Doktoranci: podwyżka stypendium jest zbyt niska

Stypendium w szkole doktorskiej ma wzrosnąć w przyszłym roku do 2667,70 zł brutto.

Publikacja: 16.12.2022 20:47

Stypendia doktoranckie są zbyt niskie w porównaniu do kosztów życia

Stypendia doktoranckie są zbyt niskie w porównaniu do kosztów życia

Foto: auremar – stock.adobe.com

Profesor zarobi dwie płace minimalne, ale początkujący doktorant nie otrzyma nawet jednej.

- Za taką kwotę trudno się utrzymać w dużym mieście. Doktoranci są dorosłymi ludźmi - wielu z nas zakłada bądź ma na utrzymaniu rodzinę. Cieszymy się, że stypendium ma zostać podniesione, ale naszym zdaniem konieczne są w tym zakresie dalsze, legislacyjne zmiany systemowe. – mówi Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Koordynator ds. prawnych.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej zakłada podwyżkę z 6410 zł do 7210 zł od 1 stycznia 2023 r. Od wysokości wynagrodzenia profesora zależą też stawki uposażeń innych pracowników uczelni, a także stypendium doktoranckiego. Doktoranci otrzymają 2667,70 zł, a po ocenie śródokresowej – 4109,70 zł.

- To kwoty brutto. Choć stypendia są zwolnione z podatku, to trzeba od nich odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Przy obecnej inflacji w dużym mieście kwoty te - zwłaszcza przed oceną śródokresową - nie odpowiadają aktualnym kosztom utrzymania. Dlatego doktoranci szukają pracy poza szkolnictwem wyższym, co może negatywnie wpływać na proces kształcenia w szkole doktorskiej - zaznacza Barbara Pietrzyk-Tobiasz.

Doktoranci postulują więc, żeby stypendium przed oceną śródokresową przynajmniej dorównało pensji minimalnej. Doktorant nie może bowiem łączyć nauki z pracą na uczelni. Przez pierwsze dwa lata szkoły doktorskiej ustawa nie pozwala na zatrudnienie go w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego. Jeśli zaś zostanie zatrudniony po ocenie śródokresowej, jego stypendium zostanie obniżone.

Czytaj więcej

Stypendia bardziej prostudenckie? Jest projekt zmian w ustawie

Profesor zarobi dwie płace minimalne, ale początkujący doktorant nie otrzyma nawet jednej.

- Za taką kwotę trudno się utrzymać w dużym mieście. Doktoranci są dorosłymi ludźmi - wielu z nas zakłada bądź ma na utrzymaniu rodzinę. Cieszymy się, że stypendium ma zostać podniesione, ale naszym zdaniem konieczne są w tym zakresie dalsze, legislacyjne zmiany systemowe. – mówi Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Koordynator ds. prawnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą