Władze Politechniki Bydgoskiej zamierzają od roku akademickiego 2025/2026 uruchomić kierunek lekarski. Dlatego też miasto Bydgoszcz zdecydowało o  przekazania Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Politechnice Bydgoskiej. Na najbliższej sesji rady miasta zostanie w tej sprawie przedstawiona uchwała.

- Gratuluję władzom Politechniki Bydgoskiej odwagi i podjęcia się działania bardzo potrzebnego w naszym mieście, a więc utworzenia kierunku lekarskiego. To jest bardzo wielkie wyzwanie. Uczelnia, aby kształcić studentów medycyny, musi spełnić wiele warunków, a jednym z nich, bardzo istotnym i trudnym, jest posiadanie bazy klinicznej - powiedział na konferencji prasowej Bruski.

Uchwała rady miasta będzie miała charakter intencyjny i będzie tylko „ wstępną wolą” przekazania przez miasto szpitala politechnice, która ma stać się tzw. podmiotem tworzącym. Dopiero po uzyskaniu przez politechnikę stosownych pozwoleń i uruchomieniu kierunku lekarskiego możliwe będzie przyjęcie uchwały rady wyrażającej wprost zgodę na przekazanie szpitala.

Czytaj więcej

Nowy kierunek na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie