Studenckie portfele trochę grubsze. Więcej osób otrzyma stypendia socjalne

Od 1 stycznia wzrósł próg dochodu do stypendium socjalnego dla studentów. Dzięki nowym przepisom większa liczba studentów może ubiegać się o stypendium socjalne.

Publikacja: 09.01.2023 11:47

Progi uprawniające do stypendium socjalnego od 1 stycznia poszły w górę

Progi uprawniające do stypendium socjalnego od 1 stycznia poszły w górę

Foto: Adobe Stock

Próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. W zeszłym roku próg ten wynosił maksymalnie 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

– Ponadto od 1 października 2023 r. planowane jest ujednolicenie w skali kraju progu dochodu warunkującego otrzymanie stypendium socjalnego poprzez ustawowe określenie jego wysokości – zapowiada Adrianna Całus-Polak, rzecznik prasowy MEiN. – Od roku akademickiego 2023/2024 próg dochodu nie będzie zatem ustalany w każdej uczelni odrębnie w ustawowych granicach, ale będzie jednakowy dla wszystkich uczelni, ustawowo ustalony na maksymalnym poziomie – według obecnych wartości 1294,4 zł – wyjaśnia.

Jak dodaje, zakładanym efektem powyższych zmian jest wzrost liczby studentów uprawnionych do stypendium socjalnego. Wysokość świadczeń jest ustalana bezpośrednio w uczelniach i dane dotyczące średniej wysokości stypendiów przyznawanych przez uczelnie w 2023 r. będą dostępne w 2024 r.

Nowelizacja zakłada utrzymanie mechanizmu ustalania wysokości progu dochodu w relacji do sumy kwoty kryterium dochodowego w systemie świadczeń rodzinnych (674 zł) oraz kwoty zasiłku rodzinnego dla osoby powyżej 18. roku życia (135 zł). Kryterium dochodowe dla studentów będzie wynosiło 1,6 sumy tych kwot, tj. 1294,4 zł.

– Kwoty te podlegają okresowej weryfikacji (co trzy lata) na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin, z uwzględnieniem m.in. cen towarów i usług, warunków życia rodzin, wydatków gospodarstw domowych – wyjaśnia Adrianna Całus-Polak. – Podniesienie wysokości tych kwot skutkuje także wzrostem kryterium dochodowego warunkującego otrzymanie stypendium socjalnego, a w konsekwencji większą liczbą studentów uprawnionych do stypendium socjalnego. Najbliższa weryfikacja zaplanowana jest na listopad 2024 r., a zatem ze skutkiem w roku akademickim 2024/2025 – zapowiada.

Czytaj więcej

Wyższe wynagrodzenie minimalne w uczelniach wyższych

Próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. W zeszłym roku próg ten wynosił maksymalnie 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

– Ponadto od 1 października 2023 r. planowane jest ujednolicenie w skali kraju progu dochodu warunkującego otrzymanie stypendium socjalnego poprzez ustawowe określenie jego wysokości – zapowiada Adrianna Całus-Polak, rzecznik prasowy MEiN. – Od roku akademickiego 2023/2024 próg dochodu nie będzie zatem ustalany w każdej uczelni odrębnie w ustawowych granicach, ale będzie jednakowy dla wszystkich uczelni, ustawowo ustalony na maksymalnym poziomie – według obecnych wartości 1294,4 zł – wyjaśnia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Uczelnie wyższe
W Polsce już blisko 50 tys. studentów z Ukrainy. "Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców było zarządzanie"
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Uczelnie wyższe
Uczelnie gotowe do sprostania wyzwaniom
Uczelnie wyższe
We Wrocławiu na zajęcia studenci mogą przyjść z psem lub kotem
Uczelnie wyższe
Badał kaktusy, zrobił doktorat w mocno zaawansowanym wieku
Uczelnie wyższe
Pierwsza biblioteka w Polsce czynna przez całą dobę. Skorzystają studenci
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości