Nowe zasady szkoleń wojskowych dla studentów

Zmieniają się zasady szkolenia wojskowego studentów. Szkolenia teoretycznego nie będą prowadziły już uczelnie, tylko wojsko. MON zakłada, że na uczelniach odbędzie się szkolenie oficerskie w ramach Szkoły Legii Akademickiej.

Publikacja: 13.12.2022 12:03

Szkolenia wojskowe są w Polsce coraz popularniejsze

Szkolenia wojskowe są w Polsce coraz popularniejsze

Foto: materiały prasowe

Legia Akademicka prowadzi od pięciu lat szkolenie ochotnicze studentów, którzy w trakcie nauki chcą zaliczyć służbę wojskową. Dotychczas takie szkolenie ukończyło blisko 20 tysięcy osób, na 75 uczelniach. Ochotnicy odbywali zajęcia teoretyczne w uczelniach, a następnie w czasie letniej przerwy międzysemestralnej uczestniczyli w zajęciach wojskowych, które kończyło się przysięgą, albo po dalszym kształceniu, egzaminem na podoficera. Dodatkowo w 2021 roku wprowadzono szkolenia oficerskie dla absolwentów studiów.

Ustawa o obronie Ojczyzny zupełnie zmieniła model kształcenia wojskowego studentów. Dlatego teraz na uczelniach odbywają się spotkania organizowane przez władze uczelni, żołnierzy z Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych oraz studentów, którzy w czasie nauki na uczelniach chcą zaliczyć wojsko. Armia tłumaczy zmiany, które są poważne.

Ile trwa szkolenie wojskowe dla studentów?

Przede wszystkim ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów może odbywać się przez trzy lata. W pierwszym roku legioniści odbywać będą wyłącznie szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Będzie się ono odbywało w jednostkach wojskowych w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po złożeniu przysięgi wojskowej student, zostanie przeniesiony na swój wniosek do aktywnej rezerwy. Osoba, która nie ukończyła szkolenia podstawowego lub nie złożyła wniosku o przeniesienie do aktywnej rezerwy przeniesiona zostanie do rezerwy pasywnej.

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym, będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej. Szkolenie teoretyczne realizowane będzie w uczelni, zaś szkolenie praktyczne trwające nie mniej niż 21 dni na ćwiczeniach wojskowych organizowanych w wytypowanych jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej wytypowało 63 uczelnie cywilne i 5 uczelni wojskowych, a także 8 wojskowych centrów szkolenia, w których będą odbywały się zajęcia Szkół Legii Akademickiej. Na liście tej jest m.in. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Łódzki, AWF we Wrocławiu, UKSW w Warszawie, Akademia Zamojska, Uniwersytet Warszawski, AGH w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński.

Po zdaniu egzaminu na podoficera, studenci i absolwenci będą mogli uczestniczyć szkoleniu specjalistycznym np.  kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Wojska Specjalne, Żandarmeria Wojskowa.

Po ukończeniu modułu i zdaniu egzaminu na podoficera student zostanie mianowany do stopnia kaprala. Kształcenie oficera studenta lub absolwenta odbywać się będzie w akademiach wojskowych (mowa o zajęciach teoretycznych) i na ćwiczeniach wojskowych (zajęcia praktyczne, będzie ono trwało nie mniej niż 62 dni).

W szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej mogą uczestniczyć studenci wszystkich roczników studiów dziennych i zaocznych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Mogą z niej skorzystać także absolwenci uczelni, którzy rozpoczęli szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej posiadając status studenta i chcący kontynuować to szkolenie po ukończeniu studiów.

Za udział w pierwszym etapie szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej za 28 dni zajęć student otrzyma 4 560 zł. Jeśli nie ma ukończonych 26 lat, nie zapłaci od tej kwoty podatku. Za udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2 700 zł.

Studenci chcący uczestniczyć w zajęciach Legii Akademickiej powinni się zgłaszać do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Czytaj więcej

Czego młodzież nauczy się w klasach mundurowych?
Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?