Nowe zasady szkoleń wojskowych dla studentów

Zmieniają się zasady szkolenia wojskowego studentów. Szkolenia teoretycznego nie będą prowadziły już uczelnie, tylko wojsko. MON zakłada, że na uczelniach odbędzie się szkolenie oficerskie w ramach Szkoły Legii Akademickiej.

Publikacja: 13.12.2022 12:03

Szkolenia wojskowe są w Polsce coraz popularniejsze

Szkolenia wojskowe są w Polsce coraz popularniejsze

Foto: materiały prasowe

Legia Akademicka prowadzi od pięciu lat szkolenie ochotnicze studentów, którzy w trakcie nauki chcą zaliczyć służbę wojskową. Dotychczas takie szkolenie ukończyło blisko 20 tysięcy osób, na 75 uczelniach. Ochotnicy odbywali zajęcia teoretyczne w uczelniach, a następnie w czasie letniej przerwy międzysemestralnej uczestniczyli w zajęciach wojskowych, które kończyło się przysięgą, albo po dalszym kształceniu, egzaminem na podoficera. Dodatkowo w 2021 roku wprowadzono szkolenia oficerskie dla absolwentów studiów.

Ustawa o obronie Ojczyzny zupełnie zmieniła model kształcenia wojskowego studentów. Dlatego teraz na uczelniach odbywają się spotkania organizowane przez władze uczelni, żołnierzy z Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych oraz studentów, którzy w czasie nauki na uczelniach chcą zaliczyć wojsko. Armia tłumaczy zmiany, które są poważne.

Ile trwa szkolenie wojskowe dla studentów?

Przede wszystkim ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów może odbywać się przez trzy lata. W pierwszym roku legioniści odbywać będą wyłącznie szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Będzie się ono odbywało w jednostkach wojskowych w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po złożeniu przysięgi wojskowej student, zostanie przeniesiony na swój wniosek do aktywnej rezerwy. Osoba, która nie ukończyła szkolenia podstawowego lub nie złożyła wniosku o przeniesienie do aktywnej rezerwy przeniesiona zostanie do rezerwy pasywnej.

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym, będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej. Szkolenie teoretyczne realizowane będzie w uczelni, zaś szkolenie praktyczne trwające nie mniej niż 21 dni na ćwiczeniach wojskowych organizowanych w wytypowanych jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej wytypowało 63 uczelnie cywilne i 5 uczelni wojskowych, a także 8 wojskowych centrów szkolenia, w których będą odbywały się zajęcia Szkół Legii Akademickiej. Na liście tej jest m.in. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Łódzki, AWF we Wrocławiu, UKSW w Warszawie, Akademia Zamojska, Uniwersytet Warszawski, AGH w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński.

Po zdaniu egzaminu na podoficera, studenci i absolwenci będą mogli uczestniczyć szkoleniu specjalistycznym np.  kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Wojska Specjalne, Żandarmeria Wojskowa.

Po ukończeniu modułu i zdaniu egzaminu na podoficera student zostanie mianowany do stopnia kaprala. Kształcenie oficera studenta lub absolwenta odbywać się będzie w akademiach wojskowych (mowa o zajęciach teoretycznych) i na ćwiczeniach wojskowych (zajęcia praktyczne, będzie ono trwało nie mniej niż 62 dni).

W szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej mogą uczestniczyć studenci wszystkich roczników studiów dziennych i zaocznych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Mogą z niej skorzystać także absolwenci uczelni, którzy rozpoczęli szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej posiadając status studenta i chcący kontynuować to szkolenie po ukończeniu studiów.

Za udział w pierwszym etapie szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej za 28 dni zajęć student otrzyma 4 560 zł. Jeśli nie ma ukończonych 26 lat, nie zapłaci od tej kwoty podatku. Za udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2 700 zł.

Studenci chcący uczestniczyć w zajęciach Legii Akademickiej powinni się zgłaszać do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Czytaj więcej

Czego młodzież nauczy się w klasach mundurowych?

Legia Akademicka prowadzi od pięciu lat szkolenie ochotnicze studentów, którzy w trakcie nauki chcą zaliczyć służbę wojskową. Dotychczas takie szkolenie ukończyło blisko 20 tysięcy osób, na 75 uczelniach. Ochotnicy odbywali zajęcia teoretyczne w uczelniach, a następnie w czasie letniej przerwy międzysemestralnej uczestniczyli w zajęciach wojskowych, które kończyło się przysięgą, albo po dalszym kształceniu, egzaminem na podoficera. Dodatkowo w 2021 roku wprowadzono szkolenia oficerskie dla absolwentów studiów.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich