Trwa plebiscyt na największe absurdy szkolnych statutów. W 2022 r. wygrał „zakaz seksu”

Głosowanie na największy, statutowy absurd roku będzie trwało do 20 stycznia. Obecnie znani się już ćwierćfinaliści.

Publikacja: 11.01.2023 16:11

W szkolnych statutach nie brakuje zapisów, które nie powinny się w nich znaleźć

W szkolnych statutach nie brakuje zapisów, które nie powinny się w nich znaleźć

Foto: Adobe Stock

W ubiegłym roku nagroda za zamieszczony w szkolnym statucie „zakaz aktywności seksualnej w szkole i poza nią” powędrowała do Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. W szkolnym dokumencie precyzyjnie określono, że zabroniony jest nie tylko sam stosunek seksualny, ale także udział w imprezach o charakterze erotycznym oraz m.in. pozowanie do zdjęć pornograficznych.

W tym roku wśród nominacji znalazł się zapis że „ocenienie testów wyraża się w procentach przeliczonych na stopnie szkolne: 6 - powyżej 100%" zamieszczony w statucie Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi. Z kolei Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach, placówka choć katolicka, ale też publiczna, wymaga w procesie rekrutacji zaświadczenia od proboszcza.

Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy chce, by "uczeń zgodnie współżył z zespołem klasowym na zasadzie podporządkowania”

Kolei, regulamin Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie przewiduje długi katalog kar dla uczniów. Wśród nich są m.in. pomoc paniom sprzątającym, czy panu konserwatorowi, praca na rzecz wychowawcy, taka jak np. „pisanie na komputerze zleconych pism, ogłoszeń, informacji", naprawianie szkód, czy oddanie czegoś swojego "na zamianę". 

Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu dostało się za tryb składania skarg. „Jeżeli w wyniku złożonej skargi ustalone zostały fakty potwierdzające nienaruszenie praw ucznia, a skarżący uczeń nie przeprosi w terminie jednego tygodnia posądzoną o to naruszenie osobę lub organ szkoły, wobec ucznia zastosowane będą ustalenia WO w zakresie oceny z zachowania; w tym samym przypadku na złożoną przez rodziców nieuzasadnioną skargę osobie lub organowi szkoły posądzonemu o naruszenie praw dziecka przysługuje dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych" – zapisano w statucie.

Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu miłosiernie pozwala uczniowi napić się wody, ale… „za pozwoleniem nauczyciela zaspokoić pragnienie."

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie odniosła się w statucie do kwestii udziału w lekcjach religii. „Jeśli w danym dniu na lekcji religii jest zorganizowane zastępstwo z nauczycielem innego przedmiotu, który realizuje na tym zastępstwie podstawę programową z przedmiotu innego niż religia, uczeń posiadający zwolnienie z religii ma obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach". A Technikum nr 18 we Wrocławiu zaznaczyło w swoim statucie, że jeśli uczeń przyjdzie do szkoły w nieodpowiednim stroju (np. odkryty brzuch, widoczna bielizna), otrzymają od szkoły stosowny strój zamienny.

Plebiscyt organizowany jest przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów. To organizacja pozarządowa mająca na celu bronienie praw uczniów. Głosowanie odbywa się na Facebooku i Instagramie. 

Czytaj więcej

Znamy Młodzieżowe Słowo Roku. To ESSA!
Trendy
Jak Polacy czytają książki? Ranking: czytelnictwo nad Wisłą ma się coraz lepiej
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Trendy
Wybrano Młodzieżowe słowo roku 2023. Co znaczy „rel”?
Trendy
Szwecja wraca do papierowych podręczników. Małe dzieci będą uczyć się z książek
Trendy
Młodzieżowe Słowo Roku: znamy finałową dwudziestkę
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Trendy
Wrocław: na religię chodzi ok. 15 proc. uczniów szkół średnich