Sondaż: Niemal połowa Polaków ocenia Czarnka na "jedynkę"

"Jaką ocenę postawiłaby Pani/postawiłby Pan ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi za jego dotychczasową pracę?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 23.05.2023 15:59

Sondaż: Niemal połowa Polaków ocenia Czarnka na "jedynkę"

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki od 19 października 2020 roku. Czarnek stanął na czele resortu powstałego z istniejących dotychczas resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Wcześniej, w latach 2015-2019 Czarnek był wojewodą lubelskim.

Obecny minister edukacji i nauki jest prawnikiem i nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Najbardziej znaną - choć niezrealizowaną - reformą Przemysława Czarnka jest ustawa określana mianem lex Czarnek (a także jej druga wersja - lex Czarnek 2.0), czyli ustawa, która miała uzależnić dostęp do szkół organizacji pozarządowych od decyzji podległego ministrowi kuratora. Ustawa wywołała sprzeciw nauczycieli i rodziców, jako forma upolitycznienia szkoły i pozbawienia dyrektorów szkół autonomii - sprzeciw ten doprowadził do zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę zarówno pierwszej, jak i drugiej wersji ustawy.

Czytaj więcej

Czarnek: komuna uchroniła nas przed zgnilizną Zachodu

Głośna była też sprawa wprowadzenia do szkół ponadpodstawowych przez resort Czarnka przedmiotu Historia i Teraźniejszość. W tym przypadku najwięcej mówiło się o jedynym dostępnym podręczniku do tego przedmiotu, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, który - zdaniem krytyków - nie spełniał kryteriów podręcznika szkolnego będąc raczej konserwatywną publicystyką społeczno-historyczną.

Minister Czarnek poparł też obywatelski projekt ustawy "Chrońmy dzieci", który wymierzony jest w rzekomą seksualizację dzieci, za którą odpowiedzialne mają być w szkołach organizacje pozarządowe.

3,7 proc.

Tylu respondentów ocenia Czarnka na "szóstkę"

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają pracę Czarnka na stanowisku szefa resortu edukacji i nauki. Do oceny ministra wykorzystaliśmy szkolną skalę od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca).

Najwyższą, celującą ocenę wystawiło Czarnkowi 3,7 proc. respondentów.

6 proc. badanych wystawiło za pracę Czarnka ocenę bardzo dobrą.

Ocenę dobrą postawiło Czarnkowi 8,8 proc. ankietowanych.

8,5 proc. respondentów wystawiło ministrowi edukacji i nauki ocenę dostateczną.

Ocenę mierną wystawiło ministrowi 15,1 proc. ankietowanych.

46,1 proc. badanych wystawiło Czarnkowi ocenę niedostateczną.

11,8 proc. respondentów nie potrafiło ocenić pracy ministra.

- Dotychczasową pracę Przemysława Czarnka na zajmowanym stanowisku niedostatecznie częściej oceniają kobiety (49%) niż mężczyźni (43%). Najniższą z możliwych ocen wystawia ministrowi ponad połowa respondentów, którzy skończyli 50 rok życia (52%) i taki sam odsetek badanych o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Częściej niż ogół respondentów dotychczasową pracę Przemysława Czarnka negatywnie oceniają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (57%) oraz posiadający wykształcenie wyższe (55%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 maja 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.


Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki od 19 października 2020 roku. Czarnek stanął na czele resortu powstałego z istniejących dotychczas resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Wcześniej, w latach 2015-2019 Czarnek był wojewodą lubelskim.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Oświata
Czy wirtualny nauczyciel poprowadzi lekcje? Tak, jeśli nie zachęcimy młodych do pracy w szkole
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Oświata
NIK krytycznie o ocenach w szkole
Oświata
Prof. Wileczek: badaliśmy, czy „kys” powinno być w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku
Oświata
Marek Konopczyński kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka
Oświata
Ile Barbary Nowak jest w małopolskiej kurator oświaty?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości