Jak podaje uczelnia, kierunek ten „jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy w związku ze starzejącym się społeczeństwem i wywołanym przez to wzrostem liczby osób potrzebujących pomocy w obszarze bio-psych-społecznym.” 

Podczas nauki, studenci zostaną przygotowani do pracy m.in. z dziećmi, osobami w wieku geriatrycznym czy osobami z różnego rodzaju zaburzeniami. Otrzymają także kompleksową wiedzę z zakresu języka migowego, arteterapii, nauk medycznych czy pedagogiki ogólnej i specjalnej.

Patronat Honorowy nad nowym kierunkiem sprawuje Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie!

Czytaj więcej

Czarnek pokaże Polskę młodzieży izraelskiej