Organizacje działające na rzecz rozwoju edukacji przygotowały i umieściły na stronie internetowej „Wolnej szkoły” anonimową ankietę. W znajdujących się w niej 13 pytaniach, chcą poznać zdanie Polaków m.in. na temat tego, czy kurator oświaty może odmówić organizacji pozarządowej przeprowadzenia zajęć w szkole, jeśli wyrażą na nie zgodę rodzice – także w czasie obowiązkowych zajęć. Chcą wiedzieć, czy rodzice aprobują każdorazowe podpisywanie zgód na zajęcia dodatkowe uczniów prowadzone przez zewnętrzne organizacje. Zapytano także rodziców, czy ich zdaniem, decyzja o przejściu w tryb edukacji domowej, powinna być możliwa w dowolnym momencie roku szkolnego a nie tylko we wrześniu.

Jak podają organizatorzy, po 30.11.2022, w ramach podsumowania, zostanie sporządzony i opublikowany raport z konsultacji. Trafi on do opinii publicznej, a także do parlamentarzystów i prezydenta, którzy ostatecznie zdecydują, czy Lex Czarnek wejdzie w życie. 

Ankietę można znaleźć na stronie www.wolnaszkola.org

Czytaj więcej

Ćwiek: Czy prezydent znów zdecyduje się na weto?