Akademia Leona Koźmińskiego z rekomendacjami dotyczącymi ChatGPT

Warszawska uczelnia zachęca do korzystania z ChatGPT, ale też będzie starała się walczyć ze możliwymi nadużyciami związanymi z nowymi technologiami.

Publikacja: 28.02.2023 21:12

Akademia Leona koźmińskiego deklaruje, że jest otwarta na nowoczesne technologie

Akademia Leona koźmińskiego deklaruje, że jest otwarta na nowoczesne technologie

Foto: materiały prasowe

Akademia Leona Koźmińskiego opublikowała swoje rekomendacje związane z ChatGPT oraz innymi generatorami tekstu, wideo, obrazu czy dźwięku. – Mamy świadomość, że narzędzia tego rodzaju są dostępne i zostaną z nami, zmieniając m.in. sposób zdobywania informacji – podkreśla na stronie internetowej uczelni prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. – Przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią odpowiedzialnie korzystać ze zdobyczy technologii i myślą krytycznie. Opracowane w Akademii Leona Koźmińskiego rekomendacje uwzględniają zarówno pozytywny wpływ technologii na rozwój kompetencji, jak konieczność reagowania na potencjalne nadużycia. 

Podstawą opracowanych przez Akademię rekomendacji jest założenie, iż wykorzystanie generatorów, takich jak ChatGPT, musi być oparte na uczciwości i transparentności. Koniecznością jest dokładne oznaczanie miejsc, gdzie generatory posłużyły za wsparcie.

Co zawierają rekomendacje uczeni w związku z CHatGPT?

* Otwartość na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, w tym ChatGPT, do wspomagania rozwoju studentów i studentek oraz kształtowania ich refleksyjnej postawy, m. in. poprzez realizację zadań (w tym projektów grupowych i pracy podczas zajęć). Celem jest doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, wzrost potencjału do tworzenia innowacji oraz eksperymentalnego podejścia, jak również identyfikacja obszarów zastosowania tego rodzaju narzędzi w środowisku akademickim i zawodowym. Zajęcia dydaktyczne mogą opierać się na dyskusji i współtworzeniu wartości z twórczym wykorzystaniem technologii.

* Wykorzystanie narzędzi takich jak ChatGPT w procesie badawczym, przy jednoczesnym kładzeniu silnego nacisku na samodzielność pracy studentów i studentek oraz transparentność użycia technologii.

* Zwiększanie świadomości w zakresie możliwości popełniania błędów przez ChatGPT, generowania potencjalnych zagrożeń (np. uzyskanie stronniczych wyników), obraźliwych albo nieodpowiednich materiałów oraz nieetycznych implikacji. 

* Promowanie różnorodności źródeł i danych. 

* Stosowanie odpowiednich metod i form zaliczeń oraz egzaminów, umożliwiających właściwe weryfikowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji studentów i studentek – w świetle potencjalnie negatywnych konsekwencji wykorzystania narzędzi, takich jak ChatGPT.

* Promowanie wykorzystania detektorów treści tworzonych przez ChatGPT i podobne narzędzia, aby zapewnić większą integralność i wiarygodność procesu opracowywania oraz oceniania prac dyplomowych czy zaliczeniowych. Treść wygenerowana przez ChatGPT nie jest uznawana za samodzielną pracę studentów.

* Zapobieganie nadużyciom poprzez wprowadzenie mechanizmu losowego sprawdzania prac pisemnych za pomocą detektorów.

* Systematyczne budowanie i rozszerzanie bazy wiedzy o ChatGPT oraz podobnych narzędziach, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń, aby ułatwić etyczne wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i przeciwdziałać nadużyciom. 

Czytaj więcej

Akademia Kaliska uniwersytetem?

Akademia Leona Koźmińskiego opublikowała swoje rekomendacje związane z ChatGPT oraz innymi generatorami tekstu, wideo, obrazu czy dźwięku. – Mamy świadomość, że narzędzia tego rodzaju są dostępne i zostaną z nami, zmieniając m.in. sposób zdobywania informacji – podkreśla na stronie internetowej uczelni prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. – Przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią odpowiedzialnie korzystać ze zdobyczy technologii i myślą krytycznie. Opracowane w Akademii Leona Koźmińskiego rekomendacje uwzględniają zarówno pozytywny wpływ technologii na rozwój kompetencji, jak konieczność reagowania na potencjalne nadużycia. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich