo menedżerskich – mówi prof. Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej.

Dla dyplomatów i ambitnych menedżerek

Ofertę nakierowaną na kształcenie w obszarach strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki, z uwzględnieniem aspektu technologicznego przygotowała też Akademia Górniczo-Hutnicza. Od nowego roku akademickiego pojawią się studia z zakresu Master of Business Administration.

– Imponujące losy zawodowe absolwentów AGH, rankingi najlepiej prosperujących i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw wskazują na obecność w gremiach decyzyjnych tych firm, absolwentów naszej uczelni. To z myślą o kadrze zarządzającej w biznesie, ale także w administracji uruchamiamy ten program – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula proponuje słuchaczom kilka nietypowych programów MBA. MBA Dyplomacja to pierwsze tego typu studia w Polsce.

– Kształcimy samorządowych dyplomatów, specjalistów, którzy znają warsztat dyplomatyczny, potrafią utrzymywać partnerskie relacje i łagodzić narastające konflikty nie tylko w polityce. Takich menedżerów pilnie potrzebuje nie tylko samorząd terytorialny, ale też biznes, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sportu, szkolnictwo wyższe oraz podmioty medyczne – mówi Milena Kruszniewska z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes mają zaś przygotować liderów biznesu do prowadzenia, koordynowania i wdrażania zmian organizacyjnych w związku ze zrównoważonym rozwojem i działaniami dekarbonizacyjnymi. Od nowego roku akademickiego w ofercie pojawi się propozycja dla ambitnych menedżerek, inżynierek, przedsiębiorczyń i przedstawicielek organizacji pozarządowych - MBA Woman in Leadership. – Wierzymy, że większa liczebność kompetentnych, charyzmatycznych i zmotywowanych kobiet na najwyższych szczeblach zarządczych to bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju i świata – dodaje.

Nowościami kusi też Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. MBA ACCA to jedyny taki program w Polsce. – Biorąc pod uwagę możliwość jednoczesnego uzyskania zarówno tytułu MBA, jak i zwolnienia z części egzaminów ACCA (w ramach programu realizowanych jest pięć modułów o zaawansowanym poziomie, od F5 do F9), jest to atrakcyjna ścieżka dynamicznego i efektywnego rozwoju. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, co stanowi dodatkowy wyróżnik i ułatwia uczestnikom podejście do końcowych egzaminów ACCA, które również odbywają się w tym języku – mówi Jolanta Szydłowska, prezeska. Interesującą propozycją są też programy International Executive MBA, zwłaszcza te dwujęzyczne.

Są w elitarnym gronie

Uniwersytet Warszawski oferuje program Executive MBA@UW w języku angielskim i polskim, skierowany do osób z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i poszukujących specjalistycznej wiedzy oraz strategicznego spojrzenia na organizację.

– Szczególnie po doświadczeniach pandemii Covid-19 pojawiło się pytanie, w jaki sposób można zarządzać w obliczu nagłych i dynamicznych zmian. Studia MBA uczą, jak radzić sobie w takich sytuacjach. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania studiami w języku angielskim, na które aplikują zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce. W dużej mierze jest to zasługa posiadania przez UW potrójnej korony międzynarodowych akredytacji: AASCB z USA, europejskiego EQUIS oraz brytyjskiego AMBA – mówi dr Anna Modzelewska, rzecznik prasowy, kierownik Biura Prasowego UW.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu proponuje program Executive MBA, prowadzony w języku polskim lub angielskim. Trwają dwa lata, a kursy realizowane są w formie zajęć weekendowych w grupach ok. 30-osobowych. Każdy semestr składa się z kilku modułów tematycznych, które obejmują dwa, trzy przedmioty. W każdym semestrze jest około dziesięciu sesji. – Studia umożliwiają indywidualną ścieżkę rozwoju w ramach której studenci mogą uczestniczyć m.in. w wybranych przez siebie modułach biznesowych, w programie WINGS, który polega na diagnozie kompetencji menedżerskich, oraz korzystać z konsultacji ze specjalistami i coachami – mówi dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wysoką jakość programu potwierdza certyfikat przyznawany przez Association of MBA’s (AMBA) – globalne stowarzyszenie będące autorytetem w zakresie kształcenia w dziedzinie zarządzania. – Uczelnie mające ten certyfikat zaliczają się do elitarnego grona, w którym są m.in. London Business School czy Copenhagen Business School. W Polsce akredytację AMBA posiada obecnie zaledwie siedem uczelni – dodaje.

Dodatkowym atutem jest współpraca uczelni z Uniwersytetem w Neuchatel oraz Athena School of Management.

