Doktoranci: podwyżka stypendium jest zbyt niska

Stypendium w szkole doktorskiej ma wzrosnąć w przyszłym roku do 2667,70 zł brutto.

Publikacja: 16.12.2022 20:47

Stypendia doktoranckie są zbyt niskie w porównaniu do kosztów życia

Stypendia doktoranckie są zbyt niskie w porównaniu do kosztów życia

Foto: auremar – stock.adobe.com

Profesor zarobi dwie płace minimalne, ale początkujący doktorant nie otrzyma nawet jednej.

- Za taką kwotę trudno się utrzymać w dużym mieście. Doktoranci są dorosłymi ludźmi - wielu z nas zakłada bądź ma na utrzymaniu rodzinę. Cieszymy się, że stypendium ma zostać podniesione, ale naszym zdaniem konieczne są w tym zakresie dalsze, legislacyjne zmiany systemowe. – mówi Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Koordynator ds. prawnych.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej zakłada podwyżkę z 6410 zł do 7210 zł od 1 stycznia 2023 r. Od wysokości wynagrodzenia profesora zależą też stawki uposażeń innych pracowników uczelni, a także stypendium doktoranckiego. Doktoranci otrzymają 2667,70 zł, a po ocenie śródokresowej – 4109,70 zł.

- To kwoty brutto. Choć stypendia są zwolnione z podatku, to trzeba od nich odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Przy obecnej inflacji w dużym mieście kwoty te - zwłaszcza przed oceną śródokresową - nie odpowiadają aktualnym kosztom utrzymania. Dlatego doktoranci szukają pracy poza szkolnictwem wyższym, co może negatywnie wpływać na proces kształcenia w szkole doktorskiej - zaznacza Barbara Pietrzyk-Tobiasz.

Doktoranci postulują więc, żeby stypendium przed oceną śródokresową przynajmniej dorównało pensji minimalnej. Doktorant nie może bowiem łączyć nauki z pracą na uczelni. Przez pierwsze dwa lata szkoły doktorskiej ustawa nie pozwala na zatrudnienie go w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego. Jeśli zaś zostanie zatrudniony po ocenie śródokresowej, jego stypendium zostanie obniżone.

Czytaj więcej

Stypendia bardziej prostudenckie? Jest projekt zmian w ustawie

Profesor zarobi dwie płace minimalne, ale początkujący doktorant nie otrzyma nawet jednej.

- Za taką kwotę trudno się utrzymać w dużym mieście. Doktoranci są dorosłymi ludźmi - wielu z nas zakłada bądź ma na utrzymaniu rodzinę. Cieszymy się, że stypendium ma zostać podniesione, ale naszym zdaniem konieczne są w tym zakresie dalsze, legislacyjne zmiany systemowe. – mówi Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Koordynator ds. prawnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich