Sondaż: Niemal połowa Polaków ocenia Czarnka na "jedynkę"

"Jaką ocenę postawiłaby Pani/postawiłby Pan ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi za jego dotychczasową pracę?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 23.05.2023 15:59

Sondaż: Niemal połowa Polaków ocenia Czarnka na "jedynkę"

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki od 19 października 2020 roku. Czarnek stanął na czele resortu powstałego z istniejących dotychczas resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Wcześniej, w latach 2015-2019 Czarnek był wojewodą lubelskim.

Obecny minister edukacji i nauki jest prawnikiem i nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Najbardziej znaną - choć niezrealizowaną - reformą Przemysława Czarnka jest ustawa określana mianem lex Czarnek (a także jej druga wersja - lex Czarnek 2.0), czyli ustawa, która miała uzależnić dostęp do szkół organizacji pozarządowych od decyzji podległego ministrowi kuratora. Ustawa wywołała sprzeciw nauczycieli i rodziców, jako forma upolitycznienia szkoły i pozbawienia dyrektorów szkół autonomii - sprzeciw ten doprowadził do zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę zarówno pierwszej, jak i drugiej wersji ustawy.

Czytaj więcej

Czarnek: komuna uchroniła nas przed zgnilizną Zachodu

Głośna była też sprawa wprowadzenia do szkół ponadpodstawowych przez resort Czarnka przedmiotu Historia i Teraźniejszość. W tym przypadku najwięcej mówiło się o jedynym dostępnym podręczniku do tego przedmiotu, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, który - zdaniem krytyków - nie spełniał kryteriów podręcznika szkolnego będąc raczej konserwatywną publicystyką społeczno-historyczną.

Minister Czarnek poparł też obywatelski projekt ustawy "Chrońmy dzieci", który wymierzony jest w rzekomą seksualizację dzieci, za którą odpowiedzialne mają być w szkołach organizacje pozarządowe.

3,7 proc.

Tylu respondentów ocenia Czarnka na "szóstkę"

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają pracę Czarnka na stanowisku szefa resortu edukacji i nauki. Do oceny ministra wykorzystaliśmy szkolną skalę od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca).

Najwyższą, celującą ocenę wystawiło Czarnkowi 3,7 proc. respondentów.

6 proc. badanych wystawiło za pracę Czarnka ocenę bardzo dobrą.

Ocenę dobrą postawiło Czarnkowi 8,8 proc. ankietowanych.

8,5 proc. respondentów wystawiło ministrowi edukacji i nauki ocenę dostateczną.

Ocenę mierną wystawiło ministrowi 15,1 proc. ankietowanych.

46,1 proc. badanych wystawiło Czarnkowi ocenę niedostateczną.

11,8 proc. respondentów nie potrafiło ocenić pracy ministra.

- Dotychczasową pracę Przemysława Czarnka na zajmowanym stanowisku niedostatecznie częściej oceniają kobiety (49%) niż mężczyźni (43%). Najniższą z możliwych ocen wystawia ministrowi ponad połowa respondentów, którzy skończyli 50 rok życia (52%) i taki sam odsetek badanych o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Częściej niż ogół respondentów dotychczasową pracę Przemysława Czarnka negatywnie oceniają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (57%) oraz posiadający wykształcenie wyższe (55%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 maja 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.


Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki od 19 października 2020 roku. Czarnek stanął na czele resortu powstałego z istniejących dotychczas resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Wcześniej, w latach 2015-2019 Czarnek był wojewodą lubelskim.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Oświata
Czego pracodawcy oczekują od pokoleń, które będą wkraczać na rynek pracy?
Oświata
Oddech rodziców na plecach MEN. Zmiany są zbyt powolne
Oświata
Znamy szkoły przyjazne LGBTQ+. Po raz pierwszy wysoko szkoły z mniejszych miast
Oświata
Ankieta: Sztuczna inteligencja odrabia lekcje za polskich licealistów
Oświata
Wojsko zaraz po ukończeniu szkoły. Co proponuje armia?