Zmienia się świat, zmieniają się programy

Programy MBA na przestrzeni ostatnich lat ulegają zmianom, by jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnego świata i słuchaczy. – Zupełnie inne potrzeby i oczekiwania mieli słuchacze w pierwszych latach istnienia GFKM, inne mają teraz. Pierwotnie chodziło głównie o wiedzę zarządczą i ekonomiczną, która w latach 90. dopiero docierała do Polski. Obecnie oczekują inspiracji, możliwości analizowania tzw. cases w konfrontacji z doświadczonymi praktykami. Chcą konkretnych rozwiązań, które wzniosą efektywność ich działania na wyższy poziom. Istotne jest też przygotowanie do zarządzania w czasach zmiany, niepewności, nowych technologii. Na znaczeniu zyskują także kompetencje związane z budowaniem relacji i komunikacją. Zapomnijmy o nudzie wielogodzinnych wykładowych maratonów. Najlepsze programy oferują praktyczną, warsztatową formę. Nasi słuchacze mogą liczyć m.in. na analizę ich predyspozycji menedżerskich i przywódczych, badanie oczekiwań środowiska pracy, spotkania coachingowe, wizyty studyjne w firmach. GFKM, jako pierwsza szkoła biznesu w Polsce, wprowadza też do swoich programów narzędzie CapsimInbox, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony umiejętności behawioralnych kształtujących liderów każdej firmy, takie jak przywództwo, rozwiązywanie problemów i komunikacja. Jest to symulowane środowisko poczty e-mail odzwierciedlające codzienną pracę menedżera, wymagające od niego wielu decyzji, a sposób ich realizacji zapewnia bezpośrednią informację zwrotną potrzebną do oceny braków w umiejętnościach oraz budowania unikalnych planów rozwoju – wyjaśnia Jolanta Szydłowska.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie proponuje m.in. program Canadian Executive MBA (CEMBA), który co roku ewoluuje, zgodnie z zasadą Kaizen. – Jednym z narzędzi kontroli jakości, które wykorzystujemy, są międzynarodowe komisje akredytacyjne, których zewnętrzni audytorzy sprawdzają jakość programu. Oprócz tego słuchamy naszych studentów, wykładowców, zewnętrznych komisji. Dzięki nim możemy dokonywać właściwych zmian w programie – mówi Piotr Górski, menedżer programu CEMBA w SGH.

dokończenie >Q8

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej także stale ulepsza i urozmaica programy.

– MBA powinny zmieniać się i ewoluować wraz z otaczającą nas biznesową rzeczywistością, by nie powiedzieć, że powinny ją wręcz wyprzedzać. Trudno oczywiście w tym kontekście nie wspomnieć o nowych technologiach, w których zanurzony jest dziś świat biznesu. Niektóre narzędzia rozwijają się wykładniczo, a często powstają o wiele szybciej, zanim zrodzi się jakikolwiek sposób na ich praktyczne wykorzystanie. To z jednej strony szansa, ale z drugiej poważne wyzwanie, któremu trzeba stawiać czoła. Takim przykładem jest rozwój sztucznej inteligencji. Dlatego w naszych programach MBA Artificial Intelligence & Digital Transformation i MBA Artificial Intelligence, Finance & Technology zagadnieniom wykorzystania AI w biznesie chcemy poświęcić więcej czasu – mówi dr inż. Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Oprócz tego uczelnia proponuje jeszcze: Executive MBA, MBA Cybersecurity Management, MBA Kaizen Industry 4.0. Wkrótce pojawi się szósty program o profilu specjalistycznym – MBA Smart City, przygotowany z myślą o menedżerach zainteresowanych koncepcją tzw. inteligentnego miasta, w tym również o samorządowcach, którzy chcą działać na rzecz polepszania jakości życia mieszkańców za pomocą najnowszych narzędzi, technologii i strategii rozwoju. – Z całej gamy programów naszym flagowym jest Executive MBA. To prestiżowe międzynarodowe studia w języku angielskim, przygotowane z myślą o menedżerach wyższego szczebla. To najbardziej kompleksowy z programów realizowany we współpracy z prestiżowymi partnerami zagranicznymi. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z praktycznie wszystkich obszarów zarządzania, zastosowania nowych technologii, realizują projekty, biorą udział w spersonalizowanym planie rozwoju osobistego, mają możliwość wzięcia udziału w sesjach wyjazdowych do Nowego Jorku czy Indii, jak również zajęciach specjalistycznych na uczelniach partnerskich oraz w firmach – dodaje dr Urbański.

Agnieszka Usiarczyk

Wypowiedź:

dr Paulina Krystosiak, kierownik studiów MBA Innowacje i Analiza Danych na Uniwersytecie SWPS.

Studia MBA zapewniają nie tylko poznanie trendów rynkowych, ale także dają możliwość spojrzenia na problemy biznesowe z różnych perspektyw w trakcie rozwiązywania np. studiów przypadku i dzielenia się doświadczeniami. Żeby dobrze zarządzać w prywatnym sektorze bądź w administracji publicznej, należy wykazywać się wiedzą, m.in. z zakresu finansów, IT, HR, a także sprzedaży i marketingu. Programy MBA łączą te dyscypliny. Dziś standardowe podejście, przez lata wykorzystywane w programach MBA, nie jest już zadowalające. Obserwujemy proces reglobalizacji, cyfryzacji przedsiębiorstw i instytucji państwowych, rozwój sektora FinTech (rozwiązania technologiczne w dziedzinie finansów), BI (business intelligence) i sztucznej inteligencji. Zmiany następują ekspresowo. Zadaniem programów MBA jest zatem nauczyć ludzi reagować na nie w sposób korzystny dla firmy i organizacji. Dzisiaj kreatywność, innowacyjność, zarządzanie zmianą, wpływ nowoczesnych technologii na strategie biznesowe są na porządku dziennym w programach MBA. Osoba, która zna się na tych kwestiach, będzie mogła lepiej sobie radzić w realiach współczesnej gospodarki. Studia MBA są skierowane do tych, którzy chcą własne pasje przełożyć na język konkretnych czynów i być prawdziwymi liderami swoich zespołów.

Dyplom MBA jest przepustką do ciekawej kariery. Studia MBA rozwijają zdolności przywódcze i dają możliwość budowania networkingu. Co ważne, ich absolwenci są uprawnieni do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. – Dyplom to nie tylko prestiż i potwierdzenie menedżerskiej wiedzy. Dla świadomych uczestników programów istotne jest przede wszystkim podnoszenie kompetencji i nadążanie za nowoczesnymi trendami w zarządzaniu. Ważna jest też możliwość bezpośredniej konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych z doświadczeniami innych menedżerów – mówi Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Pozostało 95% artykułu
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich