Pierwsze studia (dzienne) ukończyła w wieku 24 lat z tytułem magistra Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do 2022 roku Pani Dorota ukończyła 28 kierunków studiów, ustanawiając tym nowy Rekord Polski. Na tę liczbę składa się 10 dyplomów ukończenia studiów z tytułem magistra, dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz 17 dyplomów ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskała także stopień naukowy doktora.

Wśród ukończonych studiów magisterskich są: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, filologia polska, filologia angielska, filologia rosyjska.

Jednocześnie Pani Dorota Zwierzyńska-Symonajc kształciła się na studiach podyplomowych. Udało jej się ukończyć 17 kierunków studiów podyplomowych: seksuologia kliniczna, psychologia transportu, negocjacje i mediacje, dietetyka, socjoterapia, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, kryminalistyka w procesie karnym, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, nauczanie filozofii i etyki, zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie i administracja, kadry i płace w praktyce organizacji, rachunkowość i controlling finansowy. Ukończyła także Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie.

Niewykluczone, że liczba uzyskanych dyplomów wkrótce się powiększy, bo dr Dorota Zwierzyńska-Symonajc nadal studiuje.